Kategorie: Chalupářovy články a názory

Zimní vodní folklór

Pitná voda na cestě, hustota voličů a investiční ochota, konflikt dopravních značek

Jak se již stalo takovou hezkou každoroční tradicí, v Radkyni opět praskla trubka hlavního vodovodního řadu a opět na cestě nad domy v Údolní neboli Veselé ulici. Bylo to ve čtvrtek 17.12. Zpravidla se to stává v zimě. Voda už tam praskla tolikrát, že jsme to ve vsi přestali počítat. Hrnula se prý proudem do údolí. Dokud nepřestane mrznout, je lepší na cestu nevstupovat, protože to je jeden kus ledu. Tentokrát vodovod na rozdíl od minulých havárií opravilo město. Na Okružní ulici jsem už v pátek večer po příjezdu do vsi našel důkaz, neboli předmět doličný, který tam asi vytrousili opraváři: montážní postup pro objímku js40 na opravy a spojování trub v tlakovém vodovodním řadu, určenou pro uložení do země. Tak nám bylo hned jasné, co se stalo. V chalupě voda tekla jen čůrkem a my měli strach, že se neumyjeme, ale v průběhu večera se vodovod nějak vzpamatoval.

Mráz za to nemůže, trubky jsou dostatečně hluboko. Důvod je jinde. Hlavní vodovodní řad je tvořen nejméně 30 let starou prožranou trubkou, které k prasknutí stačí málo. Náš vodovod se tak opravuje, opravuje a zase opravuje (opakování město volí asi podle Vladimíra Iljiče Lenina, který, jak známo, pravil: "Učit se, učit se, učit se!"). Většinou řad opravují místní obětavci, občas trubky milostivě opravilo město. Spočítal už někdo, kolik opravy za tu dobu stály? Město vodovodní řad nechce rekonstruovat, protože na to prý nejsou peníze. Myslím si, že kdyby se jednou vyměnila alespoň ta hlavní trubka a opravil vodojem, byla by to řádově nižší investice než nový vodovod v celé vsi a na léta by zase byl pokoj. Dobrý hospodář by tak rozhodně uvažoval.

Na rekonstrukci vodovodu v Radkyni a na jeho připojení na řad Nové Paky nejsou prostředky, ale třeba na chodníky, silnice, hřiště a úpravy vozovek na sídlišti má město peněz dost. No bodejť, vždyť na sídlišti je nejvyšší hustota voličů, tedy jejich počet na metr čtvereční. Naše ves, tvořená z poloviny trvalými obyvateli a z poloviny chalupáři, má hustotu voličů nepoměrně nižší. Z toho prostého důvodu je pro zastupitele výrazně efektivnější a strategičtější nasypat peníze do sídliště, než do radkyňského vodovodu. I kdyby to byly investice podstatně méně důležité. Radkyně stranám volební vítězství nezajistí, protože trvale hlášených obyvatel je zde málo. Tak radkynští musí utřít hubu a obejít se s tím, co mají. Chalupáři můžou při poruše dodávky vody prostě odjet domů, ale kam odjedou trvalí obyvatelé se svými hospodářskými zvířaty?

Je to krystalický pragmatismus v každodenní praxi. Nedostatek investic se může okecávat krizí nebo čímkoli jiným, ale pravý důvod je v tom, že zastupitelům - tak jako ostatním politikům - záleží pouze na tom, aby byli znova zvoleni a zajistili si tak příjmy. Veřejný zájem a potřeby lidí jsou jim zjevně ukradené. Pak mohou ve svých článcích ospravedlňujících nedostatek investic psát otřepané fráze ve stylu "... na jedné straně jsou občané osad, kteří jen tak lehce (samozřejmě oprávněně) kritizují, a na druhé straně starosta nebo zastupitelstvo, které sleduje zájmy celého města a podporuje určitou osadu jen ve stanovených limitech. V těchto mezích se pohybuje osadní výbor, což může být frustrující." (Tohle se dočtete v Achátu a sami si zjistěte, kdo to řekl.) Kdo ty limity stanovil? Ty "stanovené limity" jsou podle mne dány pouze volebním potenciálem osady, neboli počtem spřízněných voličů - ničím jiným.

