Kategorie: Chalupářovy články a názory

Elektrická revoluce

Volty a ovce na radkyňských lukách, lepší příští ve vesnici, chalupářovy poťouchlé reakce.

Na den 27.2.2010 byla v Radkyni naplánována veřejná schůze osadního výboru s hlavním tématem diskuse kolem zamýšlené soukromé investice v katastrech obcí Radkyně a Přibyslav: výstavby sluneční elektrárny na svahu pod kravínem. To je ohromně zajímavá událost, kterou jsem si nechtěl nechat ujít. Tak jsem na chvíli opustil milované nemocné rodiče a jel na otočku do Radkyně, abych na schůzi mohl být.

Schůze vzbudila ve vsi zájem a společenská místnost ve škole se v sobotu dopoledne rychle zaplnila obyvateli. Kromě osadního výboru Radkyně (dále OVR) v čele s Vaškem Záveským se na schůzi dostavila i vzácná návštěva: novopacký starosta pan mgr. Josef Cogan. Pro mne samotného to bylo první setkání tváří v tvář s panem starostou a otevřeně přiznávám, že jsem na něj byl velice zvědavý. Nakonec dost často ve svých článcích probírám práci zastupitelstva v čele se starostou; někdy kriticky, jindy pochvalně - tak jsem si říkal, že by bylo dobré, aby taky pan starosta znal můj obličej a věděl, jaký že to panáček se skrývá za těmi články.

Celou schůzi jsem si nahrával, abych si později vybavil všechna probíraná témata. Digitální zvukový záznam hlavní části schůze (ve formátu mp3 pro vaše přenosné přehrávače) vám rád na vyžádání poskytnu, ale připravte se, že to je cca 2 GB dat.

Veřejná schůze OVR: Zuzana Svobodová - Vašek Záveský - Josef Cogan - Tomáš Portych
(Klikněte na fotografii - zvětší se.)

Předseda osadního výboru Radkyně Vašek Záveský se ujal moderování a poděkoval osadnímu výboru za 4 roky práce. Podotkl, že letos budou volby do Parlamentu a na podzim komunální volby, takže jde asi o jednu z posledních, ne-li úplně poslední veřejnou schůzi stávajícího OVR. Ještě před zahájením diskuse o elektrárně zmínil potřebu vytvoření telefonního seznamu všech obyvatel a chalupářů. Ten by se hodil v případě zjištění trestné činnosti, která se začíná pomalu, ale jistě vkrádat i do Radkyně a dělá nám všem těžkou hlavu.

Starosta Nové Paky nejdříve poděkoval osadnímu výboru a pochválil jej za trvalou aktivitu ve prospěch domovské vsi. Radkyně, lépe řečeno její osadní výbor, je na rozdíl od jiných osad velice aktivní a podobně jako výbor ve Vrchovině vykazuje bohatou činnost. Ostatní osady se příliš nestarají a některé jsou podle slov pana starosty prakticky "mrtvé".

Pan starosta pak zmínil program sobotní schůze: změnu územního plánu v souvislosti s výstavbou sluneční elektrárny, radkyňský vodovod, investice do infrastruktury vesnice, obchvat Nové Paky a dotazy na starostu města.

Změna územního plánu podle starostových informací běží už asi rok a půl a řízení je v posledním kole. Plán nyní projednává pouze radnice, občané už své připomínky podali. Pokud ještě někdo chce podat změnu, tak to musí učinit rychle, je poslední šance. Návrh na změnu územního plánu v Radkyni vzniká na základě žádosti společnosti Mivet s.r.o. o výstavbu fotovoltaické elektrárny. Zastupitelstvo žádost probralo standardním způsobem a nedošlo přitom k žádnému negativnímu názoru, odbor životního prostředí nemá k projektu připomínek. Bonita půdy, na které má zamýšlená elektrárna stát, je velice nízká; půda není pro zemědělskou činnost dostatečně kvalitní. Elektrárna nenaruší ani ráz krajiny, protože je umístěná v údolí a nepostaví se do cesty pohledům ani od Bělé či Pecky, ani od Přibyslavi. Město tedy s projektem souhlasí a doporučí jeho schválení dalším institucím, které se k němu musí vyjádřit. Nicméně pan starosta sdělil přítomným svou obavu, že i když se občané Radkyně postaví k projektu kladně a zastupitelstvo města projekt schválí, existuje ještě několik institucí, které mohou projekt zastavit. Největší problém bude asi Krajský úřad, státní úřad pro ochranu zemědělského půdního fondu a instituce jako například ČEPS, atd.

