< návrat zpět

Osada Radkyně skoro před 90 lety

Na prvních dvou obrázcích je obsah celého příspěvku s popisem naší vesnice, jak vypadala ve dvacátých letech minulého století. Popis je uveden v posledním dílu třídílné novopacké monografie vydané v průběhu let 1924 až 1929. Na třetím obrázku jsou údaje o radkyňském mlýnu převzaté z jiné kapitoly stejné publikace.