Zdroj: https://www.radkyne.cz/index.php?a=64  •  Vydáno: 15.3.2011 12:30  •  Autor: Richard Kubát

Znamení jara

Suché Hradecko, co Ostroměř dá své osadě, pikle novopacké radnice s jabloneckým pekařem.

O víkendu 12.a 13. března vystrčilo v Radkyni růžky jaro. Vylezly sněženky, u skladováku se ukázaly kočičky, ledová krusta zmizela až na pár míst ve stínu a ptáci začali řvát jako o život. Ale především lidé vylezli ze zimních brlohů, kolem pěti rozpracovaných staveb v osadě pomalu začal stavební ruch a na hlavní silnici se ukázali první cyklisti. Ono u nás jistě ještě jednou nasněží, ale už ta nadílka asi dlouho nevydrží – paní Zima už má na kahánku.

Zima byla mrazivá a krutá, ale vláhy bylo vlastně málo. Mnoho týdnů pořádně nezapršelo a myslím, že letos začnou problémy s vodou dříve než obvykle. Česká republika je šestá nejsušší země v Evropě. Deště zde jsou většinou prudké a voda se nestačí vsáknout. A před námi prý jsou suché roky, kdy vody bude ještě méně. Mně se to tedy moc nezdá, protože loňské léto nám prakticky propršelo, ale klimatologové se dušují, že to je pravda. Dokonce okolí Hradce Králové podle nich patří k těm nejvíce postiženým oblastem. Tak nevím, jak dlouho nám vydrží ta povrchová voda, kterou je zásobován náš vodovod a co budou pít zvířata ve vsi. Když jsme byli ve vsi noví, z Jiráskovy rokle vytékal bublající potůček, ale kde je mu dnes konec? Zbyla po něm jen mělká strouha a voda je pryč.

V Jičínském deníku se před časem psalo o tom, že se Ostroměř snaží získat příspěvek na vybudování vodovodu ve své místní části Sylvárův Újezd. Nový vodovod v přidružené osadě má stát čtyři milióny a starosta Ostroměře ing. Tomáš Gabriel žádnou jinou větší investici ve městě letos nechystá, protože … a teď dobře poslouchejte: "vodovod je v havarijním stavu, je zásobován vodou ze studny a voda je nevyhovující". Nepřipomíná vám to náhodou něco? Jestlipak se taky na radnici v Nové Pace někdo stará o získání dotace na nový vodovod v Radkyni? Odpovím si sám: nestará, protože to pro úřad není důležité. Celých 60% novopackých obyvatel totiž s naším vodovodem nesouhlasí, protože raději chtějí plavat v bazénu, ke kterému by nemuseli dojíždět 17 km. V Ostroměři zřejmě zastupitelé myslí jinak a zdá se mi, že pro obyvatele přidružených osad podstatně příznivěji.

Když už jsme u novopacké radnice, musím se zmínit o zápisu z 8. schůze Rady města. Na schůzi 4.3.2011 byli přítomni celkem čtyři členové Rady města. Posledním bodem jednání byla "Žádost o finanční příspěvek ve formě peněžitého daru na podporu předmětu podnikatelské činnosti žadatele – pojízdná prodejna pro obce". O tomto dvanáctém bodu jednání nám buď zapisovatelka Šárka Kracíková, diplomovaná specialistka podává v zápisu zcela mylné informace, nebo radní rozhodují podle nějakých podivných zásad. Posuďte sami.

img

Řečeno česky: pekař z Jablonce k nám chce vozit chleba a rohlíky a požádal město, aby mu přispělo; asi na naftu. Čtyři ze čtyř účastníků schůze Rady byli proti. Jenže podle zápisu Rada města tuto žádost schválila a poskytne Pekařství Bohemia peněžní příspěvek. Jak je možné, že všichni radní byli proti, ale příspěvek byl schválen? Navíc kolik bude peněžní příspěvek činit? Zápis to neuvádí; radní si to nechali pro sebe.

Ale to není všechno. V zápisu se též dočteme: "Rada města bere na vědomí záporná stanoviska osadních výborů k možnosti zajíždění pojízdné prodejny do osad města." Přeloženo do češtiny to znamená, že osadní výbory pojízdnou prodejnu v osadách nechtějí. No to mě podržte! Nevzpomínám si, že by se osadní výbor obyvatel naší osady na něco takového ptal, případně že by jim vysvětlil, proč vlastně s pojízdnou prodejnou nesouhlasí. Třeba k tomu je dobrý důvod, jenže pokud vím, obyvatelé se s ním neměli možnost seznámit a případně se k němu vyjádřit. Kdo tedy rozhodoval? Jsem přesvědčen, že většina lidí v naší osadě by prodejnu uvítala, pokud je pečivo chutné, čerstvé, není předražené a pokud by zajíždění prodejny osadu nic nestálo.

Ale radní jsou proti, osady prodejnu nechtějí, a přesto pekař požadované peníze dostane. Proč mu ty peníze dávají? Kolik bude příspěvek činit? Co z toho město a osady získají? Není to nějaké podezřelé rozhodování? Zeptáte se na to svého zástupce na radnici, kterého jste si svobodně zvolili? Jestli se na radnici rozhoduje či informuje tímto způsobem o všech důležitějších věcech, nechci důsledky ani domýšlet, aby mě z rozčilení neklepla pepka.

Jenže pak si v novinách přečtete, že automobilová továrna Škoda v Číně má zisk z jedné vyrobené Škodovky 2600,- Kč a klepne vás rovnou. Čínská Škodovka vyrobila jen v roce 2010 celkem 197 077 aut, tak si spočítejte, kolik by to republice přineslo, kdyby zisk na jednom autě byl alespoň dvojnásobný. Já vůl jsem si vždycky myslel, že zisk z každého vyrobeného automobilu musí být v řádu desítek tisíc Kč. Co proti tomu znamená zbůhdarma vyplacený příspěvek pro pekaře, že? Kdyby měl odpovědět v kraji slavný Josef Váchal, řekl by asi, že taková částka "jest toliko prdem oproti Všehomíru". Tak můžou radní zůstat v klidu.

Dodatek z 16.3.: záznam byl dnes opraven tak, že byl přidán jeden záznam o hlasování členů rady. Teď vypadá takto:

img

Teď už zápis dává smysl. Rada souhlasí s tím, že osady prodejny nechtějí a nesouhlasí s příspěvkem nebohému pekaři. Tím se leccos vysvětlilo, všechno je jinak, radní podivné zásady nemají a pekař nic nedostane. Jedno vysvětlení ale stále schází: proč se našich osadníků na pojízdnou prodejnu nikdo nezeptal?

—oOo—

Pokud jste tak ještě neučinili, můžete se podívat na nově vytvořený oddíl těchto stránek nazvaný "Staré časy ve vsi". Shromáždil jsem do něj řadu dokumentů, kreseb a fotografií z historie Radkyně a jejího okolí. Současně s tímto článkem jsem přidal i fotografie střepů z 16. století, které byly nalezeny na území Radkyně. Historické dokumenty doplňuje i mapa místních názvů v Radkyni a okolí. Ta je průběžně upřesňována a doplňována. Pokud máte nějaké návrhy, co by se do mapy mělo doplnit, prosím napište mi, rád změny do mapy zanesu.