Zdroj: https://www.radkyne.cz/index.php?a=104  •  Vydáno: 7.8.2015 13:20  •  Autor: Richard Kubát

Limerik: lekce 2 pro pokročilé

Další porce limeriků mé mámy, tentokrát pro pokročilejší badatele či dokonce znalce

Loni v listopadu jsem své milé čtenáře seznámil s limeriky své mámy, která skoro celý život limeriky ráda četla, ale především sama vymýšlela. Dnes nabízím pokračování, které na minulý článek "Seznamte se: Limerik" volně navazuje. Co je limerik, to se dozvíte v předchozím článku a není třeba to zde opakovat.

Porce dalších 32 limeriků přináší kromě těch jednoduchých i některé složitější konstrukce oblíbených košilatých krátkých básniček. Především zde najdete pár takových, které využívají odlišné tvary psaného a vyslovovaného výrazu, zcela běžné v angličtině. A dokonce je zde jeden limerik, který používá výslovnost jména města, kterou by neznal ani leckterý rodilý Angličan. Čeština je v tomto směru jednodušší. Jediné slovo, které se v češtině jinak píše a jinak vyslovuje, je slovo "jinak". Kromě tohoto slova čeština podobné jazykové hrátky nenabízí.

Moje máma využila svého dlouholetého pobytu v Anglii a použila v limericích názvy zahraničních měst, jejichž fonetická podoba (výslovnost) se rýmuje s některými českými slovy. Tato česká slova jsou však zapsána podle stejných pravidel, podle kterých jsou zapsána jména měst v angličtině či francouzštině. Pro ty, kteří správnou výslovnost neznají, jsem pod textem přiložil pár vysvětlivek; snad se na mne za to nebudete zlobit.

A dost bylo vysvětlování, bavte se:

Jeden muž šílený z Pátku
přizabil sestru a matku.
Když se hnal po strýci,
zatkli ho četníci
teď už je konečně v chládku.

Byl jednou jeden muž z Mamaie
který řek': "Má žena dobrá je.
Nezná slovo 'kdyby',
splní vše, co slíbí."
Občas však poslal ji do háje.

Byly dvě robustní sestry z Jívky
kterým se líbily jenom dívky.
Jejich bratr v Bochum
dával přednost hochům;
lákal je na nové detektivky.

Byl jeden hubený obchodník z Lusaky
který se najíst chtěl v Bulharsku musaky.
Má k cestě odvahu,
nemá však na dráhu,
protože v Lusace prodává fusaky.

Byl jeden chudičký úředník ve Chvojně,
který dřel za málo po léta pokojně.
Jednou se vydal na lup
do blízkých chat a chalup.
Od těch dob žije si obstojně.

Záletný sukničkář z Rotterdamu
nalákal do bytu mladou dámu.
Když její odpor zlomil,
pod šatem zjistil omyl:
poznal, že objímá dalajlámu.

Když jeden statný bojovník z Tasmánie
řek', že nikdo ho rohlíkem neopije,
někdo se zašklebil,
nevíte, kdo to byl?
No přece jeho žena Melánie!

Jeden sportovec z Termopyl
ještě nikdy se neopil.
Není to prý zdravé.
Běhá, skáče, plave.
Včera ho spolkl krokodýl.

Jeden statný junák z Mohuče
síly měl, že lámal obruče.
Před dívkou vkleče
lámal i meče.
Brzy však natáhl papuče.

Jeden uštvaný manžel z Boleslavi
skočil oblečen střemhlav do Vltavy.
Všichni (kromě vdovy)
říkali si: "kdo ví,
ten to určitě neměl z vlastní hlavy."

Byl jeden zdravý muž jménem Dumas,
kterého trošičku trápila rumas.
Získal za chvilenku
z OÚNZu neschopenku.
Ten muž měl zřejmě dost za ušumas.

Žárlivý chlapík z města Salerna
řádil, že je mu žena nevěrná.
Když mu ale na pohovce
rozkládala stovku k stovce,
zajásal: "Jsi ty ale holka čiperná!"

