< návrat zpět

Obecní vývěska: rok 2016

Nařízení starosty osady: zdobení vánočního stromečku.

img

Klikněte na obrázek, zvětší se.


Zápis ze 4. schůze osadního výboru v Radkyni.

img

Klikněte na obrázek, zvětší se.

Chalupářova poznámka: Neměla to náhodou být pátá schůze, nikoli čtvrtá? Čtvrtá už přece byla 29.6.2016.


Přistavení vozidel pro svoz nebezpečných odpadů - podzim 2016.
Společnost Marius Pedersen upozorňuje občany, že v sobotu 19.11.2016 budou provedeny svozy nebezpečného odpadu místních obyvatel. Do Radkyně na autobusovou otočku bude přistaven od 10:30 do 10:50 hodin svozový automobil.
Za nebezpečný odpad se považují televizory, chladničky, autobaterie, rozhlasové přijímače, zářivky, nebezpečné látky a jejich obaly, počítače, pneumatiky a podobné krámy včetně železného šrotu. Upozorňujeme občany, že budou odebírány odpady pouze osobně doručené, nikoli odložené na příslušném stanovišti.
Za pochopení děkuje: Marius Pedersen a.s., středisko Nová Paka, Jiří Tomeš


Svozy biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad - podzim 2016
V Radkyni na náměstí u Richarda budou kontejnery na biologicky rozložitelný odpad přistaveny ve čtvrtek 27.10.2016 zhruba od 12:00 hodin, odvezeny v pondělí 31.10.2016 kolem 8:00 hodin.
Za bioodpad se považuje posečená trávní hmota, spadané listí, plevel, květiny, větve, dřevní štěpka atd. Nepatří sem a nebude umožněno odvezení odpadů z kuchyní, zbytků živočišného původu, dřevěného nábytku, papíru a velkého množství shnilého ovoce. Technické služby Nová Paka žádají osadní výbory o informování občanů a o kontrolu třídění odpadu. Další informace podá paní Lidmila Mizerová.


Hodil by se vám kompostér na biologický odpad ZDARMA?
Sběr žádostí o domácí kompostér pokračuje přípravou dotační žádosti. Seznam žadatelů o nový kompostér spravují Technické služby Nová Paka. Pokud v seznamu nejste dosud evidováni a máte zájem o získání domácího kompostéru o velikosti 450 litrů nebo 800 litrů pro likvidaci bioodpadu z vašich nemovitostí na území Nové Paky, proveďte svoji registraci v seznamu do 15.10.2016.
Jak se registrovat? Kontaktujte paní Militkou z TS Nová Paka telefonicky na čísle 493 723 638 (v pracovní dny od 6:00 do 14:30 hodin) nebo emailem militka@tsnovapaka.cz. Součástí žádosti je adresa zájemce a jeho kontaktní údaje (email nebo telefon).
Více o kompostérech a zařazení do seznamu zájemců o kompostér zdarma najdete ➽ na stránkách MÚ Nová Paka.


Zápis ze 4. schůze osadního výboru v Radkyni.

img

Klikněte na obrázek, zvětší se.

Chalupářova poznámka #1: Zápis tentokrát nebyl vyvěšen na "dřevěném internetu" na náměstí, nýbrž pouze v prosklené nástěnce na autobusové otočce. Bylo jej potřeba vyfotografovat s použitím polarizačního filtru, použít program OCR, převést fotky na text a celý zápis zveřejnit v poněkud jiném formátu, než byl ten napsaný. Mapu obecních pozemků, která je přílohou zápisu, však nebylo přes sklo možno vyfotografovat a zveřejnit bez významného snížení kvality. Za to se čtenářům omlouvám.

Chalupářova poznámka #2: Své návrhy na využití menších částek peněz v pokladně osadního výboru jsem zveřejnil v zápisu z veřejné schůze, ale bohužel k nim osadní výbor nepřihlédl. Tak snad příště.


Mail odeslaný prvnímu místostarostovi Nové Paky.

img

Klikněte na obrázek, zvětší se.


MÚ Nová Paka zveřejnil plné znění smluv na provedení prací v osadě Radkyně:

  1. Plně znění smlouvy o opravě vodojemu v Radkyni
  2. Dodatek číslo 1 smlouvy o vodojemu v Radkyni

Pozvánka na jarní brigádu v osadě dne 7.5.2016.

img

Klikněte na obrázek, zvětší se.


Vymítání čarodějnic 30.4.2016 a vlastní buřty.

img

Klikněte na obrázek, zvětší se.


Veřejná schůze OV v Radkyni a jarní brigáda; zápis ze schůze osadního výboru.

img

Klikněte na obrázek, zvětší se.

