Kategorie: Chalupářovy články a názory

Přesný opak místostarosty

Stále nepřístupný kostelík, rozhovor se starostou, první úder nových zastupitelů

(Obnovený a mírně přepsaný článek, který se ztratil po havárii serveru dne 16.12.2010.)

Nedávno jsem se byl opět podívat na Husově kopci k areálu bývalého Domova důchodců, který jsem v minulosti považoval za sídlo záhadného vědce.  Zajímalo mne, zda se náhodou něco nezměnilo a dřevěný řecko-katolický kostelík již není přístupný. Všechno ale bylo při starém, vrata zavřená, na nich cedule se zákazem vstupu. Náhodou jsem v ulici narazil na pana Zdeňka Ouzkého, sympatického muže a místního zastupitele. Dali jsme se spolu do řeči. Dozvěděl jsem se, že spolumajitel kostelíka, pan Adam Kretschmer, který po svém otci získal nemovitost i s kostelem zpět v restituci, měl s návštěvníky špatné zkušenosti a kvůli tomu již do areálu nikoho nepouští. Ani se tomu nedivím - víme všichni, jací jsou někteří lidé lumpové, zloději a kazisvěti; všechno by ukradli, prodali a utržené peníze pak nejspíš prolili hrdlem.

Pan Ouzký mi vysvětlil, že se snaží prosadit nějakou dohodu mezi radnicí a panem Kretschmerem, aby byl kostelík přístupný alespoň občas; třeba jen u příležitosti nějakého svátku. Podpořilo by to turistický ruch. Zatím to ale prý je bez výsledku. Než se to panu Ouzkému podaří v zastupitelstvu dojednat, můžete se alespoň podívat na zajímavou reportáž ČT z pořadu Toulavá kamera. V té je celý kostelík důkladně představen včetně interiéru. Těším se, že se jednou do kostelíka podívám osobně. Myslím, že se na jaře pokusím oslovit pana Kretschmera, zda by mi umožnil prohlídku a nafocení kostelíka pro fotogalerii na těchto stránkách.

--oOo--

Nový starosta Nové Paky je středem zájmu médií a jeho úvodní řeč je leckde dostupná, třeba i na stránkách Jičínského deníku. Zajímavým prvkem tohoto projevu bylo srovnání volebního období v Nové Pace se stářím vesmíru od jeho vzniku až po předpokládaný zánik Sluneční soustavy. Zábavný nápad. Samotné programové prohlášení je pak přehledné, srozumitelné a přímočaré.

Poté jsem si přečetl rozhovor se starostou v prosincovém Achátu. Doporučuji vám udělat to taky - rozhovor je neobvyklý, protože je překvapivě otevřený. Líbil se mi. Kouzlem nechtěného jsme se ale dozvěděli něco, co asi pan starosta neměl v úmyslu veřejnosti sdělovat. Na otázku Achátu ohledně průběhu dosavadní spolupráce s místostarostou totiž odpověděl toto: "Je to pro mne klíčová osoba na radnici. Je to můj přesný opak: je klidný, seriózní, rozvážný, vyrovnaný, konsensuální a technického zaměření. Bez něj bych starostu nedělal; vyplňuje prostor, který nejsem s to pokrýt už ze své podstaty."

Podívejme se, co představuje pravý opak:

Pan ing. Josef Hendrych
(vlastnost)
Pan JUDr. ing. Rudolf Cogan
(přesný opak vlastnosti)
klidný nervózní, nesoustředěný
seriózní nedůvěryhodný
rozvážný zbrklý, ukvapený
vyrovnaný nerozhodný, těkavý
konsensuální paličatý, neschopný domluvy
technického zaměření bez technického talentu

Z tohoto opravdu kladného hodnocení osoby pana ing. Hendrycha ovšem vyplývá, že pokud je pan starosta skutečně jeho pravým opakem, je pak podle vlastních slov ve své funkci osobou přinejmenším značně problematickou. Tyto vlastnosti kupodivu nebyly v krásné barevné volební příručce Sportovců vůbec uvedeny. Na jiném místě rozhovoru starosta zmiňuje svůj zhoršený zdravotní stav a odhaluje i jeho podrobnosti. Zmínka o jeho rozsáhlém vzdělání se dotýká až transcendentních rovin lidského myšlení. Na Novopacku s bohatou spiritistickou tradicí to ale nepřekvapí, takže minimálně v tomto ohledu nový starosta vlastně nevybočuje z místního normálu.

--oOo--

Ale dost přátelského škádlení nového starosty; teď trochu vážněji. V pondělí 22.11. novopačtí zastupitelé rozhodli o zrušení Městské policie ke dni 31.12.2010 z finančních důvodů - městu se nedostávají peníze. Už byla vydána i příslušná vyhláška. Jičínský deník popisuje průběh schůze včetně nezkrácených projevů místního vedoucího Policie ČR, zastupitele za ČSSD a stávajícího velitele Městské policie. Odděleně jsou publikovány názory velitele MP a starostů Jičína a Lázní Bělohradu. Nebyl jsem tam, ale průběh schůze musel být bouřlivý.

Nevím, do jaké míry byla existence Městské policie pro nás radkyňské přínosem. Občas jsme o víkendech vídávali naší vsí projíždět auto se strážníky, ale pokud vím, nikdy u nás "měšťáci" nezasahovali. S velitelem panem Jerie jsme na těchto stránkách otevřeně diskutovali o dopravním značení v Komenského ulici. Párkrát jsem městské strážníky viděl kontrolovat ve městě parkování. To je asi vše, co o nich vím.

Neumím posoudit, jakým přínosem pro město Městská policie skutečně byla, ale předpokládám, že již z principu své existence přispívala k bezpečnosti ve městě. Proto tentokrát musím výjimečně souhlasit se stanoviskem ČSSD: Policie ČR nenahradí tu městskou a prachy by se našly - zrušte stavbu bazénu, zachovejte strážníky; ušetříte a ve městě bude bezpečněji.

Bohužel takový argument těžko obstojí. Radnice má po poslední anketě v ruce přání většiny obyvatel Nové Paky, že by bazén chtěli a může se tedy směle ohánět argumentem "my jen plníme požadavky obyvatel". Voliči už zase mysleli jen na to, co chtějí, ale ne na to, co je to bude stát. Svým anketním hlasem pro bazén nahráli Sportovcům tak dobře, že ti teď mohou bez problémů uskutečňovat své megalomanské sportovní projekty. A všechno se tomu podřídí, ber kde ber. Teď to odnesla Městská policie. A protože je bazén setsakra drahý a ve výsledku nevýdělečný, bude hůř, to si pište. Co se zruší příště, aby bylo na bazén? Která organizace, služba, či výhoda pro obyvatele to v krušných časech ekonomiky odnese jako další?

A ještě totéž z trochu jiného úhlu pohledu: ten, kdo v anketě hlasoval pro stavbu bazénu, už nemá právo křičet, že by se Městská policie měla zachovat. Chtěli jste bazén? Dobrá, zatněte zuby!

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


, NAZEV odpovědět
AHOJ