Kategorie: Chalupářovy články a názory

Zarakrá a Sosavý

Den zušlechťovacích aktivit a první veřejné setkání obyvatel s novými osadními hlavouny

V sobotu dne 9.4. se sešli radkynští k tradiční jarní brigádě na zvelebení vsi. Pracovně jsem tuto akci nazval "Za Radkyni krásnější". Jelikož si myslím, že se jaksi sluší alespoň jednou do roka přiložit ruku ke společnému dílu, přinutil jsem se taky vstát dříve než obvykle a dostavit se na místo srazu ještě v polospánku. Byla to pro mne nekřesťanská hodina - když lufťáci o víkendu vstávají, bývá už většina plánovaných denních činností obyvatel vsi ukončena. Ovšem mnozí účastníci brigády se den před tím zúčastnili šedesátin místního oslavence a bylo to znát na jejich dechu, řeči a kroku. Statečně však vstali po pár hodinách spánku a vrhli se odvážně do díla. Tak jsme na tom byli všichni podobně.

Sraz před školou odhalil, že účastníků není mnoho, ale vytčené úkoly nebyly tak pracovně náročné, aby na to menší parta pánů a paní bohatě nestačila. Starosta Tomáš kázal zvelebit okolí autobusové otočky "U tranďáku", rozvézt po vsi lavičky a květináče, shrabat listí a uklidit okolí hasičské zbrojnice a okolí žlabu, tedy bývalého obecního zdroje pitné vody. Práce šla rychle od ruky, dámy myly okna ve škole, pánové se věnovali hrubším pracím. Druhý místostarosta Miloš vyrobil z kmenu stromu dvě bytelné lavičky k ohništi u hasičárny. Trochu jsem mu pomáhal a uvolil jsem se lavičky natřít hustým oranžovým lakem; chlapi přitom nade mnou stáli a dělali si z mého natírání legraci. Smál jsem se s nimi, obávám se však, že při hustotě nátěru a tloušťce jeho vrstvy se nám na Čarodějnice u ohně k lavičkám přilepí zadky a rázem bude po legraci.

Posledním bodem brigády byl úklid v okolí žlabu. Okolí žlabu bylo shrabáno, žlab samotný byl vyčištěn a vypodložen, aby zvládl vyšší jarní průtok vody. Pak byly doneseny čtyři tvárnicové květináče, zakoupené z prostředků Osadního výboru a rozpoutala se vášnivá diskuse o tom, kam se květináče umístí. Původním záměrem umístění květináčů bylo zabránit živelnému parkování před žlabem, aby byl zachován přístup k vodnímu zdroji pro případ požáru. Přístup je nutný i pro nabírání vody pro dobytek a na zalévání v horkých letních dnech, kdy je třeba vodou z obecního vodovodu přísně šetřit. Diskuse probíhala, jednotliví účastníci smýkali květináči tu dopředu, tu dozadu, tu vodorovně se žlabem, tu kolmo. Všichni mluvili současně, občas někdo zvýšil hlas. Řešilo se, čí je pozemek a kde končí ten obecní, kdo zde může parkovat a kdo nikoli, jak se zde otočí větší automobil a tak podobně. Padala slova tichá i hlasitá, mírná i tvrdá, satirická i uražená. Střídaly se protichůdné výkřiky typu "takhle to přece nemůžete udělat" a "ále, mně to je vlastně jedno". Nakonec to přítomné dámy nevydržely, protože potřebovaly vařit oběd a diskuse je už moc nebavila, tak chlapy nechaly diskutovat, květináče naplnily hlínou, zasadily vřes a bylo po ptákách. Účastníci se rozešli do svých domovů, aby ve tři odpoledne dorazili na veřejnou schůzi osadního boru.

--oOo--

Na odpolední veřejnou schůzi osadního boru dorazil relativně menší vzorek obyvatelstva vesnice, za chalupáře jsem tam byl jediný. Nejdřív vám popíši průběh schůze, své případné komentáře si nechám až na konec.

Starosta Tomáš všechny přivítal a seznámil přítomné s programem schůze. (Můžete si přehrát Tomášovo uvítání - klikněte na černý trojúhelníček vlevo na liště přehrávače pod tímto textem.)

