Kategorie: Chalupářovy články a názory

Jak nebýt za hlupáka

Pravidla pro úspěšnou cestu životem a dva chalupářovy dodatky.

Když jsem začínal svou kariéru, někdo mi řekl, že "nebýt idiot je dlouhodobě udržitelná výhoda před konkurencí". Zní to neuvěřitelně, ale je to pravda. Je tak snadné zapomenout na základní pravidla chování a místo toho podstupovat složité a často nejasné postupy, které vedou k úspěchům jen málokdy.

Čím však žiji déle, tím víc jsem přesvědčen, že chápat a trvale dodržovat pár základních pravidel, jako jsou ta níže, je bezpečnou cestou k úspěchu. Shrnout je to možno poučkou: "Věnujte kratší dobu snaze být dokonalý a delší dobu snaze vyhnout se očividně hloupému chování."

Odškrtávejte si ve svém seznamu.

1. Dotahujte své záležitosti do konce: prostě udělejte to, co jste řekli, že uděláte. Udělejte to do navrženého termínu. Pokud jste nabídli cenu, dodržte ji. Pokud jste něco slíbili, svůj slib splňte.

2. Poděkujte: okolní svět vám nic nedluží, tak se nechovejte tak, jako by to nebyla pravda. Když někdo jedná v souladu s vašimi nejlepšími zájmy, poděkujte mu. Pokud dostanete dárek, poděkujte osobě, která na vás myslela. Pokud jste spokojeni s tím, jak někdo pracuje nebo jak se staví k řešení problémů … no, však už víte.

3. Buďte dochvilní: nevyhnutelné okolnosti vám občas nedovolí tuto zásadu splnit. Ale po většinu případů je nedochvilnost známkou domýšlivosti, nedostatku úcty a nepořádku. Říká se, že "pět minut před termínem znamená včas, přesně v termínu již je pozdě a později je nepřijatelné".

4. Používejte bezchybnou gramatiku: tohle je jasný kanárek v uhelném dole. Pokud někdo nedokáže správně psát, používat ve větách čárky a tvořit věty, nebo oslovuje jménem v 1. pádě a plete si "i" a "y", je velká pravděpodobnost, že a) není vzdělaný, b) nevěnuje pozornost detailům a c) je mu to jedno. Ať už to je jakkoli, špatná gramatika je špatná zpráva.

5. Dokažte se omluvit: chybovat je lidské. Kápněte božskou a všichni jedeme dál. Omluva vyjadřuje, že a) vám na tom záleží, b) jste skromní a c) jste si vědomi svých činů. Je neuvěřitelné, jak mnoho může upřímně míněné "promiňte" dokázat.

6. Mějte cíl: všichni máme vyměřen nějak dlouhý čas. Můžete se prostě všelijak náhodně potácet po světě a doufat, že narazíte na peníze, smysl života, lásku, přátelství nebo jinou skvělou příležitost. Nebo můžete mít nějaký cíl. Je to vaše vlastní volba, každý den.

7. Ptejte se proč: ti nejchytřejší lidé na světě vědí, že rozhodně neznají všechno a nebojí se toho, že by snad mohli vypadat nevzdělaně. Pokud něčemu nerozumíte, ptejte se "proč?", dokud to nepochopíte. Tato jednoduchá technika je skvělý prostředek proti všemu nelogickému a nevysvětlitelnému.

8. Zvykněte si být zticha: to, že máte dvě uši a jedna ústa, má svůj důvod. Pokud nemůžete v diskusi něco smysluplného říci, raději mlčte. To vám zajistí, že v okamžiku, kdy vás napadne důležitá myšlenka, kterou budete potřebovat sdělit, budou vás nejspíš opravdu poslouchat.

9. Dobře nastavte to, co je možno očekávat: vzorec je jednoduchý: Štěstí = Skutečnost – Očekávané. Změnit skutečnost je těžké. Nastavit, co je možno očekávat, je snadné. Slibujte méně a skutečnost pak bude příjemným překvapením.

10. Přijímejte odpovědnost: ohromně rádi hledáme viníky. I když nám dává dobrý pocit stavět se do role oběti, je takový postoj neuvěřitelně ničivý a vede k pesimistickému a otrávenému životu. Daleko lepším přístupem je říci "je to moje chyba". Pomůže vám to změnit sebe i svou životní situaci.

11. Naučte se říkat "ne": život je boj o příležitosti, které mají své náklady. Pokud řeknete "ano", říkáte zároveň "ne" něčemu jinému. Mějte na paměti, co je pro vás důležité a čemu tedy budete dávat přednost. Věnujte se tomu, co souvisí s vašimi příležitostmi a říkejte "ne" všemu ostatnímu.

12. Trvale se učte: pokud se každý den probudíte a pokusíte se jen malinko vylepšit, zanedlouho zjistíte, že jste mnoho jiných předběhli. Čtěte, ptejte se a naslouchejte. Pokud je něco v rozporu s vaším světonázorem, zjistěte si nejdříve víc a teprve potom se rozhodněte, zda to přijmete, nebo ne.

13. Osvojte si jednoduchost: malé komplikace se rychle hromadí nade všechny meze. Malá milosrdná lež může způsobit ztrátu zaměstnání. Drobná pomluva může zničit přátelství. Letmý polibek může rozbít manželství. Drobné, avšak nekontrolované utrácení může vést k bankrotu. Pokud máte na výběr, přikloňte se k té jednodušší možnosti.

14. Věřte si: jsme zvyklí poměřovat svůj výkon našimi záměry či cíli, ale jiné hodnotíme podle jejich kroků. Přitom ale nikdo z nás není naprosto odlišný. Všichni ostatní, bez ohledu na to, jak dobře se jim podle našeho vnímání daří, se neustále musí s něčím rvát. Pamatujte na to a věřte si při překonávání překážek.

15. Kontrolujte se: jeden známý bohatý finančník říká: "Vypořádat se sami se sebou zřídka kdy způsobuje hospodské rvačky". Obklopte se lidmi, kteří a) vám dají najevo, že něco neděláte dobře, b) pomohou vám najít rozumné argumenty a c) budou skutečně chápat vaše slabiny.

16. Nejezte svinstvo: pro pozemský život jsme byli obdarováni přesně jednou schránkou. Nejrychlejší způsob, jak ji poškodit, je trvale jíst hmoty podobné jídlu, které byly namíchány v laboratořích a napumpovány chemikáliemi, hormony a falešnými živinami. Prostě jezte skutečné potraviny, které pochází z něčeho, co dříve žilo v rozeznatelné podobě.

Dodržovat všechny tyto zásady na 100 procent je prakticky nemožné a já rozhodně nejsem žádnou výjimkou. V posledních dvou týdnech jsem přišel pozdě na schůzi, papouškoval jsem jednu pomluvu a neřekl jsem "promiňte" dvěma osobám, které by si to bývaly zasloužily. A to je jen to, co si skutečně pamatuji. Ale trvale se snažím jednat tak, jak jsem si stanovil a nabízím vám, abyste jednali stejně. Pak se vám nemůže stát, aby "to, co činíte, bylo tak hlasité, že není slyšet, co vlastně říkáte".

---ooOXOoo---

Nejsem autorem tohoto článku. Našel jsem na něj odkaz na sociální síti Twitter. Napsal jej pan Brent Beshore, majitel jedné americké investiční firmy.

Popis jednoduchých zásad mne překvapil a článek se mi ohromně líbil; možná proto, že se víceméně všechny tyto zásady snažím dodržovat, aniž bych si to uvědomoval. Vedli mne k tomu mí rodiče. Někdo jiný velice výstižně popsal to, jak mne vychovali a k čemu jsem časem došel částečně i sám.

Proto jsem článek volně přeložil tak, jak mu sám rozumím. Dávám jej ctěným čtenářům k zamyšlení a pobavení, aby bylo co číst, než my radkynští opět vylezeme s příchodem jara ze svých brlohů. Teď spíme zimním spánkem a osada je klidná a tichá. Čilý ruch a osadní dění začne opět se zvýšenými teplotami ovzduší.

Když tak o těch zásadách přemýšlím, za sebe bych tam přidal ještě jednu "chalupářovu zásadu". Nebo raději dvě.

17. Komunikujte: vztahy všech lidí, kteří spolu zřídka kdy mluví a navzájem se neinformují, se pozvolna vytrácí. Nedostatek komunikace, ať již způsobený studem, leností, nebo nedostatkem času, ničí lidské i obchodní vztahy. Proto odpovězte na každou zmeškanou návštěvu, zmeškaný telefonát, textovou zprávu nebo e-mail pokud možno ihned. Informujte druhou stranu ihned, kdykoli se něco důležitého změní. Ten, kdo vás kontaktuje, s vámi totiž chce komunikovat teď – ne až za uherský rok. Žasnete, jak to pomůže přátelství i obchodu.

18. Usmívejte se: úsměv vás vůbec nic nestojí a můžete jej rozdávat na potkání. Tak pokud vám nic nebrání, proč se neusmát i na někoho neznámého, koho třeba potkáte na ulici? Zjistíte, že téměř 50 procent lidí vám úsměv opětuje, i když těsně před tím byla jejich tvář zamračená. A váš i jejich den bude náhle o něco příjemnější. Pamatujte, že úsměv pomáhá získat důvěru. Pokud se na sebe budeme více usmívat, vše bude snazší a svět bude příjemnější místo k životu.

Zde je originál použitého článku v angličtině ("16 ways to avoid stupidity").

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.