Starosta Nové Paky hovoří o změnách územního plánu Radkyně
(Klikněte na fotografii - zvětší se.)

Zastupitelstvo už předjednalo některé skutečnosti, které by musely být splněny v případě, že celý projekt elektrárny projde schvalovacím řízením. Chce, aby firma Mivet ze zisků z provozu elektrárny podpořila osadu Radkyně. Vznikla by smlouva mezi zastoupením města a firmou Mivet. Po realizaci stavby a uvedení elektrárny do provozu by se z příspěvků firmy peníze investovaly zpět do infrastruktury Radkyně. Hlavní problém v Radkyni představuje vodovod. Ten už se tak jako tak projektuje s ohledem na to, aby trubky neprocházely zahradami a soukromými pozemky. Vodovod je prvořadá záležitost. I v případě, že by se projekt elektrárny nakonec neuskutečnil, by musela výstavba vodovodu být zaplacena z jiných zdrojů. Další palčivá záležitost je místní komunikace v Radkyni, kterou je možno upravovat až po výstavbě vodovodu. Následně by město chtělo zdroje z provozu elektrárny věnovat na opravu budovy školy a přilehlé kapličky. Na řešení všech problémů město přislíbilo součinnost. Vodovod by se mohl realizovat v roce 2012, místní komunikace v roce 2013, zbytek pak v roce 2014. Časový horizont realizace však závisí na úspěchu projektu elektrárny.

Z provozu elektrárny bude mít příjem částečně i obec Přibyslav, asi čtvrtinovou váhou; radnice příjmy z provozu elektrárny zamýšlí použít především na financování opravy místní komunikace. Osadní výbor v Radkyni by získal každoroční příspěvek ze zisku elektrárny pro vlastní potřebu a tak i větší soběstačnost a snížení závislosti na zdrojích města. Uvažovaný každoroční příspěvek je 100 tisíc Kč nad rámec příspěvků stávajících, a to je dost velký rozdíl oproti 15 tisícům, které OVR pravidelně dostával doposud.

Pak se ujal slova investor připravovaného projektu sluneční elektrárny, pan Milan Turena starší ze společnosti Mivet: firma zvažuje více projektů, jeden z nich je v Radkyni. Investice do projektů dosáhnou několika set miliónů Kč. Tato elektrárna může vydělat dost peněz - a pokud se projekt zprovozní, bude elektrárna schopna finančně pomoci s investicemi, které vesnice potřebuje: vodovod, následně asfaltovou komunikaci s nosností 3,5 tuny podobně jako například v Dolním Javoří, opravu budovy školy a místní kapličky. Po dobu 15 let může společnost Mivet přispívat prostřednictvím města Nová Paka do fondu osadního výboru částkou 100 tisíc Kč, aby osadní výbor v Radkyni mohl financovat místní občanské aktivity. Místo pro elektrárnu bylo vybráno tak, aby nerušilo ráz krajiny: je to málo navštěvovaná část katastru, nevhodná pro výstavbu občanských staveb, není na ní vidět z oken domů ve vesnici. Statek, který v současnosti na půdě ve vlastnictví společnosti Mivet hospodaří, s projektem souhlasí, rozpory nejsou, pozemkový fond souhlasí též. Stavba nebude mít vliv na kvalitu životního prostředí: nic nevyzařuje, není hlučná, nevytváří žádné vibrace, nevydává pach. Stavba se musí realizovat do konce roku, aby byla zaručena požadovaná cenová relace pro výkup elektřiny a projekt měl požadované výnosy a návratnost investice. Stavba by měla být zahájena po sklizni, dokončena musí být do konce roku před tím, než novela zákona s největší pravděpodobností sníží garantované výkupní ceny elektřiny. Zamýšlený projekt je registrován u ČEZ, přenosová soustava v místě je schopna přenést až 5 MW výkonu - takového výkonu však elektrárna nejspíš nedosáhne. Sluneční fotovoltaické panely nebudou pohyblivé; není to třeba - kopec má přibližný tvar paraboly a slunce se nad ní "otáčí" tak, že dopad paprsků na panely je ideální. Panely mohou být ze zákona maximálně 3 metry vysoké a této výšce se budou blížit i v tomto projektu kvůli rezervě pro odstraňování sněhové pokrývky. Trávu na celém pozemku pod panely budou od jara do podzimu spásat ovce. Elektrárna vytvoří 3-4 pracovní příležitosti (odklízení sněhu, starost o ovce, ostraha, drobná údržba a další.) Elektrárna je dočasná stavba, je ji možno po uplynutí životnosti (30 let) demontovat bez zbytkového vlivu na pozemek, který po celou dobu provozu elektrárny zůstává půdním fondem a který je možno nadále obdělávat. Bude-li provoz ukončen, dojde k ekologické likvidaci panelů podle zákona a navrácení pozemku zemědělské činnosti; ve skutečnosti však bude pozemek po celou dobu provozu elektrárny částečně zemědělsky využíván pro spásání ovcemi. Projekt spouští společnost Mivet v katastru osady Radkyně proto, že majitelé firmy ve vsi často pobývají a mají zájem, aby z provozu elektrárny získávala právě osada Radkyně a neustále vylepšovala svůj vzhled a vybavenost.

