< návrat zpět

Obecní vývěska: rok 2017

Volby 2017, informace a seznam okrsků


ČEZ Distribuce, a. s.:
upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

img


Přistavení vozidel pro svoz nebezpečných odpadů - podzim 2017.
Společnost Marius Pedersen upozorňuje občany, že v sobotu 4.11.2017 budou provedeny svozy nebezpečného odpadu místních obyvatel. Do Radkyně na autobusovou otočku bude přistaven od 10:30 do 10:50 hodin svozový automobil.
Za nebezpečný odpad se považují televizory, chladničky, autobaterie, rozhlasové přijímače, zářivky, PC; elektrozařízení musí být kompletní (asi ho chtějí ještě zkusit prodat někde v bazaru). Dále nebezpečné látky a jejich obaly, počítače, pneumatiky bez disků a podobné krámy včetně železného šrotu. Nebudou přijímány následující druhy odpadu: odpad stavebního charakteru, eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla apod. Upozorňujeme občany, že budou odebírány odpady pouze osobně doručené, nikoli odložené na příslušném stanovišti.
Za pochopení děkuje: Marius Pedersen a.s., středisko Nová Paka, Jiří Tomeš


Svozy biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad - podzim 2017.
V Radkyni na náměstí u Richarda budou kontejnery na biologicky rozložitelný odpad přistaveny v pátek 27.10.2017 zhruba od 12:00 hodin, odvezeny v pondělí 30.10.2017 kolem 8:00 hodin.
Za bioodpad se považuje posečená trávní hmota, spadané listí, plevel, květiny, větve, dřevní štěpka atd. Nepatří sem a nebude umožněno odvezení odpadů z kuchyní, zbytků živočišného původu, dřevěného nábytku, papíru a velkého množství shnilého ovoce. Technické služby Nová Paka žádají osadní výbory o informování občanů a o kontrolu třídění odpadu.


img


Jarní svozy biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad v Nové Pace pro rok 2017
V Radkyni na "náměstí" budou kontejnery na biologický odpad přistaveny v pátek 28.4.2017 zhruba od 12:00 hodin, odvezeny v úterý 2.5.2017 kolem 8:00 hodin.
Bioodpad bude možno ukládat do přistavených kontejnerů.
Za bioodpad se považuje posečená trávní hmota, spadané listí, plevel, květiny, větve, dřevní štěpka, atd.
Nepatří sem a nebude umožněno odvezení odpadů z kuchyní, zbytků živočišného původu, dřevěného nábytku, papíru a velkého množství shnilého ovoce.
Na svoz bioodpadu budou dohlížet a budou nápomocni pracovníci TS Nová Paka.


Přistavení vozidel pro svoz nebezpečných odpadů - jaro 2017
Společnost Marius Pedersen upozorňuje občany, že v sobotu 1.4.2017 (není to apríl!) budou provedeny svozy nebezpečného odpadu místních obyvatel. Do Radkyně na autobusovou otočku bude přistaven od 10:30 do 10:50 hodin svozový automobil. Marius Pedersen upozorňuje, že odebere pouze osobně doručené odpady, nikoli vyhozené na příslušném stanovišti.
Seznam druhů odebíraných odpadů: televizory, chladničky, autobaterie, rozhlasové přijímače, zářivky, plechovky se zbytky barev, nebezpečné látky a jejich obaly, pneumatiky, počítače a podobné krámy včetně železného šrotu.
Za pochopení děkuje: Marius Pedersen a.s., středisko Nová Paka, Jiří Tomeš
Chalupářova poznámka: podle informace starosty osady se železný a nebezpečný odpad odváží velkým autem, které by se uvnitř osady jen těžko vytáčelo na úzké cestě. Proto bude nákladní auto přistaveno na tradičním místě: autobusové otočce.


Pozvánka na výroční schůzi SDH v Radkyni dne 21.1.2017 od 18 hodin.
Od 20 hodin jsou k volné zábavě srdečně zváni i rodinní příslušníci.

img img

Klikněte na obrázky, zvětší se.


SVOZOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2017.
Novinky MÚ ze dne 4.1.2017
Zdroj: Lidmila Mizerová
Páteční svoz domovního odpadu pro obyvatele Radkyně
leden únor březen duben květen červen
13., 27.
10., 24.
10., 24.
7., 21. 5., 19. 2., 16., 30.
červenec srpen září říjen listopad prosinec
14., 28.
11., 25.
8., 22.
6., 20. 3., 17. 1., 15., 29.
V pracovní dny dvůr otevřen v Po, Út a Čt od 6:00 do 14:30. Ve St a Pá od 6:00 do 17:00.
V měsících leden a únor je sběrný dvůr o víkendu UZAVŘEN,
v ostatních měsících je provozní doba v sobotu 9:00 až 12:00.

Svoz provádí firma Marius Pedersen a.s.,
Přibyslavská 124, Nová Paka, telefon a fax 493 645 220