< návrat zpět

Jak se ve vsi stavělo

Přiložené dobové výkresy stavební firmy ukazují, jak se dříve plánovaly vesnické stavby. V tomto případě jde o přístavbu chléva k více než 200 let staré chalupě. Tato konkrétní měla číslo popisné 8 a patřila panu J. Krausovi z Radkyně. Plán přístavby chléva (označené na plánu červeně) vypracovala firma "Podnikatelství staveb, Eduard Holman, úřadně oprávněný mistr zednický a tesařský v Nové Pace". Pokud se nemýlím, tahle chalupa stávala zhruba na místě dnešního tenisového kurtu hned vedle bývalého "Špejchárku", který jediný zůstal po bývalé usedlosti v době, kdy jsme se do Radkyně v roce 1979 "přistěhovali". Špejchárek ale byl již stavbou poměrně chatrnou a majitel jej musel zbourat. Na stejném místě dnes stojí malý domeček, spíše víkendová chatka a její majitel si staví na jiném místě v Radkyni nový moderní dům.

Výkresy ukazují, jak skromní byli naši předkové. Dobytek, tedy důležitý zdroj příjmů rolníka, měl v lidském obydlí víc místa než samotní lidé. Lidé žili, vařili, jedli, spali, plodili děti a umírali v jediné z dnešního pohledu malé světnici bez komfortu, na který jsme dnes zvyklí. Ale na co pohodlí, když se stejně v potu dřelo od úsvitu až po noc na polích, aby rodina nestrádala ...