Milan Turena senior a junior představují investiční záměr firmy Mivet v Radkyni
(Klikněte na fotografii - zvětší se.)

K uvedené prezentaci dodal pan starosta několik poznámek: v rámci města nejde o zdaleka tu největší investici do energetiky; Nová Paka má daleko "šílenější" projekt geotermální elektrárny, nyní ve fázi přípravy kontrolního vrtu. V roce 2014 by se mohl realizovat zkušební vrt o hloubce 2,5 kilometru. Pokud by se celý geotermální projekt podařilo dovést do zdárného konce, byla by elektrárna schopna jenom odpadním teplem zásobovat celé Novopacko. Jde tedy o mnohonásobně nákladnější projekt. Jenom zkušební vrt má odhadovanou cenu 100 miliónů Kč. Na to bude potřeba soukromý investor, ale po nedávných problémech s plynem z Ukrajiny je soběstačnost čím dál tím důležitější argument. Město tedy na ekologické aspekty a soběstačnost myslí.

Ke kritice nedostatku investic do osad uvedl pan starosta, že propad investic je kvůli krizi zhruba třetinový a město je na úrovni roku 2006. Dělá ale důležité a velké infrastrukturní projekty, které jsou nutné. Jiná města podobné velikosti mají oproti Nové Pace infrastrukturu hotovou a peníze věnují jen na opravy, výzdobu, atd. Ne tak Nová Paka, kde se ještě minimálně 10 let bude investovat do infrastruktury. Například škola v Husitské je 22 let stará a už by skoro bylo nejlevnější ji zbourat a postavit novou; je v horší formě oproti některým více než stoletým objektům ve městě. Vzhledem k nedostatku peněz na investice se však škola musí opravovat postupně. Loni byla přistavěna tělocvična, letos se budou za dalších 25 miliónů měnit okna a budova se bude zateplovat, v dalších letech přijdou opravy interiéru - musí se to dělat po krocích v rámci možností. Na každou fázi "padne" jeden městský rozpočet.

Pokud by se tedy projekt fotovoltaické elektrárny nezdařilo realizovat před přijetím nového zákona, případně vůbec, neznamenalo by to, že by zamýšlené investice do Radkyně byly úplně zastaveny, ale docela jistě by je to přinejmenším odsunulo na pozdější dobu v závislosti na vývoji ekonomiky.

Ke kvalitě vody v Radkyni uvedl pan starosta, že voda je zatím v rámci normy, ovšem neustále se zhoršuje jeden z významných parametrů její kvality. Není tedy možno s jistotou určit, zda si voda z místního zdroje dlouhodobě zachová svou použitelnost pro pití a vaření. Vlastní vodní zdroj ve vsi je dnes velice cenný, ale protože není možno zaručit kvalitu vody do budoucnosti, musí se řešit otázka, zda rekonstruovat vlastní vodovod, nebo se raději napojit na ten packý. Kvalita vody v Nové Pace je dlouhodobě stabilní a vodních zdrojů je zatím dost.

Pan starosta se v rámci diskuse o investicích ještě zmínil o byrokratických potížích s dotacemi na příkladu Domova důchodců a konečně o obchvatu Nové Paky, ale přítomným sdělil pouze obecně známé informace, které si můžete přečíst například v tomto článku v Nových novinách, proto je zde nebudu uvádět.

Proti výstavbě elektrárny v průběhu schůze nepadly žádné výhrady ze strany obyvatel. Schůze skončila kolem dvanácté a obyvatelé se pokojně rozešli do svých domovů na oběd.