Přehrávač vyžaduje nainstalovaný flash player a aktivovaný javascript.

Tomáš poděkoval za účast na brigádě a zhodnotil její výsledek jako stoprocentně povedený. Pak pohovořil o dosavadní činnosti osadního výboru od zvolení jeho členů:

 • 15.10.2010 ... Volby do Osadních výborů (OV)
 • 16.10.2010 ... Brigáda na skládání uhlí
 • 18.10.2010 ... Zakoupení nových židlí do společenské místnosti za 15 000,- Kč
 • 7.11.2011 ... Schůze OV, zakoupení chladícího zařízení pro hasiče a veřejnost
 • 13.11.2010 ... Podzimní brigáda, úklid školy, odvoz laviček, odvoz železa
 • 21.11.2010 ... Schůze v Nové Pace
 • 28.11.2010 ... Stavba vánočního stromečku
 • Prosincová schůze OV, zápis č. 2
 • 19.3.2011 ... Schůze OV, zápis č. 3
 • 23.3.2011 ... Návštěva starosty Nové Paky
 • 9.4.2011 ... Jarní brigáda

Dále se probíraly finance OV. V kase je cca 45 000,- Kč. Každý rok v lednu přibude do kasy OV Radkyně dalších 15 000,- Kč od města. Penězi disponuje OV a hradí jimi drobné investice, brigády, občerstvení, dárky pro děti, ozdoby na stromeček. Následně se hovořilo o investicích, které poskytuje MÚ Nová Paka. Silniční výbor má 400 tisíc Kč, které každý rok dělí mezi 11 osad Novopacka. Dále bude uvolněno 300 tisíc pro drobné investice v obcích. 9.5. bude schůze na MÚ, kde se bude muset o přidělení investic bojovat. Tomáš zmínil i nutnost rozmyslet si investice pro rok 2012, protože je třeba zadat městu požadavky osad. Kdo požadavky nedá, nedostane nic.

Tomáš se přítomných ptal, zda souhlasí se způsobem investic do cest ve vsi, případně zda nemají nějaký jiný návrh. Pokračoval Miloš: je víceméně očekáváno, že společnost Mivet nebude realizovat projekt FVE v Radkyni a zanikne tak zdroj peněz pro ves. Tím pádem se ani jiná možnost opravy cest, než ta dosavadní, nenabízí. Snad bude dost teplo, aby se starý asfalt na sluníčku spojil a trochu vydržel. Plánovaný úsek je od Koudelků až po lípu, ale dál ne, jelikož tam se ještě bude kopat elektřina pro dvě plánované lampy veřejného osvětlení a pro Tomášův budoucí dům. Kvalita povrchu cest i po opravě není vyhovující, silnice se sypou, ale je to jediná možnost, jak cesty ve vsi alespoň trochu zlepšit. Navíc peníze se musí složitě "vyhádat" v konkurenci ostatních osad.

Z minulých let přetrvává požadavek na opravu vodního rezervoáru, přípojka vody z Nové Paky je nereálná. Další velká akce kromě rezervoáru a osvětlení je podříznutí a vysušení školy. Postup při žádostech o přidělení investic je najít firmu, nechat si vypracovat cenovou nabídku a tu podat na město ke schválení. Takové požadavky se schvalují mimo investice plánované, jako ty od silničního výboru a dalších. Radkyně tedy potřebuje odhad nákladů na podříznutí školy – kdo pomůže? Standa a Miloš se poptají. MÚ prý klade stále jedinou otázku: "kolik to bude stát?".

Tomáš: za starosty Josefa Cogana rozpočty pro osady dělalo komplet město. Za nového starosty se budeme muset na věci víc podílet a přijít za starostou s hotovým návrhem.

Oba předsedající opakovaně vyzývali účastníky schůze k tomu, aby dávali své návrhy na to, jaké investice Radkyně potřebuje a zda by se nemělo něco pěkného pro osadu zakoupit, "protože z 15 tisíc ročně stejně moc neušetříme, tak bychom si ty peníze mohli alespoň užít". Zásadní odezva však žádná nebyla.

