Kategorie: Chalupářovy články a názory

Dopis paní Aleny Kubátové Odboru životního prostředí dne 20.8.2008

Výměna mailů s novopackým odborem životního prostředí. Otázky a odpovědi I.

Vážený pane inženýre,

v sobotu 16. srpna se u nás v Radkyni objevila „Výzva obyvatelům Radkyně" k šetření vodou. Když pominu zjevnou aroganci tohoto přípisu - například absenci jakéhokoli sdělení, v čem uvedená „technická závada" spočívá - ráda bych se od Vás či jiného člena odboru životního prostředí dozvěděla, jakým způsobem budete vy jako vodoprávní úřad tuto havarijní situaci řešit. To, že hodláte nechat v 21. století ve střední Evropě lidi s 5 litry vody na den, posouvá Radkyni ze střední Evropy někam do africké džungle. Myslíte to opravdu vážně? Máme si snad do Radkyně pozvat Bílou paní z filmu Zdeňka Podskalského, aby nám zařídila vodovod i přes nechuť volených zástupců obyvatelstva?

Skutečnost, že vodovod v Radkyni je v dezolátním stavu, víte vy, tedy vodoprávní úřad, i my, obyvatelé Radkyně, již mnoho let. V roce 2003 jsme tuto otázku již diskutovali s panem Kovaříkem z investičního odboru, který za námi ochotně přijel a sdělil, že rozpočet je cca 650 tisíc korun na nový vodovod, který bude napojen na městský vodovodní řad. Ale už tehdy nám říkal, že nejsou peníze. V té době byl na náš vodovod napojen nejen kravín a sousední obec Přibyslav. Dodávka vody se přechodně zlepšila, když se Přibyslav připojila na městský vodovodní řad, ale najednou je vody zase nedostatek. Tak kam se ta voda ztrácí, když obyvatel Radkyně je stále stejný počet? Kravín má údajně svoje vrty, ale zda stačí v době sucha si netroufám posoudit. Připojení na radkyňský vodovod však má docela určitě. Víte o tom?
Od roku 2003 se rozpočet na nové rozvody vody nepochybně zvýšil kvůli inflaci a dalším vlivům. Jsem však naprosto přesvědčena, že se nezvýšil tak dramaticky jako rozpočet na megalomanskou stavbu bazénu v Nové Pace. Původně se občanům – daňovým poplatníkům předhodil rozpočet 30-50 milionů, nyní je to oficiálně 110 milionů. A nejen to. Naprostým šokem pro mne byla zpráva v místních novinách, že město dotaci na bazén nedostalo, ale přesto jej začne stavět! A to nemluvím o nákladech na provoz bazénu, které se budou dozajista každý rok zvyšovat, neboť vstupné je nepokrývá v žádném podobném zařízení ani náhodou; bazény jsou vždy dotovány. Takže investice do bazénu bude nejen nevratná, ale ještě se bude dotovat z daní poplatníků, kteří se budou doma mýt v lavoru, špinavou vodu použijí na spláchnutí záchodu, prát budou ve žlabu a zruší své zahrádky, protože jim veškerá vegetace chcípne suchem. Víc vody prostě od slovutného vodoprávního úřadu v zemi, která je mimochodem členem Evropské unie, nedostanou, kdyby se třeba na hlavu stavěli. To jsou paradoxy, co?

Jak tuto situaci hodlá vodoprávní úřad řešit?

Děkuji Vám, že si najdete čas na odpověď.

Alena Kubátová, chalupářka z Radkyně, Nová Paka

 

Odpověď pana ing. Vokatého ze dne 25.8.2008

Vážená paní Kubátová.

Za to, že jsem si našel čas odpovědět Vám na Váš e-mail z 20.8.2008 mi děkovat nemusíte, odpovědět Vám je moje povinnost.

