< návrat zpět

Svozy biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad - podzim 2018.

V Radkyni na náměstí u Richarda budou kontejnery na biologicky rozložitelný odpad přistaveny v pátek 26.10.2018 zhruba od 12:00 hodin, odvezeny v pondělí 29.10.2017 kolem 8:00 hodin.
Za bioodpad se považuje posečená trávní hmota, spadané listí, plevel, květiny, větve, dřevní štěpka atd. Nepatří sem a nebude umožněno odvezení odpadů z kuchyní, zbytků živočišného původu, dřevěného nábytku, papíru a velkého množství shnilého ovoce. Technické služby Nová Paka žádají osadní výbory o informování občanů a o kontrolu třídění odpadu. Na svoz bioodpadu budou dohlížet a budou nápomocni pracovníci TS Nová Paka.


Přistavení vozidel pro svoz nebezpečných odpadů - podzim 2018.
Společnost Marius Pedersen upozorňuje občany, že v sobotu 20.10.2017 budou provedeny svozy nebezpečného odpadu místních obyvatel. Do Radkyně na autobusovou otočku bude přistaven od 10:30 do 10:50 hodin svozový automobil.
Za nebezpečný odpad se považují televizory, chladničky, autobaterie, rozhlasové přijímače, zářivky, počítače; elektrozařízení musí být kompletní (asi ho chtějí ještě zkusit prodat někde v bazaru). Dále nebezpečné látky a jejich obaly, počítače, pneumatiky bez disků a podobné krámy včetně železného šrotu. Upozorňujeme občany, že budou odebírány odpady pouze osobně doručené, nikoli odložené na příslušném stanovišti.
Za pochopení děkuje: Marius Pedersen a.s., středisko Nová Paka, Jiří Tomeš


131. schůze Rady města 13.6.2018

2/131/18/RM Rada města souhlasí s výpůjčkou a s uzavřením smlouvy o výpůjčce na části pozemků parc. č. st. 20, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 18/1, zahrada, k.ú. Radkyně o celkové ploše cca 75 m2 ve prospěch paní E.P., Bělá u Pecky XX.
Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Zodpovídá: Ing. Irena Grimová


Oznámení záměru výpůjčky části pozemků k. ú. Radkyně

Město Nová Paka podle § 39, odst. 1 zákona č.128/2000 (zákon o obcích) zveřejňuje záměr výpůjčky části pozemků:

  • parc. č. st. 20, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú Radkyně
  • parc.č. 18/1, zahrada, k.ú. Radkyně, celková plocha k pronájmu cca 75 m2

Podle citovaného zákona mají občané možnost se vyjádřit a předložit své nabídky k výše uvedenému záměru.


127. schůze Rady města 16.5.2018

4.4/127/18/RM - Rada města doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc.č. 436 k. ú. Radkyně, ost. plocha – ost. komunikace, o výměře cca 300 m2 do vlastnictví pana R. B., Sv. Čecha XXX, 506 01 Jičín za cenu 300 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady s koupí pozemku.
Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Zodpovídá: Ing. Irena Grimová

4.8/127/18/RM Rada města ukládá majetkovému odboru zveřejnit záměr výpůjčky části pozemků: parc. č. st. 20, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú Radkyně, parc.č. 18/1, zahrada, k.ú. Radkyně, plocha k výpůjčce cca 75 m2.
Hlasováno: 4 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Zodpovídá: Ing. Irena Grimová


Pozvánka na jarní brigádu v osadě dne 21.4.2018.

img

Klikněte na obrázek, zvětší se.


Jarní svozy biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad v Nové Pace pro rok 2018
V Radkyni na "náměstí" budou kontejnery na biologický odpad přistaveny v pátek 27.4.2018 zhruba od 12:00 hodin, odvezeny ve středu 2.5.2018 kolem 8:00 hodin.
Bioodpad bude možno ukládat do přistavených kontejnerů.
Za bioodpad se považuje posečená trávní hmota, spadané listí, plevel, květiny, větve, dřevní štěpka, atd.
Nepatří sem a nebude umožněno odvezení odpadů z kuchyní, zbytků živočišného původu, dřevěného nábytku, papíru a velkého množství shnilého ovoce.
Na svoz bioodpadu budou dohlížet a budou nápomocni pracovníci TS Nová Paka.


Přistavení vozidel pro svoz nebezpečných odpadů - jaro 2018
Společnost Marius Pedersen upozorňuje občany, že v sobotu 7.4.2018 budou provedeny svozy nebezpečného odpadu místních obyvatel. Do Radkyně na autobusovou otočku bude přistaven od 10:30 do 10:50 hodin svozový automobil. Marius Pedersen upozorňuje, že odebere pouze osobně doručené odpady, nikoli vyhozené na příslušném stanovišti.
Seznam druhů odebíraných odpadů: televizory, chladničky, autobaterie, rozhlasové přijímače, zářivky, plechovky se zbytky barev, nebezpečné látky a jejich obaly, pneumatiky, počítače a podobné krámy včetně železného šrotu.
Za pochopení děkuje: Marius Pedersen a.s., středisko Nová Paka, Jiří Tomeš


MÚ Nová Paka:
Nabídka nepronajatého majektu ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodaři pro Statní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu - k. ú. Valdov a Radkyně
Zodpovídá: Ing. Lucie Gernatová

Vytvořeno / změněno: 5.2.2018 / 5.2.2018 | Zveřejnit od-do: 5.2.2018-12.3.2018 | Úřední deska od-do: 5.2.2018-12.3.2018

Jedná se o dva malé pozemky v blízkosti podniku DOPS a úzkou "nudli" na severním okraji Radkyně (vyznačenou modře), viz foto:

Pozemek k pronajmu, 5.2.2018


SVOZOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2018.
Novinky MÚ ze dne 3.1.2018
Zdroj: Lidmila Mizerová
Páteční svoz domovního odpadu pro obyvatele Radkyně
leden únor březen duben květen červen
12., 26.
9., 23.
9., 23.
6., 20. 4., 18. 1., 15., 29.
červenec srpen září říjen listopad prosinec
13., 27.
10., 24.
7., 21.
5., 19. 2., 16., 30.
14., 28.
V pracovní dny dvůr otevřen v Po, Út a Čt od 6:00 do 14:30. Ve St a Pá od 6:00 do 17:00.
V měsících leden a únor je sběrný dvůr o víkendu UZAVŘEN,
v ostatních měsících je provozní doba v sobotu 9:00 až 12:00.

Svoz provádí firma Marius Pedersen a.s.,
Přibyslavská 124, Nová Paka, telefon a fax 493 645 220