Kategorie: Chalupářovy články a názory

Proměna chlapce v muže

Průběh veřejné schůze osadního výboru ze dne 29.6.2013

Veřejná schůze osadního výboru v Radkyni se tentokrát konala před hasičárnou za příjemně chladného, avšak dosti větrného počasí. Účast byla bohatá, obyvatelé přicházeli dobře naladěni a naskládali se na lavičky poblíž ohniště, kde se obvykle upalují místní čarodějnice. Starosta Tomáš zahájil schůzi a předestřel probíraná témata. Půjde o obvyklou směsici informací a hlasování o plánovaných činnostech. Program schůze je vyvěšen na obecní vývěsce, takže jej zde není třeba opakovat.

Rozpočet obce na rok 2013 je 20 000 Kč. Tuto částku osada dostává od města každý rok. Je ji možno použít na různá dění v obci: čarodějnice, stavění májky, gratulace k významným výročím, sváteční sousedská posezení a podobně. Ke dni schůze je v pokladně osadního výboru 45 000 Kč, se kterými je možno volně nakládat.

Investice představují částky, které do rozvoje osady vkládá město nová Paka a o které osadní výbor v čele s Tomášem bojuje. Novopacká radnice má v plánu uvolnit na období let 2013-14 celkem 2 milióny Kč pro celkem 10 osad. Na jednu osadu a rok tedy v ideálním případě připadá 100 000 Kč. Osadní výbor tedy bojuje spíše o desetitisíce, než o milióny. Když se povede získat sto tisíc, je to pro osadu velký úspěch.

První investicí do osady je výměna či rekonstrukce čekárny na autobusové otočce u transformátoru. Tady je třeba diskuse o tom, čemu obyvatelé dají přednost. Osada má potvrzenu investici 15 000 Kč na rekonstrukci. Osadnímu výboru se podařilo vyjednat, že město by přispělo ještě trochu víc na čekárnu novou za podmínky, že osada nějakou částku přidá i ze svých peněz. Nová čekárna by byla podobná té u cihelny: z jedné strany otevřený přístřešek uvnitř s lavičkou a odpadkovým košem. Obrázek čekárny ale starosta nepředložil. Rekonstrukce by nejspíš byla pracnější a kromě peněz by do ní bylo potřeba vložit i nějakou práci. O tomto bodu se rozvinula živá diskuse, kde padaly názory jako: "ta u cihelny dlouho nevydržela", "když prší ze špatné strany, uvnitř nikdo suchý nezůstane", "kdo do té stávající vlastně kdy leze?" "to by ses divil, ale za ošklivého počasí všichni!". Obyvatelé vesměs vyjadřovali názor, že čekárna je ve špatném stavu, střecha shnilá, plechy prorezlé, nosníky místy rozpadlé, takže kdyby se osada rozhodla stávající čekárnu zachránit, bude to časově náročné a stát to bude stejně jako ta nová. Těžké rozhodování. Jeden z dalších názorů byl: "A nemohl by to nějaký externista opravit, nechme si udělat cenový návrh, skla jsou zachovalá, vyměnily by se 2-3 profily, není to lepší než otevřená bouda? Stávající čekárna byla postavena v roce 1972, tak měla loni 40. výročí, je škoda ji odstranit." Nová čekárna stojí podle starosty kolem 25 000 Kč. Město něco doplatí, ale "nesmíme si příliš vymýšlet". Starosta doporučil obyvatelům cestu nejmenšího odporu a vyzval shromážděné k hlasování. To naprostou většinou potvrdilo, že radkyňští si přejí čekárnu novou, se kterou bude nejméně práce.

