< návrat zpět

Archeologické nálezy

Nebudete tomu věřit, ale na území Radkyně byly poměrně nedávno nalezeny střepy nádob, které podle odhadu odborníků z novopackého muzea pocházejí zhruba ze 16. století. Nalezeny byly na navážce, na kterou současný majitel radkyňského hostince vyvezl hlínu odkopanou při úpravách kolem domu. Střepy pocházejí z nádoby bohatě zdobené reliéfem s motivy pohostinství. Novopacké muzeum pro tyto exponáty prý nemá použití, tak střepy zůstávají v držení nálezce, pana Miloše Krause z Radkyně.