Kategorie: Chalupářovy články a názory

Větší než malé množství

Nedělní ticho. Jak se bude informovat. Havárie vodovodu. Nový žlab. Asfaltka jen tak nebude. Gothaj a pivo.

Přestože se starosta osady obával chabé účasti na podzimní schůzi a brigádě, obyvatelé se dne 16.10.2021 překvapivě sešli u hasičárny ve větším než malém množství. Starosta všechny příchozí uvítal a poděkoval všem, kteří se zúčastnili minulé brigády dne 4.7.2021, za účast a za pomoc.

Co se v osadě stalo a řešilo:

 • Osadní výbor řešil funkci kronikáře obce. Starosta poděkoval dlouholeté kronikářce obce ZS, která v této funkci působila kolem 12 let a svou funkci opustila až po svém přestěhování do Pecky. Řádně vedené kroniky jsou uloženy na MÚ Nová Paka a vše je zatím v pořádku. Od 1.1.2022 byl osadním výborem schválen do funkce kronikáře MKml, který tuto funkci přijal. Pokud budete mít ke kronice nějaké informace, dokumenty či jiné zdroje informací, které se osady týkají, obracejte se již na kronikáře nového.
 • Natření dveří u místní školy zajistila paní P., která školu obývá a přihlásila se, že chce něco pro osadu udělat. Osadní výbor zakoupil barvu a paní P. ochotně vchodové dveře zrekonstruovala.
 • Během 41. týdne prasklo v osadě vodovodní potrubí v místě pod cestou u památné lípy kousek nad kapličkou. Unikající voda byla nahlášena v pozdních odpoledních hodinách, druhý den dopoledne byla závada opravena. Za opravu děkujeme městu Nová Paka a lidem, kteří se na ní podíleli.
 • Výbor též musel řešit stížnost na nepořádek na pozemku u kravína, jenž patří kraji a který začal být nebezpečný po obyvatele. Osadní výbor proto podal Městskému úřadu stížnost na majitele bývalé hospody ohledně nepořádku a užívání cizího pozemku k uskladnění různého materiálu.
 • Další pokrok nastal v řešení nedělního klidu, který osadníci probírali na minulé schůzi. Návrh obyvatel byl, aby v neděli nebyly provozovány hlučné stroje a v osadě byl alespoň jeden den v týdnu klid. Tento návrh byl přednesen na setkání zástupců osad na MÚ NP. Zastupitelstvo města původně řešilo zákaz hluku po celý den. Další osady však podpořily výjimku pro nedělní dopoledne. Proto byl podán jeden návrh za všechny osady: žádáme o nedělní klid bez hluku s výjimkou doby od 8:00 do 11:00. Konečné rozhodnutí však závisí na stanovisku zastupitelů města.
  Starosta uvedl, že prvním krokem bude výzva k dodržování dohodnutého nedělního klidu, která bude vyvěšena na nástěnkách ve vsi, půjde o žádost o dodržování jistého "etického kodexu". Pokud někdo začne například sekat trávník v 11:45 a seče v létě, kdy lidé jsou venku a chtějí si v klidu dát nedělní oběd, není to slušné vůči ostatním obyvatelům. (Poznámka 1) Výjimky se v nutných případech vždy dají s předstihem domluvit. Závazné stanovisko města k tomuto tématu bude následovat.

Co se v obci bude nadále dít:

Letos se již nebude pracovat na místní škole. Velká rekonstrukce školy se připravuje na příští rok 2022. Investice by měla dosáhnout kolem 1,2 miliónu Kč. Tato částka je již zastupitelstvem města odsouhlasena, není tedy cesty zpět. Bude se rekonstruovat celá střecha, nahazovat nová fasáda, přidávat zateplení záchodů a kompletní nátěr celé školy. Jen je ještě třeba najít firmu, která práce provede.

Další bod řešený na minulé schůzi byl informovanost občanů o významných a neočekávaných událostech v osadě. Starosta pravil toto: "Výbor se usnesl, že nadále bude informovat pouze písemnou formou (vývěsky), nikoli mailem (Poznámka 3), nicméně zavazuje se informovanost osadníků zlepšit. Jistě jste si například všimli, že o havárii vodovodu jsme osobně informovali 95% obyvatel; vnímáme, že to je důležité. Oznámení budeme dávat víc, možná pořídíme i novou nástěnku (Poznámka 2). Navíc si beru za svůj závazek pořídit zápis o dění v celém roce 2021, který bude náležitě zveřejněn."

Dále se řeší požadavek S+M.M. na umístění veřejného osvětlení poblíž jejich domu. Tato věc je v jednání a komunikace je poměrně složitá; nutná jsou i stanoviska občanů ve vsi. Jednání však zatím není ukončené.

Co je plánováno na rok 2022:

Na rok 2022 se plánuje dokončení renovace kapličky; jde o jednu z hodně velkých akcí. Osada by ji měla vlastními silami dotáhnout zdárně do konce. Další akce je nový žlab. O pořádek kolem žlabu se starají V+J.R. Na jaro je uchystán nový strom, ze kterého bude nový žlab vytvořen. Poté bude celý prostor kolem žlabu uveden do pořádku. Měli bychom pořídit i hezčí květináče. Dále budou vytvořena nová parkovací místa u školy pro dočasné návštěvníky obce (návštěvy, oslavy, atd.), nikoli tedy pro trvalé parkování. Poslední akce, kterou bude osadní výbor muset v průběhu roku 2022 kontrolovat, je generální oprava školy.