img

Další investiční akcí je oprava vodojemu. Loňská oprava formou brigády, kterou obětavě provedla většina obyvatel osady, bohužel příliš nepomohla snížení počtu slimáků, odstranění červeného bahna a zamezení průsaků. Proto osadní výbor s novopackou radnicí vyjednal investici na jeho další opravu. Osada má odsouhlaseno zhruba 110 000 Kč. K tomu má doposud nevyčerpaných asi 40 000 Kč z minulých let. Osada by též na vodojem ještě mohla něco přispět z vlastních peněz. Město by asi slyšelo i na mírné zvýšení částky, takže dohromady by se dalo do vodojemu investovat kolem 200 000 Kč. Osadní výbor již má cenovou nabídku na osazení vodojemu plastovou "vanou"; materiál má atest na pitnou vodu. Jiná alternativa opravy vodojemu v zásadě neexistuje. O návrhu zatím ví jen pan ing. Stuchlík, který osadě hodně pomáhá, starosta Nové Paky zatím nebyl s plánem seznámen, ale je vysoce pravděpodobné, že osadě město proplatí veškeré související práce. Práce budou zadány specializované firmě a je třeba se smířit s tím, že pár dní nepoteče voda. Firma vytvoří nový vstup do vodojemu, nové uzávěry a veškeré související práce. V případě úspěchu celé akce bude osada mít velký kus práce hotový. V dalších letech by se pak mohlo pokračovat s postupnou rekonstrukcí jednotlivých větví vodovodu. Rekonstrukce po částech bude vždy schůdnější než kompletní rekonstrukce celého vodovodu. Starosta osady vyjádřil názor, že tento projekt na 90% dopadne dobře.

Třetí investiční akcí je výměna oken ve škole; jak ve třídě, tak v přilehlém bytě. Okna získala osada bez vlastní investice. Rekonstrukce proběhne 18. a 19.7. 2013. Budou to bílá plastová, otevíratelná okna; osazeno bude i celoroční ventilační okénko. Provede to firma, vyrobí i nové parapety vně i uvnitř. Rozpočet na práce je 57 000 Kč. V dalších letech bude možno případně pokračovat dalšími částmi – dveře, atd.

Starosta dále shromážděné informoval o stavu investic do kvality místních komunikací. Osada se snaží cestu upravovat podle možností každoročními brigádami. I letos obyvatelé během brigády opravili cestu štěrkem, který dodala NP. Dále byl na město podán návrh na asfaltový povrch, který však byl okamžitě odmítnut. Rozpočet na zdejší komunikaci, kde nejsou vyjasněné vlastnické vztahy a vedení vodovodu, činí asi 1 200 000 Kč. Na úpravu místní komunikace existuje i hotový projekt. Kdyby snad "s nebe spadly" nečekané peníze, projekt je hotov a může se hned realizovat.

Další téma je údržba zeleně. Cesty jsou po stranách hodně zarostlé a některá místa přímo nebezpečná. Do zatáček není vidět a přitom je tu třeba hodně dětí na kolech. Osadní výbor vyzýval občany k úpravám, ale ti na to moc neslyší, tak se úpravy po dohodě s majiteli nemovitostí provedou během brigády po skončení schůze.

Věčnou bolestí osady je parkování u žlabu. Ke žlabu by měl být zajištěn přístupový pruh cca 3,5m kvůli vodě pro hasiče či napájení dobytka, ale někteří toho nedbají, přesunují květináče a klidně tam parkují, protože ve vsi není dost parkovacích míst. Na toto téma se rozvinula bohatá, skoro půlhodinová nic neřešící diskuse, místy s poměrně vzrušenými reakcemi. Starosta se snažil vášně tlumit a navrhoval vše řešit klidnou domluvou. Osada či město může uplatňovat represe jako zákazy, dopravní značky (to je s městem v zásadě dohodnuto) a další opatření, ale nikdo ze vsi to nechce takto hrotit. Snad bude sousedská domluva možná a obě strany sporu se budou respektovat. Radkyňští se sejdou u žlabu a budou se snažit najít řešení přijatelné pro obě strany.

Dalším problémem je padající sníh ze střech. Některé střechy v zimě přímo ohrožují chodce i automobily a sníh někdy úplně zablokuje místní cestu. Starosta vyzval některé z přítomných, aby se nad tím zamysleli a pokusili se takovému ohrožení zabránit. Vznikla opět diskuse o tom, jak to nejlépe zabezpečit, ale konkrétní radu nikdo neposkytl – řešení musí najít majitelé nemovitostí sami.

