Staré časy ve vsi

V následujících článcích jsou shromážděny střípky radkyňské historie. Články vznikají postupně tak, jak se mi daří materiály získávat a buď převádět na text, nebo z nich pořizovat fotokopie. Pokud i vy máte doma nějaký zajímavý dokument, fotografii či předmět vztahující se k historii naší vísky, budu rád, když jej budu moci okopírovat či vyfotografovat a následně zveřejnit na těchto stránkách. Prosím napište mi a já za vámi přijdu nebo přijedu (pokud tedy nejste v jiné zemi či na jiném kontinentě - to už by bylo složitější, i když stále řešitelné).

Za zapůjčení třídílné publikace "Novopacko - vlastivědná monografie okresu", ze které čerpá mnoho následujících příspěvků o historii vsi, vřele děkuji panu Miloši Krausovi z Radkyně.


Radkyňští rodáci: Josef Jíra

Článek Miloše Krause o jednom z významných rodáků naší vsi

Komentářů: 0

Radkyňští legionáři

Legionáři byli i v Radkyni. Zamyšlení Miloše Krause nad nedávnou návštěvou "legiovlaku" na nádraží v Nové Pace.

Komentářů: 0

Osada Radkyně skoro před 90 lety

Popis převzatý z třetího dílu monografie z roku 1929

Obrázků: 3

Archeologické nálezy

Nález střepů stařičkých keramických nádob na území naší osady

Obrázků: 5

Jak se radkyňští dříve živili

Sekání korálů v Radkyni, Přibyslavi a Valdově

Obrázků: 2

Obrázky a kresby z historie

Poznáte budovy na obrázcích? Existují ještě?

Obrázků: 4

Historie školy v Radkyni

Jak se z domu s doškovou střechou stala zděná škola

Obrázků: 3

Souboj jazyků

Soupeření němčiny a češtiny na území Radkyně

Obrázků: 5

Jak se ve vsi stavělo

Stavařský výkres Krausovy chalupy v Radkyni

Obrázků: 4

Časy předválečné a válka

Charakteristika života radkyňského rolníka v dobových dokumentech

Obrázků: 14

Radkyně koncem 19. století

Ze vzpomínek Ladislava Čeřovského; přetištěno z rukopisu "Písně samoty", psaného na jaře 1940 v pankrácké věznici v Praze.

Komentářů: 0

Dobový dokument: župní sjezd

Župní sjezd v Radkyni konaný 8.7.1934

Obrázků: 4

K. H. Mácha na Novopacku

Přepis článku otištěného 1. listopadu roku 1940 ve 21. čísle "Besedy" a vydaného též jako soukromý tisk ve 200 číslovaných a podepsaných výtiscích; vydán byl ke 130. výročí narozenin K. H. Máchy.

Komentářů: 0