V následujícím týdnu se má konečně začít pracovat na obchvatu. Pokud by v některé osadě nastaly v souvislosti se stavbou jakékoli problémy, je třeba je nahlásit na MÚ NP. Dále, město má k dispozici opravdu velký stan, stoly, lavice a kelímky pro případ organizace nějaké větší akce. Staví jej Technické služby a toto vybavení je možno si zapůjčit.

Asfaltová cesta po Radkyni: letos ne, příští rok též ne a čeká se na to, jak dopadne záměr vybudování fotovoltaické elektrárny (FVe) v katastru osady. Nový vodovod bude možná spojen s vybudováním cesty po osadě, i když s vodovodem se čeká spíše na iniciativu občanů samotných (Poznámka 4). S městem bylo již leccos ohledně výstavby asfaltky dojednáno, ale s předloženým záměrem vybudování FVe tyto dohody okamžitě padly. Město nyní čeká na dohodnutou dotaci od majitele FVe, kterou by použilo na investice v osadě. Čili s asfaltkou máme zatím smůlu. Můžeme bojovat pouze za to, aby se rozjel alespoň její projekt. Situaci mohou v budoucnu zkomplikovat i komunální volby, které změní zastupitele a celé vyjednávání o rozpočtu, včetně použití peněz získaných v souvislosti s výstavbou FVe, začne nanovo, zase od začátku. (Poznámka 5)

Předmětem brigády bude úklid kolem hasičárny a její zazimování. Pak se přesuneme ke škole a kapličce, kde bychom měli prostříhat vegetaci a k úklidu použít přistavený kontejner. Budeme se snažit stihnout obrousit a natřít dveře do kapličky, opravit zámek a srovnat hlínu v prostoru za kapličkou. Pro všechny účastníky brigády byl zajištěn chutný a výživný gothajský salám i pivo. (Skoro vše z plánu brigády se stihlo,  obětavým pracovníkům budiž čest a sláva!) (Poznámka 6)

Chalupářovy poznámky:

 1. Nedělní klid by byl žádoucí, ale stále se najdou tací, kteří své aktivity jen na základě slušné výzvy osadního výboru neomezí. Dokud nebudou za porušování klidu jasné peněžní postihy, vždy se najde někdo, kdo klidně bude bagrovat nebo pracovat se strunovou sekačkou či cirkulárkou i v neděli, jelikož ohleduplnosti k ostatním lidem jej nikdo neučil.
 2. Co se týče informovanosti osadníků, mohu osadě pomoci tím, že jakoukoli informaci, kterou je třeba osadě předat, rád obratem zveřejním na stránce "Obecní vývěska" tohoto webu. Stačí mi dát vědět a třeba mi text sdělení poslat e-mailem. Na webové stránce to může být třeba i v řádu minut. Alespoň to nebudu muset kopírovat z nástěnky a převádět na psaný text jako obvykle.
 3. Zamyslete se: dnes má kdekdo elektronickou poštovní adresu a je velice snadné poslat hromadný mail s podrobnostmi všem těm, kdo e-mail pravidelně čtou a chtějí být informováni touto cestou. Je to rychlejší než obíhání domů. Doporučil bych vést seznam takových e-mailových adres a používat jej k zasílání informací. Informace e-mailem mohou být klíčové především pro dojíždějící chalupáře – a těch v Radkyni rozhodně není málo.
 4. Nový vodovod? Iniciativu osadníků k výstavbě nového vodovodu je podle mne zbytečné očekávat. Dokud voda poteče zadarmo, nikdo nehne prstem. I kdyby byla nepoživatelná. Musí se najít podnikatel, který to zafinancuje a pak bude za vodu účtovat. Tím podnikatelem může být i město NP. Ale pak se, kamarádi, připravte, že ceny budou kruté, protože dnes každý podnikatel očekává návratnost investice nejvýše za 3 až 4 roky.
 5. Zvykněte si na následující: mnozí z nás se vytoužené asfaltky nedožijí a až do smrti smrťoucí budou polykat prach z cesty přes ves, který zvíří každé projíždějící vozidlo.
 6. Jedno doporučení: na brigádách se již vystřídalo hodně místních obyvatel i dojíždějících chalupářů. Ovšem stále ještě jsou tací, kteří na schůzi a brigádu nikdy nedorazili. Nestyďte se přijít. I kdyby to bylo jen kvůli seznámení se sousedy nebo zjištění novinek ve vsi. Brigáda zpravidla není fyzicky náročná a můžete ji brát spíše jako teambuilding, který posílí dobré vztahy v osadě.
 7. Ale jedna dobrá zpráva nakonec: vedle kapličky máme novou dešťovou srážku, která snad pomůže zastavit vymílání cesty od kapličky na "náměstí" při každém větším dešti. Děkuji starostovi osady a MS, kteří srážku přivezli usadili na místo. Budu o ní pravidelně pečovat a čistit ji, dokud mi to zdraví dovolí. Člověk se musí umět radovat i z malých věcí.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.