Poslední bod "různé" přinesl několik dalších dotazů: především zatím nikdo neposekal vzrostlou trávu kolem kapličky a ostatní obecní pozemky; diskutovalo se o Technických službách a jak v tomto ohledu dále postupovat. Osadní výbor vyzval obyvatele, aby se zamysleli nad místy ve vsi, kde voda často páchá různé škody a jaké úpravy by tomu měly zabránit – osadní výbor se to ve spolupráci s městem pokusí řešit. Dále padly dotazy na časy příjezdů a odjezdů autobusů, současné uspořádání je pro obyvatele nevýhodné. Ovšem autobusy zajišťuje soukromý dopravce a je těžké udržet spoj, kterým málo kdo jezdí. A město nemůže platit příspěvek na nevytížený spoj. Požadavek na více spojů či úpravu příjezdů a odjezdů tedy nejspíš zůstane oslyšen.

Tím se schůze ukončila, starosta všem poděkoval za účast a pozval přítomné na večerní občerstvení po brigádě, nápoje se u hasičárny budou podávat zdarma, reprodukovaná hudba je zajištěna.

Po skončení schůze se obyvatelé pustili do prořezávání zeleně, kácení suchých stromů a větví, čištění vsi okolo hasičárny a okolo žlabu a sekání trávy. Kaplička se nechala Technickým službám, aby si nezvykaly, že to někdo udělá za ně. Osada po brigádě hodně prokoukla a starosta to komentoval slovy: "teď je to tu jako na Václaváku". Na to se nedalo odpovědět nic jiného, než že to tu máme mnohem hezčí, než na nějakém náměstí v zóně červených luceren s mastným pachem buřtostánků, se zástupy lehkých děv všech barev a s africkými nadháněči do místních nevěstinců.

---ooOXOoo---

Chalupářovy poznámky:

  • Na schůzích si obvykle pořizuji zvukový záznam, abych pak mohl v článcích přesně popsat, o čem se jednalo. Tentokrát mi ale větrný den udělal čáru přes rozpočet. Hluk větru v mikrofonech způsobil, že záznam byl jen těžko zřetelný a musel jsem při přepisu hodně napínat uši. Pokud jsem tedy nerozkódoval některá fakta ze záznamu dobře, prosím opravte mne; třeba v komentářích pod textem.
  • Osadní výbor v čele se starostou Tomášem odvádí dobrou práci a to, co na schůzi zaznělo, je toho zřetelným důkazem. Tomáš nám před očima ve funkci "vyrostl", naučil se komunikovat s úřady a asertivně prosazovat věci pro osadu důležité. Ten tam je jeho dřívější ostych. Proměnil se za pár let z chlapce na muže a na důvěryhodného starostu osady. Jsem přesvědčen, že jeho volba do funkce starosty byla pro osadu skvělým krokem, co myslíte vy?
  • Chválím získaný příslib investice do vodojemu, protože osada to potřebuje a zdraví máme jen jedno. Oprava oken ve škole a nová zastávka autobusu osadu dále vylepší, aby na ni oko poutníkovo rádo spočinulo. Nevěřím však, že Radkyni "spadnou s nebe" nějaké peníze na vyasfaltování místních cest, protože pokud bude něco padat, tak ještě mnoho let (pokud ne navždy) pouze do novopackého bazénu.
  • Parkování u žlabu leží mnoho lidem v žaludku a poslouchat tu diskusi je jako sledovat "Naše furianty". Jsem rád, že se mne tato aféra v zásadě netýká. Celá pře je však již letitá a přesunula se do pozice víceméně trvalé hádky. Líbilo se mi, jak k celé věci přistupuje starosta: klidně a bez zbytečných emocí. Diskuse u žlabu jsem se však nezúčastnil, tak nevím, jak to nakonec dopadlo. Emocí je na obou stranách víc než dost a mezi usedlíky a lufťáky se tyčí zcela zbytečná bariéra. Obě strany by měly zvolnit, protože výkřiky typu "přece nám tu Pražáci nebudou diktovat, co tu máme dělat" vyřešení letitého sporu rozhodně nepomohou. A jacípak Pražáci, že? Vždyť i druhá strana sporu má své kořeny v Radkyni.
  • Kristepane, já většinou kritizuji a najednou chválím … co se to, u všech všudy, děje ?!! Svět se zbláznil!

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.