Tolik stručné shrnutí obsahu schůze - a teď mi dovolte přidat několik vlastních poznámek a úvah.

1. Pan starosta mne příjemně překvapil. Sice je jeho mluvený projev poněkud rychlý a někdy jsem měl těžkosti plně porozumět toku jeho myšlenek, ale v jeho slovech jsem neobjevil nic, s čím by se nedalo souhlasit. Spíš naopak: někdy mi přímo "mluvil z duše", jak se říká. Myslím, že názorově jsme si hodně podobni (jen ten bazén, v tom se fakt neshodneme). Asi je škoda, že už nechce ve volbách kandidovat. Z některých vyjádření pana starosty jsem usoudil, že zná moje články, a to mi udělalo velkou radost.
2. Radkyně má ohromné štěstí, že jeden ze sousedů, který se ve vesnici narodil a je vrstevníkem dnešních padesátníků - svých dávných spolužáků - miluje svou rodnou osadu. Navíc velice úspěšně podniká v prosperující firmě. Nápad výnosné investice, která svými zisky zároveň finančně pomůže Radkyni, je chytrou úvahou. V případě, že se povede celý projekt realizovat, nebude to nikoho ze vsi bolet a budeme mít užitek všichni. Proto bych doporučoval nechat stranou veškeré drobné roztržky, nevraživosti, averze a hlavně závist - a projekt plně podporovat. Celý záměr totiž ukazuje, jak moc Milanovi a jeho rodině na Radkyni záleží. Myslím, že bychom to všichni měli ocenit.
3. Doufám, že dohoda o peněžním toku z elektrárny do rozpočtu Radkyně nebude mít za následek vyschnutí stávajících příspěvků města. Výsledkem dohody firmy Mivet a města by tedy mělo být zvýšení standardních příspěvků - nikoli jejich nahrazení. Pokud osadní výbor nyní získává 15 tisíc Kč ročně, po úspěšném spuštění projektu a příspěvku firmy Mivet by to mělo být 115 tisíc.
4. Budete-li brát v potaz to, že zelená elektřina znamená vyšší celkové výdaje na elektrickou energii, pak vězte, že podnikatel není ten, který to způsobil. Podnikatel v tomto případě pouze využívá špatných politických rozhodnutí ke tvorbě zisku; tuto možnost má ostatně kdokoli z nás. Podnikatelé ve fotovoltaických elektrárnách nejsou těmi škůdci, kteří způsobují zvyšování cen elektřiny. Podnikatelé se prostě jen chápou dobrých investičních příležitostí. Ty jim garantuje zákon přijatý Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Chcete-li bojovat proti zvyšování cen elektřiny, oslovte svého poslance a nevolte stranu Zelených. Ale nekamenujte podnikatele. Podívejte se v televizi na pořad "Den D", seznamte se s tím, jak podnikatelé uvažují a lecčemu porozumíte. [Doplněk ze dne 6.3.2010: přečtěte si, kteří poslanci svými hlasy podpořili přijetí zákona o zvýšení výkupních cen fotovoltaické elektřiny. Pokud se Vám nechce číst celý článek s řadou faktů, přečtěte si alespoň jeho poslední odstavec.]
