Obecní vývěska

Specializovaná ambulantní zdravotní péče v Nové Pace nahrazuje lékařskou pohotovostní službu, kterou poskytovala nemocnice v Jičíně.
Pohotovost se nachází na adrese Jiráskova 1830, Nová Paka.
Ordinační hodiny: So: 8:00 - 13:00 hodin.

Rozpis služeb pro každý měsíc včetně jmen ordinujících lékařů ➽ najdete zde:

➽ Pohotovostní službu též poskytuje Oblastní nemocnice Jičín:

Pohotovost pro dospělé se nachází se v budově pavilonu interních oborů (diabetologická ambulance), vstup hlavním vchodem pavilonu interních oborů, první dveře vlevo.
Nová telefonní čísla: 493 582 289, 493 582 689 a 493 582 381.
Ordinační hodiny: So: 8:00 - 14:00; Ne, svátek: 8:00 - 12:00 hodin.

Pohotovostní služba pro děti je umístěna v pavilonu operačních oborů nemocnice Jičín.
Telefony: 493 582 587 a 493 582 353.
Ordinační hodiny: všední dny 16.00 - 20.00; So, Ne, svátek 8.00 - 20.00 hodin.


Mimo tyto ordinační hodiny lze nepřetržitě využít v případě akutní potřeby příjmové ambulance nemocnice Jičín, telefon: 841 155 155
Před návštěvou pohotovosti doporučujeme konzultovat stav telefonicky. Občané získají od operátora potřebné informace o místě pohotovostního ošetření a s lékařem se mohou poradit o vzniklých obtížích. Linka funguje 24 hodin denně.
Služby stomatologické (zubní) lékařské pohotovosti okresu Jičín.
Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08:00 - 12:00 hodin.
➽ Rozpis sloužících lékařů, adresy a telefonní čísla ordinací pro tento rok najdete zde.

SVOZOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2022.
Novinky MÚ ze dne 28.12.2021
Zdroj: Ing. et Ing. Zdeněk Sucharda
Páteční svoz domovního odpadu pro obyvatele Radkyně
leden únor březen duben květen červen
7., 21.
4., 18.
4., 18.
1., 15., 29.
13., 27.
10., 24.
červenec srpen září říjen listopad prosinec
8., 22.
5., 19.
2., 16., 30.
14., 28.
11., 25.
9., 23.
V pracovní dny dvůr otevřen v Po, Út a Čt od 6:00 do 14:30. Ve St a Pá od 6:00 do 17:00.
V měsících leden a únor a o státních svátcích je sběrný dvůr o víkendu UZAVŘEN,
v ostatních měsících je provozní doba v sobotu 9:00 až 12:00.

Svoz provádí firma Marius Pedersen a.s.,
Přibyslavská 124, Nová Paka, telefon a fax 493 645 220

Aktualizovaný seznam majetku, který už brzy propadne státu.

[27.11.2021] Skoro 167 tisíc pozemků a nemovitostí po celém Česku nemá stále jasného majitele. Dohledat se je snaží Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten zároveň vyzývá občany, aby si na stránkách úřadu zkontrolovali, zda jim některý z "opuštěných" pozemků nepatří. V roce 2023 nenávratně propadnou státu. Aktuálně.cz přináší vyhledávač, který vychází z nejčerstvějších zveřejněných dat. U nás v Radkyni jsem našel tyto pozemky:

img


[27.11.2021] Oznámení - MÚ zveřejňuje záměr směny pozemků parc. č. 958/4, 910/3, 3795/36, 3812/2, k. ú. Nová Paka a pozemku parc. č. 55/14 k. ú. Radkyně za pozemek parc. č. 260/3 k. ú. Radkyně


Jak dlouho můžeme v naší osadě vydržet bez pitné vody? Situaci pochopit můžeme, ale žít bez pitné vody nemůžeme.
img


Smlouva o spolupráci - FVE Radkyně

2/85/21/RM Rada města schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Nová Paka a Turena s.r.o., IČ:06878105, o spolupráci při realizaci projektu výstavby "FVE Radkyně".

Hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
Zodpovídá: Mgr. Marie Nádvorníková


Stanoviště na nově zavedený sběr olejů a kovů

 • Nádoby na oleje slouží pro sběr použitých jedlých olejů a tuků z domácností. Oleje a tuky vhazujte v uzavřených plastových nádobách.
 • Kontejnery (zvony) na kovy můžete využít na drobné kovové odpady, např. plechovky od potravin, nápojové plechovky a jiné kovové předměty z domácností.

Umístění sběrných nádob:

 1. Na Vyšehradě – proti č.p. 761
 2. S. Suchardy – u č.p. 65
 3. U Trati – křižovatka s ul. Šlejharova
 4. Ruská – proti č.p. 848
 5. Gebauerova – u čp. 781
 6. J. Wolkera – u č.p. 969
 7. K Hájku (sídliště) - naproti č.p. 1724
 8. Husitská – křižovatka s ul. Blahoslavova
 9. 3. května – křižovatka s ul. Na Kopečku
 10. Čelakovského – u bývalého Finančního úřadu čp. 486

U nás v osadě bohužel žádný kontejner na olej nebo drobné kovy nemáme. K naší vsi nejbližší stanoviště jsou v ulicích Na Vyšehradě a 3. května v Nové Pace. Tak si s olejem z fritézy a pikslami od piva můžete naplánovat nedělní zdravotní vycházku do Nové Paky. Tam a zpět to je asi 6 km.


Jarní svozy biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad v Nové Pace pro rok 2021
V Radkyni na "náměstí" budou kontejnery na biologický odpad přistaveny v pátek 23.4.2021 zhruba od 12:00 hodin, odvezeny v pondělí 26.4.2021 kolem 8:00 hodin.
Bioodpad bude možno ukládat do přistavených kontejnerů.
Za bioodpad se považuje posečená trávní hmota, spadané listí, plevel, květiny, větve, dřevní štěpka, atd.
Nepatří sem a nebude umožněno odvezení odpadů z kuchyní, zbytků živočišného původu, dřevěného nábytku, papíru a velkého množství shnilého ovoce.
Na svoz bioodpadu budou dohlížet a budou nápomocni pracovníci TS Nová Paka.


Přistavení vozidel pro svoz nebezpečných odpadů - jaro 2021
Společnost Marius Pedersen upozorňuje občany, že v sobotu 17.4.2021 budou provedeny svozy nebezpečného odpadu místních obyvatel. Do Radkyně na autobusovou otočku bude přistaven od 10:30 do 10:50 hodin svozový automobil. Marius Pedersen upozorňuje, že odebere pouze osobně doručené odpady, nikoli vyhozené na příslušném stanovišti.
Seznam druhů odebíraných odpadů: televizory, chladničky, autobaterie, rozhlasové přijímače, zářivky, plechovky se zbytky barev, nebezpečné látky a jejich obaly (vše řádně označené v uzavřených nádobách), pneumatiky, počítače a podobné krámy včetně železného šrotu.
Za pochopení děkuje: Marius Pedersen a.s., středisko Nová Paka, Jiří Tomeš


MÚ Nová Paka oznamuje zahájení správního řízení o povolení kácení dřeviny na pozemku stavební parcely č. 22 v katastrálním území Radkyně.

img


Městský úřad Nová Paka
v souladu se Zásadami programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
vyhlašuje
➽ VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI
z dotačního programu Ministerstva kultury ČR
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2021.
TERMÍN ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTÍ: 28.února 2021 na podatelnu MěÚ Nová Paka

Tady by byla šance získat další peníze na opravu naší kapličky nad rámec dosud provedených úprav a doposud slíbené podpory od Městského úřadu. Třeba na nové dveře, opravu stropu a oken, výrobu lavic či opravu oltáře. Nebo na nějaké jiné úpravy podle přání obyvatel osady.


SVOZOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2021.
Novinky MÚ ze dne 8.1.2021
Zdroj: Ing. et Ing. Zdeněk Sucharda
Páteční svoz domovního odpadu pro obyvatele Radkyně
leden únor březen duben květen červen
8., 22.
5., 19.
5., 19.
2., 16., 30.
14., 28.
11., 25.
červenec srpen září říjen listopad prosinec
9., 23.
6., 20.
3., 17.
1., 15., 29.
12., 26.
10., 24.
V pracovní dny dvůr otevřen v Po, Út a Čt od 6:00 do 14:30. Ve St a Pá od 6:00 do 17:00.
V měsících leden a únor a o státních svátcích je sběrný dvůr o víkendu UZAVŘEN,
v ostatních měsících je provozní doba v sobotu 9:00 až 12:00.

Svoz provádí firma Marius Pedersen a.s.,
Přibyslavská 124, Nová Paka, telefon a fax 493 645 220

Obecní vývěska: rok 2020

Akce osadního výboru, zprávu z MÚ Nová Paka a další informace za rok 2020

Obecní vývěska: rok 2019

Akce osadního výboru, zprávu z MÚ Nová Paka a další informace za rok 2019

Obecní vývěska: rok 2018

Akce osadního výboru, zprávu z MÚ Nová Paka a další informace za rok 2018

Obecní vývěska: rok 2017

Akce osadního výboru, zprávu z MÚ Nová Paka a další informace za rok 2017

Obecní vývěska: rok 2016

Akce osadního výboru, zprávu z MÚ Nová Paka a další informace za rok 2016

Obecní vývěska: rok 2015

Akce osadního výboru, zprávu z MÚ Nová Paka a další informace za rok 2015

Obecní vývěska: rok 2014

Akce osadního výboru, zprávu z MÚ Nová Paka a další informace za rok 2014

Obecní vývěska: rok 2013

Akce osadního výboru, zprávu z MÚ Nová Paka a další informace za rok 2013

Obecní vývěska: rok 2012

Akce osadního výboru, zprávu z MÚ Nová Paka a další informace za rok 2012

Obecní vývěska: rok 2011

Akce osadního výboru, zprávu z MÚ Nová Paka a další informace za rok 2011

Obecní vývěska: rok 2010

Akce osadního výboru, zprávu z MÚ Nová Paka a další informace za rok 2010

Obecní vývěska: rok 2009

Akce osadního výboru, zprávu z MÚ Nová Paka a další informace za rok 2009