< návrat zpět

Přijeďte na návštěvu Novopacka

Novopacko v Podkrkonoší leží mezi význačnými turistickými oblastmi Českého ráje a Krkonoš. Tato zajímavá oblast je zhruba vymezena prostorem, jehož vrcholy tvoří hrady Kumburk, Pecka, zaniklý Levín a lokalita Na Zámkách. V tomto prostoru, členěném údolími a táhlými hřbety, leží asi desetitisícové město Nová Paka, o kterém existuje nejstarší zmínka z roku 1357. Po dlouhá staletí byly osudy města spojeny s historií hradu Kumburk, protože bylo poddanským městem Kumburského panství. Z Nové Paky vede zajímavá turistická cesta "Máchova stezka", která směřuje ke zříceninám hradu Kumburk a Bradlec, ale můžete využít i řadu dalších možností, jako je cesta na Pecku přes Sýkornici s odbočkou na Lázně Bělohrad. Na Novou Paku dnes přirozenou zástavbou navazuje obec Stará Paka. Je jistě starší, ale připomínaná je v listinách od roku 1542. Dodnes se zde a v okolních obcích dochovalo několik roubených lidových staveb, z nichž nejzajímavější je stará škola z roku 1799. Od konce 19. století se stala Stará Paka důležitou železniční křižovatkou. Dalším významným místem Novopacka je známé letovisko městečko Pecka, které je městečkem jmenováno od roku 1382. Vzniklo pod stejnojmenným hradem v roce 1322. Městečko proslavil především slavný spisovatel, cestovatel a hudebník Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, jehož na Pecce císařští zatkli, a v roce 1621 byl popraven na Staroměstském náměstí v Praze. Hrad Pecka má velice zajímavou a poutavou expozici, rozhodně stojí za návštěvu stejně jako nedaleké Lázně Bělohrad, kde se narodil spisovatel Karel Václav Rais. Celé Novopacko nás zaujme krevelově zbarvenou půdou, tvary kopců, které v sobě skrývají pohádkové poklady drahých kamenů, zkamenělých zbytků rostlin a stromů. Jde o místo svébytné, jakoby zahleděné do sebe, ale zároveň s krásnými výhledy do kraje i na nedaleké Krkonoše. Tato skutečnost se odráží i ve světě duchovním, plném tajemství a záhad. Je to kraj umělců, blouznivců, podivínů i spiritistů. O všech těchto zvláštnostech a historii města se nejvíce dozvíte v historické expozici Městského muzea v Nové Pace, kde jsou pořádány zajímavé výstavy.

Suchardův dům - expozice historie a výstavy.

Suchardův dům nechal postavit v novorenesančním slohu Antonín Sucharda mladší v letech 1895-1896. Na výzdobě domu se podíleli členové rodu a freskou Sv. Božetěcha i Mikoláš Aleš, svědek na svatbě Anny Suchardové a Aloise Boudy. Rod Suchardů je unikátní tím, že od roku 1770, kdy se narodil Jan Sucharda starší, byl až do dnešní doby snad každý ze členů rodu výtvarným umělcem. Nejznámější je jistě Stanislav Sucharda (1866-1916), tvůrce pomníku Palackého v Praze, pak jeho bratr Vojta Sucharda (1884-1968), autor dřevořezeb apoštolů na Staroměstském orloji, či grafik a ilustrátor Cyril Bouda. Nedaleko Suchardova domu se narodil spolutvůrce výzdoby Národního divadla Josef Tulka a akademický sochař Bohumil Kafka - autor největší jezdecké sochy (Jan Žižka na Vítkově v Praze). Z Nové Paky pochází členové Skupiny 42 - malíř František Gross, fotograf Miroslav Hák, sochař Ladislav Zívr, akademičtí malíři Čílové, Otakar Zemina a mnozí další. V muzeu uvidíte i betlém a seznámíte se s historií města a jeho řemeslnými tradicemi. V zahradě Suchardova domu je ve vitríně vystaven "zkamenělý strom" - araukarit, který měří 8.20 m. Přes ulici je další expozice muzea.

Klenotnice drahých kamenů a expozice "Spiritismus v Podkrkonoší".

Jsou to expozice opravdu ojedinělé. V Klenotnici najdete také šperky, ale především jsou vystaveny drahé kameny (acháty, ametysty, jaspisy, karneoly, křišťály ... ), prokřemenělé zbytky kapradin, přesliček, plavuní, stromů… Můžete se zde vydat na cestu geologickým vývojem a přitom obdivovat nádherné ukázky drahých kamenů, prokřemenělých dřev a rostlin. Jejich největší zvláštností je, že ve své různorodosti byly většinou nalezeny v okruhu pouhých 10 km kolem Nové Paky. V podkroví budovy je expozice spiritismu s pozoruhodnou sbírkou medijních kreseb. Po roce 1904 přišel do města Karel Sezemský a z Nové Paky se stalo centrum spiritismu. Vydával časopis Posel záhrobní a knihy v edici Spirit.

V Krkonošské ulici je ještě Autogalerie V.I.T.V.A.R. s expozicí historických vozidel a motocyklů. Pozornost je věnována i památce závodníka Antonína Vitvara, který z města pochází. Nedaleko Nové Paky je Hrad Pecka, kde se dozvíte o hradu, městě a Kryštofu Harantovi. Za prohlídku stojí středověká mučírna, černá kuchyně i galerie moderního sochařského umění. Památník K. V. Raise v Lázních Bělohrad má expozici o spisovatelově životě i díle, historii města a obrazovou galerii. Fričovo muzeum zase expozici národopisu, přírody a pořádá rovněž doplňkové výstavy.

Rozhodně nejzajímavější stavbou v Nové Pace je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl dostavěn v roce 1724. Vznikl na základě pověsti o nalezení zázračné sošky Panny Marie v nedalekých zlatých dolech ve Stupné. Nová Paka se stala významným poutním místem. Na náměstí je farní kostel Sv. Mikuláše, u hřbitova kaple Bolestné Panny Marie (1709). Pozornost návštěvníků jistě vzbudí řeckokatolický kostelík na Husově kopci, který do Nové Paky přemístil v roce 1930 ze Zakarpatské Ukrajiny továrník Otto Kretschmer. Novějšími stavbami je modlitebna Jednoty bratrské a kostel církve Československé husitské. Na Pecce je barokní kostel Sv. Bartoloměje (1753), ve Staré Pace barokní kostel Sv. Vavřince (1760), v Lázních Bělohrad kostel Všech svatých (1700). V okolí je množství dalších půvabných kostelíků, kapliček a pískovcových soch světců, které dotvářejí krajinu.

K Nové Pace patří i zajímavé kulturní akce jako například koncem května "Muzika Paka" - kultura okraje v kraji blouznivců s hudbou, divadlem, filmy a výstavami. Hrubá pouť se tradičně koná po polovině srpna.

Novopacko se může pochlubit skutečně romantickou krajinou, která by mohla charakterizovat slova našeho největšího básníka K. H. Máchy: "Rozmanitost byla hlavní vnadou krajiny této… ". A skutečně, v letním i zimním období zde najdete množství zajímavých tras pro turisty, cykloturisty i běžkaře. Sportovce může zaujmout známá autokrosová trať ve Štikovské rokli, stadion pro lehkou atletiku a kopanou, zimní stadion, tenisové kurty, sjezdovky pro lyžaře v Nové a Staré Pace, na Pecce i v blízkém okolí.

Novopacko stojí za návštěvu, určitě budete mile překvapeni.

Další informace se dozvíte v Městském informačním středisku a v Městském muzeu s Klenotnicí drahých kamenů v Nové Pace.