5. Gratuluji osadnímu výboru za starostovu pochvalu za dobrou práci; práce OVR je pro vesnici strašně důležitá. Možná jsem práci OVR v minulosti málo oceňoval a za to se všem jejím členům dodatečně omlouvám. Zároveň ale věřím, že i moje články trochu přispěly ke zviditelnění problémů, se kterými se vesnice potýká. O problémech s vodovodem, nezávadností pitné vody, kvalitou cest a o kapličce jste se už na těchto stránkách mohli dočíst celou řadu úvah.
6. Výborný je nápad osadního výboru sestavit telefonní seznam všech obyvatel Radkyně včetně chalupářů. Mohu takový seznam umístit na stránkách radkyňského webu Radkyně a ochránit jej heslem, takže nikdo bez znalosti hesla k číslům nebude mít přístup. Případně může mít přístup automaticky každý obyvatel Radkyně, který se zaregistruje - neregistrovaní čtenáři vůbec stránku neuvidí. Pokud bude osadní výbor s takovým návrhem souhlasit, rád stránku s telefonním seznamem ochotně a zdarma vytvořím.
7. I když mohou být naše názory na to, jak věci řešit, zcela rozdílné, máme všichni jeden cíl: aby Radkyně byla tím nejlepším místem k životu. Přispívá k tomu i tento webový server. Proto znovu nabízím osadnímu výboru a místnímu hasičskému sboru, aby využil mé nabídky prezentace na těchto stránkách. Každý článek na radkyňském webu si zatím přečte 250-300 lidí; někdy i více.
Každý volí svou cestu, jak pomoci. To, že na různé věci máme různé názory, je naprosto normální. Na stránky radkyňského webu se přece vejdou všechny názory; pozitivní i negativní.
8. Zdá se, že ty nejpalčivější problémy, o kterých jsem v minulosti psal, budou v případě úspěchu projektu sluneční elektrárny postupně vyřešeny. O čem pak ale, proboha, budu psát?
9. Je v zájmu obyvatel Radkyně, aby projekt elektrárny byl zdárně realizován. Bude to mít zásadní vliv na kvalitu života lidí ve vsi; hlavně trvalých obyvatel. A dobře zvažujte, komu dáte ve volbách svůj hlas. Skočíme-li všichni u voleb na špek populismu levicových stran, může se docela dobře stát, že se změní zákony a podnikání v oboru slunečních elektráren náhle přestane mít slušnou návratnost investice. Zákony přece píše vítěz a vítěz bude potřebovat peníze na podplácení voliče lacinými návnadami - třeba zrušením regulačních poplatků, pastelkovným a dalšími voličskými úplatky, které zaplatí vaše děti. A jak pro podnikatele
přestane být jeho aktivita zisková, nebude váhat s jejím ukončením. Pak vyschne zdroj peněz pro město, ztratí se pracovní příležitosti, nebude vodovod a silnice, škola bude dále vlhnout a kaplička spadne. Jsem si jist, že investor elektrárny má smluvně ošetřenu i takovou situaci; opatrnosti v podnikání totiž nikdy nezbývá. Radkyně prostě v současné době potřebuje spíše vládu stran pravicových, které podporují soukromé podnikání; zkuste se nad tím, prosím, zamyslet. Jakmile totiž levice uvalí další daně a poplatky na podnikatele, podnikatelé začnou šetřit, spousta lidí přijde o práci a zrušení regulačních poplatků či příspěvek k mateřské jim v takové situaci moc nepomůže.