Frustrující to tedy je, to vám povím - a to ani nejsem členem osadního výboru. Meze, ve kterých se osadní výbory pohybují, jsou směšné oproti mezím města, jehož neoddělitelnou částí jsou i osady. Není tedy vůbec divu, že někteří členové osadních výborů už nechtějí na další volební období kandidovat. Jsem přesvědčen, že brzy nebude chtít kandidovat nikdo, protože je žádný zastupitel nebere moc vážně; tedy hlavně při požadavcích na investice. Souvisí to s i lidskou hrdostí. Komu by se líbilo jen se trvale (a většinou zbytečně) doprošovat? 

Na základě této zkušenosti by se dala výše uvedená fakta zobecnit a formulovat další Murphyho zákon o komunální politice, který zdaleka neplatí jen na Novopacku:
"Investice do územních celků, které politici schválí, jsou přímo úměrné počtu voličů vítězné strany na metr čtvereční v daném územním celku."

Minulý týden jsem si uvědomil, že se často nevědomky dopouštím dopravního přestupku v Komenského ulici v Nové Pace. Možná děláte to samé a též o tom nevíte. Všimli jste si někdy, že po levé straně Komenského ulice od Havlíčkovy až po Školní ulici (lépe řečeno mezi prodejnou domácích potřeb a poštou) platí zákaz zastavení? Nevšimli? Já taky ne. Klidně jsem tam donedávna parkoval před drogérií Ivy Dlouhé. Ale není na tom nic divného, protože po levé straně je vyznačen parkovací pruh vodorovnou značkou "V 10d", takže vás ani nenapadne, že by se tam parkovat nemělo. Taky tam pokaždé pár aut stojí. Jenže před parkovacím pruhem je značka zákazu zastavení a ta má před vodorovným značením přednost. To je překvapení, co?

Na pravé straně silnice směrem k náměstí je vodorovným značením vymezen stejně široký parkovací pruh, ale zároveň tady platí zákaz stání vyznačený další svislou značkou. Víte to? Já si toho do minulého týdne nevšimnul. Pravá strana ulice je přitom plná zaparkovaných aut ještě daleko častěji.

Myslím, že zde nastal zřejmý konflikt mezi vodorovným a svislým značením.

§21, odst (2) vyhlášky č. 30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích říká:
(2) Označení stání a parkovišť (myšleno značkou V 10d) se užívají k vyznačení dovoleného zastavení a stání a případně stanovení způsobu stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace; při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.

V 10d   V 12c   V 12d

Připadá mi praštěné, že někdo namaluje parkovací pruhy pro dovolené zastavení a stání na obou stranách silnice a pak před ně na jednu stranu přidá zákaz zastavení a na druhou zákaz stání. To přece nedává smysl, nebo ano? Pokud město chce, aby lidé dodržovali platné zákazy, proč nepoužilo místo vodorovné značky V 10d spíše značky V 12c (zákaz zastavení) a V 12d (zákaz stání)? (Přesuňte kurzor myši na obrázek a ukáže se vám citace z vyhlášky pro dané značení.)

Kdyby parkovací pruhy zmizely a ulice byla místo toho správně označena žlutými pruhy s jasným zákazem zastavení či stání, zmizela by asi i řada připomínek k nedávným dopravním změnám. A taky by odpadly důvody opět v ulici umožnit obousměrný provoz - to by podle mého názoru byla velká chyba, neřku-li přímo blbost. Až se na to město bude v anketě ptát, měli byste mu to sdělit za mne - chalupář to udělat nemůže.

Nakonec opět telegrafické zprávy: 

  • Byla opravena pobořená zastávka autobusu u radkyňské cihelny; tento zásah hodnotím kladně. Snad se nějakou dobu nenajde nějaký vypatlanec, který se zase bude předvádět před stejně ožralými kumpány a zastávku cestou z diskotéky opět poboří.
  • Myslel jsem, že už se nadále nebudu věnovat Colasovi Evropskému, ale objevil jsem další  náhrobní kámen  tomuto padlému hrdinovi; tentokrát ve Vidochově. Svíčku jsem sebou bohužel neměl, tak mu ji tam zapálím příště, až zase pojedu okolo.

Další pomník Colasovi Evropskému  

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.