Nesmělý mladík z města Scarborough
miloval jednu dívku za horough.
Když přišel k námluvám,
ta holka - nelžu vám,
hodila po něm bačkorough.

Roderick Armand z města Calais
povahy nebyl moc dokonalais.
Když se jednou policie
dopátrala bigamie,
obě ženy mu hned daly valais.

Hamižný obchodník z města Darjeeling
dal by si koleno vrtat pro shilling.
Nabídli pět liber,
řekli: "Tak si vyber."
Už není na světě. Amen, cililink.

Koupil si noční hlídač z Ipswiche
kožené krásné pouzdro na klíche.
Je však velké do kapsy,
kterou by pak nezap' si.
Takže zas k ránu budí rodiche.

Jeden ctnostný mládeneček z Hranic,
dlouhá léta zůstal stále panic.
Jeho sestra - skoro plačky
zvala domů spolužačky,
neboť jí už bylo z něho nanic.

Děl vrchní v hostinci v Beaujolais
hostu, co nohy měl na stolais:
"Neupřu Vám práv,
chovat se jak brav,
prostřu Vám hned, pane, v stodolais."

Ptal se jeden šlechtic v Dolgellau
když mu srnčí kýtu přinesllau:
"Není to loňské,
anebo koňské?"
Protest suše odbyl: "Jen jestllau!"

Jeden statný mládnec z Ashby
vyvolává hospodské řežby.
Když tvrdí: "Do léta
odejdu do světa",
hospodští povzdechnou: "Kéž by!"

Jednoho mladíka z Koblence
trápila nadměrná potence.
Když už všechny ženy
byly oblaženy
začal si vyhlížet mládence.

Jednomu chlápkovi z La Manche
skočilo pod šaty saranče.
Spustil hned hrozný ryk,
křepčil jak válečník.
Apače předstih' - i Komanče.

Jeden muž chatu měl v Jevanech,
o jaké píše se v románech.
Na otázku kdy tam jet
říká ženě: "Třeba hned,
svoji matku ale doma nech!"

Byl jeden kníže v zámku na Loiře,
kterému úsměv stále zářil ze tváře.
Že by půvab paní kněžny?
Ba ne - důvod v kraji běžný:
dceruška místního hokynáře.

Výstavní servírka z Karviné
přednostmi vyniká nad jiné.
Když se sklání nad stoly,
host si leckdy dovolí.
Nekřičí, špitne jen: "Tady né!"

Manželé Černí z města Hořice
přivedli na svět syna Mořice.
Se jménem jsou potíže,
oba ale tvrdí, že
dohodli se již, jeho tvoříce.

Zahrádkář ignorant z městyse Pecky
pěstoval své ovoce nevědecky.
Vyhýbal se drogérii,
četl jenom beletrii.
Jak to, že úrodou předčil všecky?

Jeden módní kadeřník z Ulmu
dlouho marně hledal svou kulmu.
Když si prohléd' kdejaké šuple,
ptal se - neb měl nervy už ruplé,
zda ji nevzal nějaký vůl mu.

Vznešená maharání z Madrasu
vydává statisíce za krásu.
Kosmetické ústavy,
trápení ji nezbaví.
Stále má frňák jako klobásu.

Jednou se dívčině v podhorské Studénce
zdařilo před matkou utajit milence.
V noci je to snadné.
Horší bude za dne
za devět měsíců utajit kojence.

Radní z městečka ve státě Kentucky
rádi dělají ze sebe světáky.
Otázka je přeprostá:
co na to pan starosta?
Co by? Nic. Totiž - no ano, ten taky.

Ve známé hospodě na Novopacku
jeden dal druhému parádní facku.
Nastalá mela
vyplývá zcela
z pohledu na čárky na pivním tácku.

Autor limeriků: Eva Kubátová, ✷1931, ✝2010

Vysvětlivky ohledně výslovnosti: