Kategorie: Chalupářovy články a názory

(Vo)dojemné loučení s výborem

Nedostatek kandidátů pro nový osadní výbor, jak to bude dál s opravou vodojemu.

V neděli 7.9.2014 proběhlá krátká schůze osadního výboru v Radkyni. Jako obvykle jsem si pořizoval zvukový záznam, abych při pozdějším psaní článku některá fakta nezkreslil či na něco nezapomněl, ale bohužel se rychle vybila baterka v mém záznamovém zařízení Zoom H1 a zvukový záznam se neuložil. Tak čtenářům předkládám jen to, co si ze schůze pamatuji; pokud mne paměť již klame, opravte mne v komentářích.

Na schůzi se dostavili prakticky jen stálí obyvatelé Radkyně, přesto starosta Tomáš všechny přátelsky přivítal a poděkoval za bohatou účast. Zvláště pak přivítal nejmladšíhoJaké budou první hračky Matyáše Svobody? obyvatele Radkyně, pana Matyáše Svobodu, který celou schůzi v klidu pozoroval z pohodlí svého kočárku; existuje ovšem odůvodněné podezření, že celou schůzi prospal. Mladí jsou pro život ve vsi potřební a všichni věří, že Matyáš se brzy podle řemeslné tradice své rodiny stane přínosem pro osadu i místní hasičský sbor.

Tématem schůze starosta vyhlásil komunální volby, podzimní brigádu ve vsi a různé dotazy obyvatel.

Oznámil, že současně s komunálními volbami se bude též volit nový osadní výbor (OV) v Radkyni a stávající členové kandidují na další období. Vyzvali však obyvatele vsi, aby kandidoval ještě někdo další, protože pokud se budou volit tři členové OV ze tří kandidátů, žádné volby to vlastně nejsou. Byla by velká škoda pro osadu, kdyby OV zaniknul. To by se stalo, pokud by počet jeho členů poklesl pod tři.

OV má svůj význam už jen v tom, že jeho prostá existence zakládá osadám nárok na roční příspěvek 20 tisíc Kč z městské kasy. Po tom, jak osada s penězi naloží, se nikdo neptá. Tak může osada za tyto peníze pořádat různá sousedská setkání a nakupovat drobné předměty pro vybavení osady a k užitku všech obyvatel. Pokud jsou obyvatelé osady činorodí a svůj životní prostor aktivně zvelebují formou brigád a různých společných prací, je možno získat z radnice další investiční příspěvky a v minulosti se tak již mnohokrát stalo.

Ještě nám tu přihlášku, prosím, podepište, pane kandidáte!Přihlášku kandidáta OV je možno odevzdat na novopacké radnici ještě do 19.9.2014, přihláškový formulář má starosta k dispozici. Starosta výzvu k přihlášení dalších kandidátů několikrát opakoval, jelikož to osadní výbor považuje za důležité a doufá, že se do voleb ještě přihlásí další kvalitní kandidáti.

Další a poslední letošní schůze OV proběhne až po komunálních volbách. Starosta slíbil, že během příští schůze shrne činnost osadního výboru a obyvatel vsi za uplynulé volební období a přednese souhrn úspěchů i neúspěchů. Pravil, že bude velice konkrétní a jeho prst prý ukáže i na všechny osadní hříšníky. Současný osadní výbor má na svém účtu částku kolem 50 tisíc Kč. Je to prakticky stejná částka, kterou OV získal na začátku své činnosti. Hospodaření radkyňského OV je tedy v zásadě vyrovnané. Doufejme, že nový OV bude hospodařit podobně.

Nadcházející brigáda ve vsi se bude po dohodě přítomných konat dne 4.10.2014 od 13:00. Činnosti budou víceméně obvyklé: úklid vsi, prořez přebujelé vegetace, úklid školy a společenské místnosti, úklid okolo hasičské zbrojnice. Správce vodovodu Vláďa v diskusi navrhl, aby osadníci též vyčistili studny, protože kvalita pitné vody se tím dramaticky zlepší. Starosta pak uvedl, že po skončení brigády bude opět sousedská večerní veselice a přijít mohou všichni obyvatelé vsi, tedy nejen ti, kteří se zúčastní odpolední brigády.

O víkendu 27.-28.9. bude slavit 85. narozeniny pan Vík, dnes již jeden z nejstarších obyvatel osady. OV mu přijde pogratulovat a starosta se domlouval s jeho rodinou, kdy to bude možno učinit.

V poslední části schůze "Různé" padl jediný dotaz, a to na aktuální situaci kolem opravy osadního vodojemu. Starosta uvedl, že během 1-2 týdnů má být hotov projekt. Projektant pro nový vodojem navrhl nerezovou vanu. Ta by však stála tolik peněz, že by to rozpočet celé akce (500 tisíc Kč) určitě neunesl. Proto se shání vana levnější. Novopacká radnice se snaží ještě před skončením mandátu stávajících zastupitelů stihnout všechny akce rozpracované během volebního období a vypadá to, že oprava vodojemu v Radkyni se již letos nezvládne. Je to taky z toho důvodu, že ještě není vybrán dodavatel stavby a zima je za humny. Peníze však jsou schválené a k realizaci dojde v nejhorším případě na jaře příštího roku. Osadní výbor samozřejmě nechce, aby přidělené peníze "propadly" s případnou změnou městských zastupitelů a bude se starat o to, abychom vodojem a zdravější vodu měli zaručenou, byť o něco později. Priority obyvatel vsi, tedy i osadního výboru, ohledně budoucích investic jsou v tomto pořadí: nový vodojem, nový hlavní vodovodní řad, a poté asfaltová silnice ve vsi.

Zároveň starosta uvedl, že během jednání se zastupiteli města padl názor, že radkyňští by měli za vodu začít platit, ovšem bez jakýchkoli dalších podrobností nebo konkrétnějších návrhů. Přítomným sdělil, že bez placení se již asi do budoucna neobejdeme a že ve vsi se budou muset namontovat vodoměry, aby účtování za vodu bylo spravedlivé. Jak se ale budou vybírat peníze a kolik to bude, to zatím není známo. Není možno předpokládat, že místostarosta bude obcházet osadu a chrastit kasičkou na vodné. Zatím ale nemá smysl se tím zabývat, počkáme, až tento nápad dostane zřetelnější obrysy.

Schůze skončila zhruba v 13:45 a její účastníci se v klidu rozešli do svých domovů.

Chalupářovy poznámky a připomínky:

  • Během schůze padla informace o výsledcích nedávné hasičské soutěže, na které družstva Radkyně získala, tuším, čtvrté a deváté místo. Ani jsem se tomu nedivil, když jsem si vzpomněl, jak jsem kolem třetí hodiny ráno v den soutěže zdáli slyšel sbor radkyňských hasičů halekat u hasičské zbrojnice silným hlasem na celou osadu "c'est la vie, c'est la vie, tak to končívá, a to mě nebaví, nebaví, …". Nijak zvlášť mne to nerušilo, ale jak vidno, probdělá noc se projevila na sportovní kondici našich družstev, která jsme si zvykli na výsledkových listinách vidět výše.
  • Můj osobní názor na osadní výbor je ten, že si nemůžeme na jeho práci nijak stěžovat; právě naopak. Pokud bych měl v Radkyni volební právo, klidně bych starostovi i jeho pobočníkům na další volební období svůj hlas dal. Rozhodně by však bylo dobré, kdyby na všechno nebyli sami. Doporučoval bych oslovit třeba Miloše K. – je mladý, šikovný, slušný, přátelský a navíc podniká, tedy jestli se nemýlím. Věřím, že jako člen OV by byl pro osadu přínosem.
  • Starosta uvedl, že funkce členů OV není placená, aby si snad náhodou někdo nemyslel, že na volené funkci je možno zbohatnout. Dovolím si kacířský názor: tato funkce by podle mne rozhodně placená být měla. OV se stará o blaho vsi, tedy o lepší život všech obyvatel a měl by za to být odměňován. Pokud členy OV budeme odměňovat, budeme též na ně moci mít konkrétní požadavky a trvat na jejich plnění. Dokud práci pro obec dělají členové OV dobrovolně a zadarmo, těžko na ně můžeme vyvíjet jakýkoli tlak, aby pro obec dosáhli dalších výhod. Můžeme si ty výhody pak pouze přát.
  • Zdálo se mi, že současná situace kolem našeho vodojemu členy osadního výboru trápí a nejsou si zcela jisti, jak se problém s vodojemem bude vyvíjet po komunálních volbách. Najevo však žádnou negativní reakci nedali. Že se časem placení za vodu nevyhneme, to už je všem jasné. Nicméně zatím je výzva k placení jen takové plácnutí do vody a kdo ví, jak se vše bude řešit. Po této diskusi mne napadly následující úvahy:

✓ Předpokládám, že pokud bychom použili srovnání například se správou bytových domů ve větších městech, asi by uživatelé místního vodovodu měli vytvořit "Společenství vlastníků vodovodu v Radkyni" jako nový právní subjekt. Ten by pak s vodovodem hospodařil, měl by vlastní bankovní účet, na který by se posílaly pravidelné zálohové platby jeho členů; na konci roku by každý člen získal vyúčtování a dorovnání plateb. Z plateb by se hradily náklady na opravy, vodoměry, chemii, placenou údržbu, ztráty ve vodovodu a další výdaje.

Jenže to má velký háček: takové Společenství by muselo vodovod vlastnit. Nedovedu si ale představit, že by kdokoli z jeho předpokládaných členů chtěl převzít do vlastnictví vodovod v tom stavu, ve kterém je dnes. A navíc by se provoz vodovodu zjevně neobešel bez dotací, minimálně zpočátku. Ono totiž nejde jen o nový vodojem a hlavní řad, který potřebujeme. Při minulé brigádě kolem studní jsem přemýšlel, jak staré je radkyňské zařízení na úpravu vody a jak dlouho ještě vydrží fungovat. Svá léta již má a jeho provoz je možný asi jen díky obětavosti Vládi R. a dalších, kteří se o úpravnu vody pečlivě starají. Ale životnost každého výrobku je konečná, protože "nic na světě není věčně, ani láska k jedný slečně". Pokud nebudeme v mezičase připojeni na novopacký vodovodní řad, brzy asi dojde i na nutnost pořízení nové úpravny vody a částka jistě nebude malá.

✓ Jestli ale je podobné uspořádání plateb za vodu možné, to musí posoudit někdo s právním vzděláním. Navíc stále zůstává nevyslovená základní otázka: kdo Společenství povede, jaké musí mít vzdělání a kvalifikaci, kolik bude chtít peněz a kde ho najdeme; bude tomu rozumět a neokrade nás? Na tyhle věci bude třeba myslet před rozhodnutím o tom, jakou formou budou obyvatelé Radkyně za vodu platit. Jsem vážně zvědav, jak to dopadne, jestli se toho tedy dožiju.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.