Zdroj: https://www.radkyne.cz/index.php?a=99  •  Vydáno: 14.10.2014 12:30  •  Autor: Richard Kubát

Děkujeme, neodcházejte…

Jak se osadní výbor činil, netušené svízele opravy vodojemu, stručný volební komentář.

Poslední brigádě roku 2014 v sobotu 4.10.2014 předcházela kratičká schůze, v jejímž průběhu se osadníci dozvěděli doposud neznámé skutečnosti. Čtěte dál a nechte se překvapit.

Schůzi vedl starosta Tomáš, označil ji za "poslední letošní schůzi a zároveň poslední schůzi stávajícího osadního výboru". Schůze bude krátká a raději budeme pracovat, abychom využili krásný den ke zvelebení osady. Tomáš původně zamýšlel vyslovit kritiku toho, co se v obci příliš nedaří. Došel ale k názoru, že "kritika není pozitivní" a raději od ní ustoupil.

Shromážděným osadníkům starosta poskytl rekapitulaci uplynulých čtyř let práce osadního výboru, shrnul pomoc města a aktivity obyvatel. Pořídilo se výčepní zařízení s chlazením, podařil se výlet osadníků do Prahy, bylo instalováno nové osvětlení v severní části vsi. Několikrát se opravovala cesta, jak asfaltem, tak štěrkem, takže alespoň v blátě již nechodíme, přestože bychom raději měli asfalt. Osada přispívá na řadu akcí: čarodějnice, vánoční stromeček, dárky dětem, příspěvky hasičům. Bylo zakoupeno nové vánoční osvětlení. Proběhla výměna oken ve škole. Máme novou čekárnu na autobusové otočce a za ní podestu pro kontejnery na tříděný odpad vybudovanou svépomocí. Na poslední akci, tedy opravu vodojemu letos bohužel nedojde. Je to v přípravné fázi a pár záležitostí se ještě musí vyřešit, ovšem osadní výbor se snaží, aby nic neusnulo.

Osadní výbor se dvakrát ročně zúčastňuje schůzí na Městském úřadě a pořádá veřejnou schůzi s obyvateli. V tomto volebním období bylo pořízeno celkem jedenáct zápisů. Osadní výbor též chodí gratulovat k narozeninám s nějakým malým dárkem. Začíná se u jubilantů s dosažením věku 60 let a pak opětně každých dalších pět let.

To byla zhruba celý přehled. Starosta pak poděkoval členům osadního výboru a všem obyvatelům za práci pro obec v průběhu uplynulého volebního období. Byl za to odměněn vřelým potleskem.

Výzva ke kladení dotazů a připomínek obyvatel zůstala, jako ostatně vždy předtím, oslyšena. Nastala minuta ticha a starosta osady konstatoval, že všichni asi jsou spokojeni. Pak ale strážce čistoty radkyňské vody Vláďa položil důležitý dotaz týkající se vodojemu. A informace členů osadního výboru náhle začaly být velice podstatné.

Projekt opravy vodojemu je hotov a starosta jej má k dispozici. Projekt má asi 20 stránek. Vodojem by se již určitě neopravil letos, jelikož okolo voleb není dost stavebních firem s volnými kapacitami; prostě to nemá kdo udělat. Oprava má navíc podle projektu trvat dva měsíce.

Než se však vůbec přistoupí k investici, která by se měla realizovat v letech 2015/2016, musí se vyřešit řada problémů. Především vyvstal dosud nečekaný a zatím neřešený problém se studnami. Nikdo totiž dodnes nestanovil, kde se pozemek se studnami nachází – a kupodivu i jestli na některém pozemku studny vůbec jsou. Pokud studny existují (a radkyňští tuší, že studny v osadě máme) nalézají se s nejvyšší pravděpodobností na soukromém pozemku. Byrokracie však o nich nemá žádné oficiální záznamy. Pro úřady na obyvateli označeném pozemku žádné studně nejsou; pozemek je veden jako les. Proto je postup renovace vodojemu zatím pozastaven a bude se zkoumat, jak zjednat nápravu.

Projektant vodojemu se vlastnickými vztahy, případně existencí studen vůbec nezabýval. V projektu pouze napsal, že "vodojem bude napájen z místního zdroje". Studny jsou podle všeho na soukromých pozemcích a bude tedy třeba nějaká dohoda s majitelem pozemku.

