Kategorie: Chalupářovy články a názory

Co bude na balustrádě?

Sochy v čudu, obměna pomníku, výlet za Karlem Jaromírem, nový penzion

V pátek 16.7. začali restaurátoři rozebírat části barokního mariánského (morového) sloupu v centru Nové Paky, pocházejícího z roku 1716 a na balustrádě osazeného sochami svatého Jana Evangelisty, Rocha, Šebestiána a Jana Nepomuckého. Do pátečního večera zmizely všechny sochy a z balustrády ční jen samotný sloup. Píší o tom i Nové noviny. Sloup bez obvyklých čtyř soch vypadá divně - a co teprve až odvezou i sloup?

Sochy po obvodu byly opraveny před čtyřmi lety. Letos bude restaurován především středový sloup a balustráda. Státní dotace na opravu sice byla následkem těžkých časů snížena o 15 procent, město ale podle vyjádření starosty rozdíl doplatí z vlastních peněz. Jenže kde peníze v době pokračující krize vzít?

Jelikož se městu nedostává peněz, přijala Rada města obchodní řešení, které zároveň pomůže vyrovnat se s finanční tísní. Sochy světců a případně i morový sloup budou prodány významnému zahraničnímu zájemci, který se již zavázal za sochy městu okamžitě zaplatit vysokou cenu. Získanou částku město použije na přestavbu zastaralého mariánského sloupu na Masarykově náměstí na modernější umělecký objekt odpovídající současné úrovni kultury a vědomostí obyvatelstva, aby se veřejný prostor oživil. Z památky bude využita pouze stávající balustráda. Pokud se nenajde zájemce o koupi morového sloupu, možná se v nové kompozici využije i sloup samotný. Na balustrádě však bude postaveno něco zcela odlišného od původního sousoší.

Radnice oslovila několik významných umělců a požádala je o vypracování návrhu nového pomníku. Návrhy již dorazily na novopackou radnici a Rada města zatím vybrala pět finalistů. Soutěž je však ještě do uzávěrky 10.9.2010 otevřená dalším zájemcům. Radní docela jistě přihlédnou k názorům občanů Nové Paky a přilehlých osad; pokud se chcete k některému z návrhů vyjádřit, adresujte své připomínky přímo Radě města. Můžete též vystoupit ve veřejné diskusi. Pět návrhů, které postoupily do finále, najdete v přiložené obrazové galerii. Obrázek s číslem 1 je stav ke dni 16.7.2010, obrázky 26 jsou jednotlivé návrhy. Sám bych určitě hlasoval za návrh číslo 6.

Další podrobnosti najdete na veřejné vývěsce Městského úřadu na Dukelském náměstí. Rada města vybere vítězný návrh během veřejného mimořádného zasedání dne 26.9.2010, které tentokrát proběhne v přízemí Ježkova statku. Návštěvníkům bude zdarma podáváno desetistupňové pivo, malinová limonáda a uzené šproty. Po skončení schůze s diskusí s návštěvníky zastupitelstvo uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem nového pomníku tak, aby práce na náměstí začaly na jaře roku 2011. Tím Rada završí svou činnost za uplynulé volební období těsně před komunálními volbami, které proběhnou 15. a 16.10.2010.

--- 424 ---

Okolo naší chalupy probíhají terénní úpravy v souvislosti s pokládkou nové dlažby a celá stavba je zatím ve fázi destrukce, která nutně předchází fázi konstrukce. Stavebníci rámusí těžkou sbíječkou a tenhle rámus snáší dobře jen naše domácí kočka jménem Můra, které při něm dokonce dokáže spát. Nám se ženou se ale rámus zarývá do hlavy a tak jsme se rozhodli prchnout ze stavby na cyklistický výlet do okolí.

Jako cíl jsme si stanovili Miletín a naučnou stezku Karla Jaromíra Erbena. Snažili jsme se jet mimo hlavní silnice a po cyklostezkách. Prohlédli jsme si ulici Třetí strana v Lázních Bělohradě, kde je řada krásných chalup. Poprvé jsme shlédli novou budovu lázeňského domu "Tree of life" u rybníka Pardoubek. Moc pěkná se nám nezdála, ale vybavená asi bude dobře. Do Miletína jsme dorazili polní cestou přes Miletínskou bažantnici, ovšem žádného ledňáčka inzerovaného na popisu lokality jsme u vody nezahlédli. Na miletínském náměstí jsme hned chvátali zakoupit pověstné Miletínské modlitbičky a v cukrárně pana Erbena se nám to i zdařilo. Jednu Erbenovu jsme ochutnali. Pořídili jsme si však i jednu konkurenční z Laušmanovy cukrárny na druhé straně náměstí a ta nám chutnala mnohem víc. Tenhle test už provedlo více lidí.

Na kolech jsme pak projeli naučnou stezku Karla Jaromíra Erbena, pojmenovanou po slavném miletínském rodákovi. Mnoho z jeho děl je inspirováno městem a jeho okolím. Stezka je asi pětikilometrový okruh, vedoucí kolem Erbenova rodného domu většinou po štěrkem vysypané cestě a místy po silnici. Přivádí návštěvníky do míst, která Erbena inspirovala a která se odráží v jeho díle; především v Kytici. Stezkou se dá jet na kole a my ji tak i projeli, ale je to prudké stoupání a klesání, takže v době, kdy je stezka plná návštěvníků, se kolo musí raději vést. Stezka není žádný supertrhák, ale je to hezká procházka s mírným oživením znalostí ze základní školy a celkem její návštěvu mohu doporučit. Nejvíc se nám líbily dvě dřevěné sochy: polednice a strašlivý lesů pán. Škoda, že nezbylo více peněz na další sochy; dřevěné skulptury jsou totiž na celém okruhu nejzajímavější.

Zpátky jsme jeli přes Červenou Třemešnou, Lukavec a Černín kolem kostela na Byšičkách, dějiště Erbenovy básně Svatební košile. Tím jsme výlet završili další erbenovskou atrakcí. Celý výlet na bicyklech měl délku 43,3 km v kopcovité krajině - to je slušná vzdálenost na kancelářské krysy s nadváhou, co myslíte?img

Konečně jsem sehnal nové baterky do svého elektrického dvoukoláku. Jelikož mi v servisu nařídili, že musím hodně jezdit, aby se baterky zaběhly, ještě jsem před odjezdem do Prahy projel trasu na Pecku a zpět přes Bukovinu, Arnoštov, Horní Javoří, Bělou, Uhlíře a Přibyslav. V malebném Arnoštově, obývaném prakticky jen chalupáři, je nový penzion "Pod vyhlídkou". Umístěn je ve zrekonstruované budově, kde před mnoha lety bývala pověstná hospoda s domáckým prostředím. Hospoda je obnovená a zatím je její otevírací doba jen v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu a neděli pak od 10 do 22 hodin. Čepují Novopacké. Zvenčí penzion vypadá moc hezky, ale bude asi těžké do něj celoročně přilákat hosty, protože Arnoštov je přece jen hodně mimo hlavní tahy a atrakce v kraji. Majitel penzionu proto horečně inzeruje po okolí a lepí své poutače na kdejaký strom.

Tak si říkám, že propagaci potřebují i tyto stránky. Samolepky s logem radkyne.cz mám, teď je jen rozvézt po Nové Pace a okolí a citlivě, nicméně viditelně je rozmístit tam, kde bývá hodně lidí. Pomůže mi někdo s propagací v novopackých osadách?

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.