Nutnou výši investic do opravy rezervoáru zjišťuje pan Stuchlík z odboru investic MÚ a zkouší i najít dodavatelské firmy. Už se tu i byl podívat na rezervoár i na místa pro plánované lampy. Oprava rezervoáru bude spočívat ve vyvložkování rezervoáru plechy a v jejich svaření. Tento požadavek již existuje dlouho. V rezervoáru má být hladina dostatečně vysoko, aby byl dostatečný tlak. Jenže v současnosti voda musí mít nízkou hladinu, aby neunikala bez užitku. Jakmile se hladina zvýší, voda začne téct. To zatěžuje čerpadla a zbytečně spotřebovává elektřinu. Proto má tato investice naději na úspěch, ovšem kvalita vody zůstane taková, jaká je. Vodovod z NP je nereálný, stál by 4 milióny a to nikdo do osad nedá. Navíc OV slýchá od MÚ: "chlapi, buďte rádi, že máte vodu zadarmo, co si stěžujete, jste jediní v republice, to nikdo jiný nemá". Důležité je dělat vše formou oprav, nebudovat v osadách nic nového. OV vyjádří ochotu podílet se nějakou částkou ze svých peněz na úhradě oprav rezervoáru.

Hasiči nemohou dát na opravu rezervoáru nic, mají stále menší příjmy a dotace. Navíc platí provoz novopackého internetu, včetně přímotopu v místnosti s počítačem. Novopacký internet se po pěti letech provozu měl rušit, zatím však běží. OV má záměr zrušit internetové pracoviště, kam už stejně nikdo nechodí. A počítač překáží, když se jde pro uhlí.

Padl návrh pořídit projektor na promítání, nářadí na brigády – hrábě, lopaty, kortouč, motorovou pilu, křovinořez na vyžínání, ochranné rukavice, chybí nám zrcadlo nad umyvadlo, abychom byli hezčí. Novou kličku k oknu ve škole. Natřít okna ve škole. Nebo je vyměnit po podřezání. Nebo zazdít, na diskotéky je to lepší. Dražší věc? Projektor na fotky, sejít se na fotbal či hokej? Nevyužije se. Udělat kus nového vodovodu? Oprava by prošla, úplná rekonstrukce nikoli. Nebo propojit packou vodu od Vaška až do našeho rezervoáru a bylo by vyřešeno? Udělat to třeba v noci, když se nikdo nekouká? To asi neuděláme. Tak jen to nářadí.

Výsledek: nejdřív se budou řešit vodní problémy, ty jsou nejdůležitější, teprve pak podříznutí školy, pravděpodobně na to ale dojde až v roce 2012. Souběžně s tím se vybuduje další kus vesnické cesty obvyklou technologií.

Dále se diskutovalo o dojíždění a projíždění autobusu, pár lidí prý busem jezdí, ale nikdo z přítomných. Kdyby se prověřilo používání autobusu a zájem by nebyl, mohl by se případně zrušit. Lidé autobus ale prý dříve chtěli, jak zjistil minulý osadní výbor. Vyrobí se tedy oběžník a lidé se znovu požádají o názor. Jen aby agenta s dotazníkem nepokousal nějaký pes. Stejná situace byla s pojízdnou prodejnou, lidé se vyjádřili, že prodejnu nechtějí. Na zjišťování názoru bylo jako obvykle jen pár dní, takže není divu, že k některým se dotaz nedostal. Navíc prodejce chtěl za zajíždění 6000,- Kč za rok a osadu. Sousedé vyjádřili názor, že by pojízdná prodejna za rok neměla ani takovou tržbu. Ale dobrá, opět se OV zeptá osadníků oběžníkem.

Pak se probíralo pořízení rozhlasu a bylo konstatováno, že je to blbost. Dále stav investice společnosti Mivet, komu patří pozemky pod plánovanou FVE, že tento pozemek byl jen v dlouhodobém nájmu a po 30 letech měl přejít do vlastnictví; vše bylo ale jen ve stavu dohadů a úvah. Na pozemku se prý již seje ječmen. O plánované či již neplánované elektrárně evidentně nikdo nemá přesné informace a s investorem a případným sponzorem vsi se zřejmě v současné době nemluví, tak informace váznou.

