< návrat zpět

Obecní vývěska: rok 2009

Zápis z 90. jednání Rady města Nová Paka, které se konalo dne 23.11.2009, uvádí:

Smlouva o právu provést stavbu - Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Radkyně
3/90/09/RM
... RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Radkyně mezi Městem Nová Paka a manželi Janou a Vladimírem Rumlovými z Radkyně.
Hlasováno: 5 pro
Zodpovídá: L. Stuchlík

Celý zápis z tohoto jednání najdete zde.


Zápis z 86. jednání Rady města Nová Paka, které se konalo dne 25.9.2009, uvádí:

Dohoda o umístění zařízení - veřejné osvětlení v obci Radkyně
10/86/09/RM ... RM schvaluje dohodu o umístění zařízení veřejného osvětlení v obci Radkyně na vedení nn s ČEZ Distribuce, a. s. Děčín.
Hlasováno: 3 pro (Mgr. Josef Cogan; JUDr., Ing. Rudolf Cogan, PhD.; Ing. Josef Hendrych)
Zodpovídá: L. Stuchlík

Celý zápis z tohoto jednání najdete zde.