< návrat zpět

Radkyňští rodáci: Josef Jíra

Autor: Miloš Kraus

img
*6. 10. 1863 ✞ 4. 9. 1949

Josef Jíra
slavný radkyňský rodák

Josef Jíra se narodil jako manželský syn Josefu Jírovi (narozen v Radkyni čp. 1) a Anně Jírové (rozené Podzimkové z Krsmole čp. 17) dne 6. října 1863 v Radkyni čp. 27.

Na obrázku je zápis z matriky o jeho narození.

img

Porodní bábou i kmotrou mu byla Kateřina Zlatníková (rozená Krausová) z Radkyně čp. 8. Kmotrem byl Josef Mádle, rolník z Radkyně čp. 30

Josef Jíra úspěšně vystudoval královéhradecký učitelský ústav a od roku 1884 nastoupil na místo pomocného učitele v Dřevěnici. Zde začal být velmi činný, založil Čtenářskou besedu a divadelní a pěvecký kroužek. Od prvního září 1895 přešel učit do Nové Paky, kde se také okamžitě zapojil do společenského života. Pro své pěvecké nadání (výborný tenorista) vstoupil do Zpěváckého spolku Hlasoň Nová Paka (založen roku 1859). Netrvalo dlouho a stal se nejprve sbormistrem tohoto spolku a později i starostou.

Josef Jíra byl i mnoho let jednatelem a předsedou místního okrašlovacího spolku založeného v Nové Pace v roce 1877 jako 12. takový spolek v království českém. Spolek se podílel se na vysazování alejí stromů, zřizování parků, laviček, turistických cest na zdejší hrady a celkově okrašlování Nové Paky a okolí. V roce 1906 uspořádal Josef Jíra se spolkem ve dnech 25.7. - 5.8. "Velikou výstavu květin a výrobků s květinářstvím souvisejících". Probíhala v nově postavené Obecní a měšťanské škole v Nové Pace. Během výstavy proběhly tři přednášky, koncerty, sjezd rodáků a dětská slavnost. Umělecký plakát pro tuto slavnost vypracovala paní Suchardová – Boudová, medaili výboru prof. Stanislav Sucharda a diplom Antonín Sucharda. O velikém ohlasu výstavy svědčí, že ji navštívilo 10.300 návštěvníků.

Byl také členem učitelské jednoty Budeč, kde se velikou měrou zasadil o vydání třídílné monografie Novopacko (vydávána ve 20. letech), která je svým rozsahem naprosto jedinečná. Sám do této publikace napsal několik článků.

Ve městě se snažil organizovat kde co a byl "hybatelem" společenského života. V roce 1923 se stal správcem novopackého muzea. Do penze odešel v roce 1926, ale o to více se mohl věnovat svým zájmům.

Město brzy ocenilo jeho přínos a 15. prosince 1930 byl jmenován Čestným občanem města. Na jeho památku byl ve městě pojmenován park nedaleko vlakové zastávky – Jírovy sady. Městské museum vlastní i jeho bustu od známého novopackého sochaře Ladislava Zívra, kterou nedávno restauroval místní sochař Albert Králíček. Josef Jíra zemřel v 86 letech dne 4. září 1949 v Nové Pace.

Květinová výstava v Nové Pace v roce 1906.

img

Rodný dům Josefa Jíry, později hostinec v Radkyni čp. 27.

img

Podklady, ze kterých autor článku vycházel:

  • článek Miloslava Bařiny o Josefu Jírovi,
  • matrika Radkyně,
  • trilogie Novopacko,
  • zpráva o činnosti okrašlovacího spolku od Josefa Jíry.

Komentáře rss

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nebyly přidány žádné komentáře.