Další podstatnou otázkou je budoucí financování provozu vodovodního systému. Město nemůže investovat tak velké peníze do opravy vodojemu (odhad je půl miliónu) před tím, než bude vyřešeno, jaké bude následné financování celého vodovodu. Pokud se to nepodaří projednat a nezíská se souhlas obyvatel osady s formou úhrad za vodu, celý připravený projekt může i skončit. Jenže převzetí silně poruchového vodovodu do správy radkyňských je bez další investice města do oprav vodovodního řadu prakticky vyloučené. Obyvatelé ve vzrušené debatě celkem jednohlasně potvrdili, že jsou ochotni začít platit až za opravený vodovodní systém. Na opravy havarijního stavu totiž není šance vydělat dost peněz, pokud bude účtována obvyklá cena vody.

A aby toho nebylo málo: alternativa přivedení vody z města přes Přibyslav je nereálná, jelikož přibyslavští mají sami vody nedostatek. Novopačtí vodohospodáři vodovod do správy nepřevezmou, protože nejde o jimi vyrobenou vodu. Na Městském úřadě ani nemají ucelenou povědomost o tom, čí je který zdroj vody. Vodovod původně patřil JZD, následný majitel vodovodu v Radkyni (ZOD v Jičíně) byl po roce 1989 zlikvidován a jako provozovatel vodovodu je nyní v dokumentech formálně označeno "Osadní družstvo Radkyně". Právní nástupce ZOD zřejmě není znám. Za pozemky se studněmi platí již dlouhá léta jejich majitel daně, ale nemá z nich ani korunu zisku. Nejsou vyřešena všechna věcná břemena pro průchod vodovodu pozemky, přestože město se vykupování potřebných pozemků nebrání a peníze na to má.

Prostě přes zimu bude co dělat, hlavně tedy vyjednávat a šustit papíry, aby se příští rok mohlo s vodou pokročit.

Vložka do vodojemu bude podle projektu betonová. Investor zvolil menší variantu o objemu 14 krychlových metrů (kubíků). Přívod pro místní kravín se zachová pro případ ohrožení zvířectva s tím, že voda bude poskytována vždy jen po nezbytně nutnou dobu, například při opravách vodovodního zdroje kravína či během déletrvajícího sucha. Běžně však voda Agrochovu poskytována nebude. Otázkou je, zda vodojem nepřipravit i pro možné budoucí připojení Přibyslavi; stačilo by vyvést další přípojku, aby se vodojem nemusel v případě potřeby opět narušovat.

Budoucí vodojem by měl být přepažen a využívala by se jen jeho polovina. Výška hladiny vody je projektována na maximálně cca 0,9 metru, budník (vstup) na horní části vodojemu již tam nebude. Umístí se dovnitř a hladina bude přibližně do jeho poloviny. Obsah 14 kubíků vody by měl stačit pro zásobování zhruba 80 osob. V případě potřeby by se vodojem dal snadno zvětšit. Mohli bychom se zasazovat rovnou o variantu vodojemu s větším objemem, ale je zbytečné, aby voda "hnila" místo aby se "točila"; spotřeba obce ze zkušenosti není tak velká.

Závěrečný návrh nasadit do studní žáby, které by trvale udržovaly čistou a kvalitní vodu ("nasadit a zavřít, aby nemohly utéct"), byl oceněn hlasitým smíchem všech přítomných.

Pak nastal druhý bod schůze, tedy bojové rozdílení pro brigádu. Někteří navrhovali, že by se druhý bod schůze mohl přeskočit a přejít rovnou na bod třetí, tedy občerstvení. Starosta se ale nedal, jelikož bez práce prý nejsou koláče a na jedovaté poznámky typu "ale taky!" vůbec nedbal. Vesnice si údržbu zaslouží. Je třeba uklidit školu na volby, vyčistit studně a jejich okolí, utěsnit nežádoucí otvory do studní izolační pěnou, vyčistit okolí hasičárny, odstranit zlomenou třešeň na otočce, odvézt a uskladnit lavičky, opravit cestu vsí a ostříhat přerostlé keře. Po brigádě bude jako poděkování za činnost pivo a případně i nealko zdarma. Nakonec si ale starosta neodpustil jednu neadresnou kritiku určenou všem: nevysazujte keře těsně vedle cesty; a když už to uděláte, je třeba je každoročně ostříhat, aby cesta zůstala průjezdná a přehledná, a to i v zimě.

Pak se do toho všichni pustili a osada je nyní na zimní období připravená. Do piva se brigádníci obořili až večer. V průběhu večera zazněla ze školy hlasitá diskuse i zpěv prostonárodních písní a hitů české pop-music 70. let, ale kolem půlnoci již ves byla ztichlá a po dobré práci spala spánkem spravedlivých.

Chalupářovy poznámky a připomínky: