Kategorie: Chalupářovy články a názory

Podzimní smýčení

Průběh podzimní veřejné schůze osadního výboru a následná úklidová akce.

Podzimní veřejná schůze osadního výboru v Radkyni tentokrát proběhla v sobotu dne 12.10.2013. V předcházejících dnech bylo sychravo a v pátek dokonce lilo jako z konve. Vypadalo to, že schůze proběhne ve škole a brigáda za lijavce by asi smysl nedávala. Jenže v sobotu se vyčasilo, dokonce vysvitlo sluníčko a bylo možno pokračovat podle původního plánu.

Část akceschopných obyvatel vsi ochotných přiložit ruku k dílu se v určený čas shromáždila před čerstvě opravenou hasičárnou. Na její budově jsme mimochodem zaznamenali novou rozvodnou skříň a silný halogenový světelný zdroj na západní stěně hasičárny. To je bezesporu velice praktické vylepšení.

Starosta Tomáš se krátce po druhé hodině ujal slova. Přivítal shromážděné na "krátké schůzi osady Radkyně" a předestřel tři body jejího pořadu.

  1. Poděkování všem za účast na brigádách současných i minulých a za starost o podobu vsi
  2. Stručná informace o akcích týkajících se vesnice – co se připravuje a naopak co se nepřipravuje, co se daří a co ne
  3. Seznámení s plánem odpolední brigády

Podařilo se zajistit nová okna do místní školy, která je z jedné poloviny využívána jako společenská místnost pro setkávání obyvatel. Nová plastová okna v celé škole byla zabudována odbornou firmou dne 18.6.2013. Celkové náklady dosáhly zhruba 67 tisíc Kč. Okna byla opravena z vnějšku i zevnitř a zatím fungují dobře. Tato slíbená akce dopadla výborně.

Budova školy s novými okny vypadá dnes o hodně lépe - jen kdyby ještě šla odvlhčit.

Další slíbenou akcí, oznámenou na minulé veřejné schůzi, byla nová čekárna. To je právě v běhu a město Nová Paka právě vypisuje výběrové řízení na dodavatele. Existuje firma z Moravy, která podobné čekárny vyrábí. Problém je v tom, že čekárna stojí kolem 70 tisíc Kč a musí se od výrobce dovézt nákladním autem; to znamená další náklady. Na čekárnu jsme měli "vysoutěžených" 15 tisíc Kč, a to by jistě nestačilo. Proto musel osadní výbor navštívit pana starostu NP během schůze města a lobovat za to, aby město poskytlo další peníze. Vše se dohodlo tak, že 15 tisíc Kč má ves přislíbeno, osadní výbor přidá zhruba 20 tisíc Kč a zbytek doplatí město. Celá akce je odsouhlasená se starostou NP. Realizace se asi letos již nestihne a vypadá to, že k ní dojde spíš příští rok na jaře. Starosta Radkyně vyjádřil naději, že se čekárny dočkáme, když počkáme.

Největší plánovanou akcí v obci je ale oprava vodojemu. Osada měla na tuto akci přislíbeno 110 tisíc Kč. To sice stále platí, nicméně oprava bude stát "mnohonásobně víc". Osadní výbor musel opět oslovit přímo starostu Nové Paky se žádostí, aby město přispělo vyšší částkou a jednání bylo úspěšné. Vodojem následně opraví firma, která zvítězí ve výběrovém řízení. Podklady zpracovává projektant a oprava pravděpodobně proběhne tak, že stávající vodojem bude znovu vybetonován a původně plánovaná plastová vložka se nepoužije. Projektant tvrdí, že plastová vložka je zbytečná a celá oprava by s jejím zabudováním byla mnohem dražší – asi o čtvrt miliónu Kč. Stěny je podle jeho názoru třeba pouze nově potáhnout voděodolným betonem. O celou akci, kterou má nyní ve správě město NP, se postará opět odborná firma. Město vyřídí různá povolení, přístupy a kolaudaci. Osada do toho nebude muset vůbec zasahovat. Kolik bude ve finále oprava stát, to v tomto okamžiku nikdo neví, ale díky vítanému vstupu města do akce nám to může být celkem jedno. Realizace vypadá na jaro příštího roku 2014.

Nová čekárna i oprava vodojemu tedy jsou akce, které se budou realizovat, pokud se nestane něco nepředvídaného.

Jako poslední bod starosta osady nastínil témata brigády. Především je třeba v souvislosti s volbami uklidit společenský sál ve škole a připravit jej na volby ve dnech 25.-26.10. Přijede komise, která bude volební místnosti kontrolovat, a my nechceme, aby si komise myslela, že to tu máme v nepořádku. Podle informací od místostarosty Miloše, které on sám získal teprve před pár dny, přijede i jakási komise z města prohlížet hasičárnu. Přednostním cílem brigády je obě místnosti vysmýčit a dát do vzorného pořádku. Dále je třeba lavičky rozmístěné po vsi na zimu uložit pod střechu a provést úklid veřejných prostranství, aby ves na zimu zase trošku prokoukla.

Na závěr vyzval starosta shromážděné osadníky k položení jakýchkoli dotazů. Žádné závažné dotazy však nepadly. Starosta ještě zmínil, že v současnosti má osada 50 stálých obyvatel, úředně hlášených v Radkyni a jejím nejstarším obyvatelem je paní Svobodová; 30.10.2013 oslaví 85 let. Poté se shromáždění brigádníci dobrovolně a bez reptání rozešli ke svým úkolům.

Během brigády se skutečně podařilo zvelebit společenskou místnost, umýt okna a pověsit do nich záclony. Je třeba říci, že škola s novými okny a se záclonami vypadá mnohem lépe, než s okny minulými. Hasičárna byla vystěhována, vyčištěna, inventář byl oprášen, opět nastěhován zpět a pečlivě urovnán. Zbytek brigádníků se věnoval úpravám obecních pozemků, sekáním a odvážením trávy, čištěním kanálových vpustí a prořezem přerostlých keřů. Šlo to rychle od ruky, jelikož brigádníků bylo v některých okamžicích více, než kolik jich ve skutečnosti bylo potřeba.

Brigáda skončila kolem šesté hodiny večerní a sousedé pak společně poseděli u pěnivého moku ve společenské místnosti školy s novými okny a jejich veselý hlahol byl zdáli slyšet až do pozdních večerních hodin; žádné neblahé následky však v osadě v neděli ráno nebyly pozorovány ani na obyvatelích, ani na majetku. Brigádu tedy lze bez připomínek hodnotit jako úspěšnou.

Podzim vybarvil stromy do úžasných barev a v neděli po brigádě je navíc rozzářilo slunce.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.