< návrat zpět

Jak se radkyňští dříve živili

Monografie Novopacko v jedné obsáhlé kapitole uvádí, jaká řemesla byla dříve typická pro obce a osady na Novopacku. V Radkyni převažovala zemědělská činnost, lidé tkalcovali či pracovali v nedaleké cihelně, ale na přelomu 19. a 20. století byla pro Radkyni a Přibyslav typická i výroba korálů na stroji nazývaném klemprda. Výňatky z monografie o Novopacku, které jsou přidány pod fotografiemi, popisují tento tehdejší způsob obživy radkyňských obyvatel.