Přehrávač vyžaduje nainstalovaný flash player a aktivovaný javascript.

Máte jiný názor než já? Máte něco proti výstavbě elektrárny? Myslíte si, že firma Mivet podporuje rozvoj Radkyně jen proto, aby získala souhlas města s projektem? A splní své sliby? Věříte zástupcům firmy? Přejete jim zisky z investic? Je nějaká jiná investice, které byste dali přednost? Myslíte si, že Radkyni zajistí lepší budoucnost spíše levicová politika? Napište to do komentáře k článku. Diskutujte a sdělte svůj názor jiným, třeba i anonymně!

print Formát pro tisk

Komentáře rss


, sluneční elektrárna odpovědět
Děkujeme touto cestou všem obyvatelům obce Radkyně a dalším účastníkům veřejného projednání týkajícího se výstavby FVE za podporu tohoto projektu, jehož výsledkem bylo vydání kladného stanoviska MěÚ. Nová Paka. Odpůrce tohoto projektu bychom rádi touto cestou vyzvali, mají - li lepší návrhy nebo projekty a jsou ochotni je veřejně deklarovat, jako naše společnost, a budou-li mít stejný nebo větší ekonomický přínos pro rozpočet Radkyně, aby je zveřejnili. Myslíme si, že by se v obci Radkyně našly i další investiční potřeby jak zvelebit naší obec.
Předem vám děkujeme za konkrétní návrhy, jak získat potřebné peníze.
Taktéž děkujeme obyvatelům Radkyně za zveřejnění námětů, kam další investice z jiných zdrojů kromě FVE směřovat.
S přáním hezkých velikonoc
vás zdraví jednatelé firmy
MIVET, s.r.o. Praha
, Doplnění odpovědět
Doplnění k možnosti obyvatel obce vyjádřit se k navrhované výstavbě, moc jich není, ale pokud by byly zásadní, pak se jimi musí veřejná správa zabývat.
Vice http://www.ucastverejnosti.cz/cz/ - Aarhuska umluva, čl.2 Aktivní účast veřejnosti v rozhodovacích procesech
, sluneční elektrálna odpovědět
Zajímavé -- rozhodnout musí především obyvatelé obce a je jedno, za jakou stranu kdo lobuje.
icon odpověděl(a)
Díky za názor, Pepo. Politické strany s rozhodnutím o stavbě sluneční elektrárny v Radkyni opravdu nemají moc společného, ale rozhodně ji ovlivňují nepřímo: třeba přijatými zákony, mírou podpory podnikání, daňovými sazbami, dotacemi, atd. Pokud se politické spektrum po volbách změní, bude to mít vliv i na veškeré podnikání včetně toho solárního. To může prosperovat, nebo krachovat a hodně to záleží na politicích. Protože si myslím, že podnikání podporuje spíše pravicová strana politického spektra, lobuji za podporu pravicových stran a je celkem fuk, které z nich to konkrétně budou.
A co se týče obyvatel obce, nejsem si zcela jist, zda jsou účastníky stavebního řízení. Myslím, že nejspíš nejsou a schůze byla tím pádem trošičku formální záležitostí 4. Zajímalo by mne, co by se stalo, kdyby ves většinou hlasů projekt sluneční elektrárny odmítla. Došlo by skutečně k zastavení projektu, nebo by podnikatel prostě jen vzal na vědomí, že ves s projektem nesouhlasí? Možná by v tom případě snížil svou slíbenou podporu osadě, jinak by se ale nestalo nic. Nebo ne? Odpověď neznám.
, sluneční elektrárna odpovědět
K předchozímu nadšení nad elektrárnou bych ráda poznamenala, že louka pokrytá slunečními panely ohavná je a ráz krajiny naruší. Možná ji neuvidím z okna, ale odněkud vidět bude. K panelům si představuji další zařízení, které bude odvádět elektřinu do sítě (kabely, dráty, transformátory, sloupy?), plot, domeček pro ovce atd. Zkrátka vznikne taková "malebná" průmyslová zóna.
A doufám, že někoho nenapadne, že by se dalo báječně vydělat taky třeba na skládce, skládce jaderného odpadu, spalovně apod.
icon odpověděl(a)
Moc děkuji za vyjádření názoru. Netvrdím, že elektrárna je překrásná věc a že nenaruší ráz krajiny. Ale bude relativně málo viditelná z valné části katastru Radkyně. Přitom věřím, že pomůže vyřešit řadu palčivých problémů ve vsi. Proto ji hodnotím kladně. Její stavbu beru jako úlitbu nutnou pro zkvalitnění života ve vsi, po kterém dlouhodobě volám. Oba víme, že jde o prakticky jedinou možnost, jak osadě zajistit nějaký slušnější příjem v těžkých dobách. Nedělám si iluze, že by novopacká radnice dokázala zajistit slíbenou podporu osady v tomto rozsahu z rozpočtu města. A co se týče dalších naznačených příležitostí výdělku, věřím, že tady by asi obyvatelé na veřejné schůzi už přestali jen mumlat pod vousy 6 a rozhodně by se ozvali; podobným plánům by jistě zelenou nedali ... nebo se mýlím?
odpověděl(a)
Já si iluze dělám, že by radnice finance na zvelebení vesnice najít dokázala. Mnoho jiných měst a vesnic využilo třeba evropské fondy. Já si myslím, že tohle je jenom pohodlné pro všechny, kteří by se o "rozkvět" vsi měli starat.
A pořád jsem přesvědčená o tom, že u malé vísky v Podkrkonoší se na louce mají pást krávy a kozy a ne megawatty.
, Pripominka odpovědět
Nerozumím vyjádření ¨nevolte stranu Zelených¨ v kontextu schváleného zákona hlasy ČSSD a KSČM.
Ti, kteří vytvořili nestandardní podnikatelské prostředí jsou v doplňku k bodu 4 pojmenováni a není to strana Zelených.
icon odpověděl(a)
Děkuji za připomínku. Ano, je pravda, že poslanci Strany zelených k vytvoření nestandardního prostředí v tomto případě nepřispěli; byli to skutečně zástupci ČSSD a KSČM, kteří to navrhli a prosadili. Nicméně využívání sluneční energie je dlouhodobým tématem Zelených a předpokládám, že u této strany sluneční podnikání najde spíše podporu. Jsem zvědav, zda se Zelení zúčastní parlamentní debaty o snížení výkupních cen sluneční energie a na čí straně budou stát: zda na straně podnikatelů, či na straně odběratelů a plátců za elektrickou energii.