Byly naplánovány dvě pravidelné brigády do roka. Miloš přednesl velmi zajímavý návrh objednat centrální revizi komínů a vyjednat na základě hromadné objednávky sníženou cenu. A rozpoutala se živá diskuse. Byl by zájem? Přidá se to do oběžníku? Je kontrola povinná? Nikdo přesně neví. Kolik by to stálo? Nejsou to vyhozené peníze? Kontroluje se komín skutečně, nebo jde jen o ten papír? Většina se shodla na tom, že jde jen o ten papír a ty prachy. Není to povinné, ale když dům shoří, pojišťovna nic nedá. Tak hlavně nesmí shořet ten papír. Martina zkusí oslovit kominíka. Z pléna padl návrh, ať kominík dá štůsek papírů a půjčí razítko a ani nemusí jezdit. Výsledek: když se něco s kominíkem dohodne, OV se nechce příliš angažovat, protože nečeká, že o to bude zájem. Jen málo jedinců vyjádřilo zájem nechat ze sebe zase vyrazit další prachy. Výsledek: dá se to pouze na vývěsku a každý se s revizním technikem či kominíkem domluví sám. Na čištění komínů není povinnost objednávat kominíka, každý může čistit sám, ale musí si o tom vést záznamy.

Na závěr schůze ještě došlo ke smršti uštěpačných a kritických poznámek na adresu zamýšleného novopackého bazénu a pak již se sousedé rozešli do svých domovů.

--oOo--

Chalupářův (tedy můj) komentář ke schůzi bude celkem stručný:

 • Myslím, že Tomáš s Milošem jsou dobře zvolení zástupci vsi. Nesouhlasím s nimi jen v maličkostech. Doufám, že dokážou ves reprezentovat při jednáních s městem s dostatečnou razancí. Nebyl jsem samozřejmě přítomen žádnému jednání kluků se starostou či městskými úředníky, takže nevím, zda jsou zdravě pyšní a sebevědomí. Ale budu věřit, že ano. Oba kluci plánují trávit svůj život v Radkyni a to jim dává dobrou pozici i sílu pro vyjednávání.
 • Podle průběhu schůze soudím, že existuje možnost leccos si na novopacké radnici prosadit a vybojovat. Situace, kdy město žádá osadní výbory o jasné a konkrétní návrhy na požadované investice, mi připadá lepší, než když o vsi a jejích potřebách rozhoduje město. Zadarmo to ale nebude; jestli OV chce prosadit svoje, bude to stát spoustu času a úsilí. Je otázka, zda jsou osadníci ochotni své úsilí a svůj volný čas položit na oltář vlasti.
 • Podivil jsem se nad částkou 4 milióny na nový vodovod – tedy pokud je to oficiální odhad. Když za námi v roce 2003 přišel pan Kovařík s plány radkyňského vodovodu, stála na projektu částka kolem 600 tisíc korun. Že by stavba za 7 let podražila 6,6 krát se mi zdá dost přehnané, přese všechnu inflaci a hospodářskou krizi – krize by měla tlačit spíš na snižování cen. A argumentovat vodou zadarmo mi – nezlobte se na mne – přijde od Úřadu demagogické a navíc podlé. Nechci pít nezdravou vodu, i kdyby mi za to platili; to si raději připlatím za zdravou.
 • Moc mne potěšilo, že sousedé v Radkyni mají na bazén stejný názor jako já: kdyby se bazén nestavěl, nikomu z nás by to nescházelo. A žilo by se nám díky většímu rozpočtu osad nejspíš líp. To tady uvádím jen proto, aby čtenáři věděli, že kritika bazénu není nějaký můj scestný výmysl – nejsem se svým názorem v naší vsi rozhodně sám.
 • No – a nakonec si myslím, že sousedské spory jsou malicherné a že by spolu lidi měli mluvit, i když na věci nemají vždy stejný názor. Osada není tak velká, abychom se na sebe navzájem mračili, nezdravili se a možná si i dělali naschvály. Lepší je se navzájem respektovat, tolerovat a vidět ve druhém spíš ty lepší stránky. Tak, jak se přítomní sousedé prakticky stoprocentně shodli na schůzi, tak bychom se měli umět shodnout úplně všichni. Jsem přesvědčen, že by to mnoho práce nedalo. Jenže nám holt schází ta hospoda, kde bychom to mohli uskutečňovat v praxi.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.