O naší vesničce

Popis na portálu novopacko.cz:

"První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1543. Založení vesnice lze tak posunout o jednu generaci dříve, a to do začátku klimatických změn první poloviny 16. století. Rozptýlená zástavba vsi odpovídá výšinnému terénu Novopacka. Založení Radkyně v první polovině 16. století a její existence až do 17. století potvrzeno množstvím střepů z nádob tohoto období. V roce 1888 našel při kopání pařezů v lese zvaném Odnož (směrem k Pecce) Jan Kuhn dvě zlaté mince se jménem Gustav Adolf. Je téměř jisté, že to byly mince švédského krále Gustava Adolfa zemřelého v roce 1632 na následky zranění v bitvě u Lützenu. Mince mohl přinést některý z vojáků vítězného vojska vévody Albrechta z Valdštejna. Mince jsou uloženy v novopackém muzeu."

Zmínka v letáku "Novopacko, vlastivědné stezky" projektu European Geoparks:

"Radkyně ... dříve to byla osada tkalců a sekaly se zde také skleněné korále na přístroji, kterému se říkalo klemprda. Nad Radkyní nás okouzlí pohled ... na Pecku a Zvičinu." Stroj klemprda je k vidění v Městském muzeu v Lomnici nad Popelkou; píše se o něm i zde.

Informace o Radkyni na stránkách e-badatelny Okresního státního archívu Jičín.

Pozice na maps.google.cz, pozice na www.mapy.cz

Detailní předpověď počasí pro Radkyni.

Mapa tradičních názvů a důležitých míst v Radkyni. Můžete ji porovnat s historickou leteckou fotografií Radkyně z roku 1953 - pamětníci zde najdou mnoho rozdílů oproti dnešku.

Prohlédněte si staré letecké fotografie celé republiky, ze které byla historická fotografie Radkyně pořízena. Velmi zajímavá historická mapa číslo 6359-1 ze souboru "Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech (1824-1843)" - najdete zde svůj dům? Katastrální mapa obce Radkyně.
Vymezení zastavěného území v k.ú. Radkyně. Přes Radkyni vedou některé cyklotrasy Klubu českých turistů. Záznam o Radkyni ve Wikipedii.

Geologické mapy v měřítku 1:50 000: zjednodušená podrobná geologická mapa, podrobná geologická mapa, orientační mapa radonového indexu podloží, rozcestník pro všechny dostupné geologické mapy. Posudek radonového nebezpečí v Radkyni.

Ve čtvrti Radkyně města Nová Paka je evidováno 35 adres, poštovní směrovací číslo čtvrti je: 509 01. Popisná čísla v Radkyni na webu Ministerstva vnitra. Stav veřejného vodovodu v obci popisuje dokument Vodohospodářského úřadu v plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královehradeckého kraje. Veřejný novopacký internet a přípojné místo Radkyně. Propagační leták s popisem plánovaného obchvatu Nové Paky, který k naší vsi poněkud přiblíží dopravu.

Obvodní oddělení Policie ČR Nová Paka - zde najdete aktuálního zástupce pro Radkyni.

Výsledky komunálních voleb v roce 2006 - jak volili obyvatelé Radkyně a Přibyslavi. Výsledky voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. až 6.6.2009 v okrsku 13 (Radkyně a Přibyslav). Vysledky voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010 - jak volili obyvatelé Radkyně a Přibyslavi.

Článek "Prvenství patří Radkyni" v Jičínském deníku popisuje jeden z mnohých sportovních úspěchů místního Sboru dobrovolných hasičů; tentokrát během klání ve Valdově. Stejnou událost popisuje i článek v Nových novinách.

Místopis Jičínska: řeka Cidlina, která odvádí vodu Radkyňským potokem i z Radkyně.


Přijeďte na návštěvu Novopacka

Krátké seznámení s hlavními atrakcemi Novopacka. Text pana Miroslava Bařiny napsaný pro Městský úřad v Nové Pace a vydaný tiskem v roce 2003.

Informace o Novopacku pro turisty

Šest doporučených turistických tras v okolí Nové Paky.

Vnitřní vlastivědný okruh Novou Pakou.

Nenáročná vycházka centrem města pro celou rodinu. Převýšení je minimální, umožňuje různé odbočky.

Vlastivědná stezka č. 1 - Staropacké hory

Obloukem z Nové Paky na Starou Paku kolem severního návrší Staropackých hor a zpět do Nové Paky.

Vlastivědná stezka č. 2 - Kumburk

Za nejstarší historií Nové Paky na zříceninu hradu Kumburk (za Eliškou Smiřickou, K. H. Máchou), na Bradlec a zpět přes Zboží, Úbislavice, Českou Proseč, Zlámaniny, případně Sopku do Nové Paky.

Vlastivědná stezka č. 3 - Pecka a Sýkornice

Z Nové Paky za Kryštofem Harantem na hrad Pecka a zpět přes Novopacké vodopády, nebo kolem Máchova smírčího kříže v Přibyslavi, do Nové Paky.