< návrat zpět

Časy předválečné a válka

V této galerii je bez komentáře umístěno pár dobových dokumentů, ze kterých se dá trochu přiblížit život ve vsi nejdříve za první republiky, pak hlavně v dobách druhé světové války a nakonec těsně po válce. Mne samotného překvapila existence Obecního úřadu v Radkyni během války. Ten po válce plynule přešel na Místní Národní výbor. Pozná se to z razítek, kterými jsou opatřeny některé dokumenty. Při volbě dokumentů z ohromné hromady těch, které jsem měl k dispozici, jsem se pouze snažil vybrat různá úřední potvrzení, žádosti a příkazy, která charakterizují tehdejší dění v Radkyni z pohledu drobného rolníka.

Jména jsou na dokumentech vymazána záměrně, místní ale jistě poznají, čí život je na všech těch úředních glejtech popsán. A jestli to nepoznají, můžou se mě zeptat.