Chalupářova poznámka: proč si obyvatelé přejí pokácet břízy podél cesty na Přibyslav? Čemu stromy vadí nebo čím osadě škodí? Komu břízy překáží? Není to škoda zbytečně pokácet zdravé stromy?


Opravy silnice I/16 v Nové Pace:
frézování, výměna podloží, stabilizace, pokládka živičných vrstev a přeložka vodovodu
.
Opravovat se bude silnice od kruhového objezdu u Kotíkovy ulice až po odbočku na Balka mezi 11.4.2016 a 31.10.2016. Opravy budou provedeny postupně ve třech úsecích, viz dokument s popisem dopravního značení pro každý úsek. Úsek 1: 11.4.5.6.2016, úsek 2: 6.6.4.9.2016 a úsek 3: 5.9.31.10.2016.
Máme se na co těšit.


Jarní svozy biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad v Nové Pace pro rok 2016
V Radkyni na "náměstí" budou kontejnery na biologický odpad přistaveny v pátek 15.4.2016 zhruba od 12:00 hodin, odvezeny v pondělí 18.4.2016 kolem 8:00 hodin.
Bioodpad bude možno ukládat do přistavených kontejnerů.
Za bioodpad se považuje posečená trávní hmota, spadané listí, plevel, květiny, větve, dřevní štěpka, atd.
Nepatří sem a nebude umožněno odvezení odpadů z kuchyní, zbytků živočišného původu, dřevěného nábytku, papíru a velkého množství shnilého ovoce.
Na svoz bioodpadu budou dohlížet a budou nápomocni pracovníci TS Nová Paka. (Celý víkend tam ale asi nebudou, proto žádají osadní výbory o informování občanů a o kontrolu třídění odpadu.)
Chalupářova poznámka:
osadní výbor splnil slib a zařídil přistavení kontejneru dovnitř vsi, aby to převážná většina osadníků měla trochu blíže a pokud možno s kopce. Děkujeme!


Přistavení vozidel pro svoz nebezpečných odpadů - jaro 2016
Společnost Marius Pedersen upozorňuje občany, že v sobotu 23.4.2016 budou provedeny svozy nebezpečného odpadu místních obyvatel. Do Radkyně na autobusovou otočku bude přistaven od 10:30 do 10:50 hodin svozový automobil. Marius Pedersen upozorňuje, že odebere pouze osobně doručené odpady, nikoli vyhozené na příslušném stanovišti.
Seznam druhů odebíraných odpadů: televizory, chladničky, autobaterie, rozhlasové přijímače, zářivky, plechovky se zbytky barev, nebezpečné látky a jejich obaly, pneumatiky, počítače a podobné krámy včetně železného šrotu.
Za pochopení děkuje: Marius Pedersen a.s., středisko Nová Paka, Jiří Tomeš
Chalupářova poznámka: podle informace starosty osady se železný a nebezpečný odpad odváží velkým autem, které by se uvnitř osady jen těžko vytáčelo na úzké cestě. Proto bude nákladní auto přistaveno na tradičním místě: autobusové otočce. Kontejner pro svoz biologického odpadu však bude napříště umísťován někde uvnitř vsi, aby se k němu osadníci s listím a větvemi lépe dostali.


MÚ Nová Paka: Seznam akcí realizovaných investičním oddělením v roce 2015
Seznam staveb a rekonstrukcí v roce 2015 [PDF, 626 kB]

img

Klikněte na obrázek, zvětší se.


Veřejná schůze SDH v Radkyni a pozvánka na večerní zábavu.

img

Klikněte na obrázek, zvětší se.


SVOZOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2016.
Oprava ze dne 10.2.2016
Zdroj: Lidmila Mizerová
Páteční svoz domovního odpadu pro obyvatele Radkyně
leden únor březen duben květen červen
2., 15., 29.
12., 26.
11., 25.
8., 22. 6., 20. 3., 17.
červenec srpen září říjen listopad prosinec
1., 15., 29.
12., 26.
9., 23.
7., 21. 4., 18. 2., 16., 30.
V pracovní dny dvůr otevřen v Po, Út a Čt od 6:00 do 14:30. Ve St a Pá od 6:00 do 17:00.
V měsících leden a únor je sběrný dvůr o víkendu UZAVŘEN,
v ostatních měsících je provozní doba v sobotu 9:00 až 12:00.

Svoz provádí firma Marius Pedersen a.s.,
Přibyslavská 124, Nová Paka, telefon a fax 493 723 095

Poznámka: 2.1.2016 se svoz nekonal, vysvětlení neznáme.


Městský úřad Nová Paka, Odbor životního prostředí

Veřejná vyhláška:
Opatření obecné povahy při nedostatku vody – zrušení zákazu odběru vod.
Zodpovídá: Pavel Vojtíšek