Předně se omlouvám za chybu ve výzvě obyvatelům Radkyně - vodovod neměl technickou závadu, ale ve zdroji bylo málo vody. Zdroj radkyňského vodovodu znám od r.1988. Jak z vlastní zkušenosti, tak ze starších dokumentů vím, že pramen který vodovod zásobuje je závislý na srážkách a je-li jich málo, má i málo vody. Ke stejnému závěru došel i hydrogeologický posudek zpracovaný v r. 1983, kdy se hledal jiný, lepší zdroj vody, bohužel neúspěšně. To neovlivnilo přepojení Přibyslavi na vodovod Nová Paka - Přibyslav byla vždy zásobována, na rozdíl od Radkyně, přes vodojem, který zásobou vody byl schopen překlenout nedostatek vody za sucha. Domy v Radkyni jsou napojeny přímo na výtlak z prameniště a dává-li pramen vody málo, jsou domy okamžitě ovlivněny. Protože se podzemní vody doplňují předvším od podzimu do jara, nikoliv přes vegetační období a poslední dvě zimy byly prakticky beze sněhu a rovněž na jaře letošního roku nepřišly dříve obvyklé deště, je podzemních vod nedostatek. To zatím nikdo ovlivnit neumí.
Co se týče množství vody na osobu - tj. 5 l/den resp. 10-15 l/osobu a den - je třeba pozorně číst celý text. Toto omezení platí jen v případě dovozu vody cisternami, taková situace v Radkyni zatím nenastala a v dohledné době nehrozí.
Pokud jde o dezolátní stav vodovodu. Starost o vodovod Radkyně mně rada města uložila v r.2003. Od tohoto roku, tedy za 5 let byly na vodovodu jen 2 poruchy. Jednak porucha šoupěte u vodojemu v r.2006, která neměla vliv na zásobování vodou a pak porucha čerpadla v květnu letošního roku která byla odstraněna - nové čerpadlo osazeno - během 2 dnů, aniž by bylo užívání vody omezeno. Jiné poruchy mi nebyly za celých 5 let oznámeny. Netvrdím, že je vodovod v bezvadném stavu, není, stav odpovídá stáří vodovodu, ale není ve stavu dezolátním, jak tvrdíte Vy.
Pokud jde o připojení Radkyně na vodovod z Nové Paky - byl vyprojektován již v r.1998, v r.2003 byla bohužel postavena jen část do vodojemu Přibyslav. Jako vodoprávní úřad nemám pravomoc rozhodovat o tom kdy a jakou stavbu město přednostně postaví. To je výhradně v pravomoci samosprávy města tj. rady a zastupitelstva. Vodoprávní úřad rovněž nebude, nemůže a ani nesmí rozhodovat o tom,zda dostane přednost stavba bazénu v Nové Pace před stavbou vodovodu do Radkyně. Pokud bych osobně mohl rozhodnout, byl by vodovod do Radkyně dávno postaven.
K Vaší poznámce týkající se paradoxů - dovoluji si Vás požádat o sdělení, pokud takovou povědomost máte, v které obci České republiky mají občané vodu o velmi dobré kvalitě, nevyžadující žádnou speciální úpravu, zcela zadarmo. Předpokládám, že v Praze to nemáte.

Dobrý den přeje

Ing.Ivan Vokatý

Vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ v Nové Pace

 

Komentář Aleny Kubátové k odpovědi ing. Vokatého ze dne 27.8.2008

Vážený pane inženýre,

děkuji Vám za obsáhlou a přesnou odpověď. S dalšími stížnostmi a náměty se dle Vašeho vyjádření musím obracet výhradně na samosprávu města. Panu starostovi jsem kopii emailu zaslala, ale jeho názoru jsem se zatím nedočkala. Asi má starosti s bazénem …

Přesto mi dovolte ještě několik poznámek k Vaší odpovědi.
Vodovod v Radkyni je pravděpodobně v horším stavu, než předpokládáte. Pamatuji si situaci, kdy v největší zimě místní chlapi hloubili díru ve zmrzlé zemi, aby slepili prasklou vodovodní trubku. Pravděpodobně Vás o tom nikdo z obce neinformoval. A podobných situací bylo za poslední léta několik.
Kde je ta voda? Na rezervoár byla napojena, jak uvádíte, částečně Přibyslav a kravín - tak nějak to stačilo s různými výpadky po mnoho let, ale nikdy nebyla situace tak vážná, aby se zde ve vsi objevila vyhláška podobná té poslední. Globální oteplování sice možná stav vody ovlivňuje, ale tak fatální to nebude. Příčina bude asi někde jinde – ztráty během „dopravy vody“ do jednotlivých domů jsou zřejmě obrovské. To znamená, že buď jsou děravé trubky, nebo trubky a celý rezervoár. Stav vodovodu tedy sice odpovídá stáří, ale nestačí zásobovat Radkyni, která je menší než Přibyslav, o kravínu nemluvě. Pane inženýre, můžeme něco udělat my v Radkyni, aby si toho začal konečně všímat někdo ze zastupitelstva, tj. orgán, který rozhoduje o penězích ?
Poslední poznámka – máte pravdu, vodu zadarmo nemá asi nikdo v Evropské unii. Věřte mi, že my chalupáři v Radkyni, a je nás zde skoro 50% všech obyvatel, z toho nadšeni nejsme. Raději bychom platili, než čelit výčitkám, že pereme prádlo a zalíváme zahrádky. Na druhou stranu jsem přesvědčena, že bez nás by polovina chalup spadla, a naše vesnička by byla mnohem víc zdevastovaná než je dnes. A zde je „jádro pudla“ - všechno, co dáte lidu zadarmo, je zneužíváno – myslím, že s tím máme bohaté zkušenosti za 40 let vlády jedné strany. Ale to si musí každý přebrat sám.

Přeji Vám hezké dny.

Alena Kubátová

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.