Kategorie: Chalupářovy články a názory

Veletrh splněných přání

Převratná novina na podzimní veřejné schůzi osadníků, třikrát hurá! novému osadnímu výboru.

Starosta nás 18. 10. 2018 přivítal na podzimní brigádě v poněkud chladnějším počasí a krátkou schůzi, která pracovnímu nasazení předcházela, začal poděkováním předchozímu osadnímu výboru za čtyřletou "činnost, obětavost a houževnatost", tedy práci pro osadu. Poděkoval ale i občanům, kteří naši vesnici utvářeli.

Starosta následně pokračoval stručnou rekapitulací věcí minulých. "Připomenu, co se tady povedlo a co se nepovedlo, o tom radši pomlčím." V roce 2015 se povedl vodojem, v roce 2016 dokončení vodojemu a úpravy okolo. Po obci přibyly nástěnky, přibyla drenáž kolem kapličky. V roce 2017 přibyla další velká akce: podřezání školy, nový beton, nové štuky a vymalování a ve finále i nové lino. Ještě v roce 2018 ("to si všichni pamatujete, to je letos") ve škole přibyde 10 nových stolů, je tam zakoupena nová věž a další věci.

Zajímavější informací pro nás představuje to, co bude. Po posledních komunálních volbách 5. a 6. 10. se obsazení osadního výboru nezměnilo a staronový výbor se sešel hned 14. 10. "Přijal jsem opět funkci předsedy obce; v tuto chvíli je to tedy zase na mně, členové výboru M. R. a V. Z. též zůstávají ve funkci". Do řeči mu skočila L. R. a přidala připomínku, že starosta děkoval všem, ale nikdo nepoděkoval jemu za dobrou práci a že mu tedy tímto zase děkujeme my. Nakonec to, že byl znovu zvolen, značí, že osada je s jeho prací spokojena. Starostu to zjevně potěšilo, zapýřil se a pravil, že doufá, že to ty čtyři roky vydrží, protože žádná funkce není trvalá a každý funkcionář je odvolatelný.

Tak, teď to, co bude. Máme v plánu jednu hodně velkou investici, ke které budeme směřovat všechny své síly. Bude to investice do vyasfaltování místní komunikace. Není to zcela jisté, leč vysoce pravděpodobné a na dobré cestě. Komunikace je již vyprojektována a na městě snad budou svolní do toho jít. Další akce tedy zatím rozvíjet nebudeme a soustředíme se na tuto akci, abychom ji zdárně dotáhli do konce. Stav komunikace nás ve vsi tíží všechny. Je hrbolatá a zvířený prach se dostane všude, i do domů a komplikuje nám život.

Město se k vybudování komunikace tváří velice kladně a teď bude záležet na tom, jak se k tomu postavíme my. Komunikace musí splňovat obecné podmínky včetně výhybných míst. Komunikace musí být zaměřena, projít stavebním řízením, získat požadované pozemky a následně stavební povolení. U někoho se to může dotknout části jeho pozemku a bude záležet na jeho souhlasu. Komunikaci bychom mohli mít relativně velmi brzo, ale záleží na nás a naší spolupráci. Výběrové řízení na dodavatele by mohlo proběhnout už v zimě (v létě pak už je šancí na úspěšný výběr pramálo). "Proto na obyvatele osady apeluji: pokud chceme mít komunikaci a budeme k požadavkům stavebního řízení vstřícní, máme hodně velkou šanci sem komunikaci dostat."

"Pokud budou osadníci mít nějaké připomínky", pravil starosta, "budu rád, když se nebudou řešit někde v hospodě nebo u plotu, nýbrž na některé schůzi, abychom to mohli probrat všichni; včetně celého osadního výboru."

O brigádě bude řeč na konci schůze, proto starosta požádal shromážděné o připomínky, otázky a komentáře. Člen osadního výboru V. Z. ještě jednou starostovi za všechny obyvatele osady poděkoval za práci a po dramatické pauze pravil, že mu tedy trošku pomůžeme. To vzbudilo všeobecné veselí. Ale vážně: vybudování komunikace je nadějné ještě z toho důvodu, že původní vedení města v zásadě zůstalo. Za tohoto vedení se plány udělaly a věříme, že realizace nebude mít žádnou brzdu.

Zeptal jsem se starosty, jak se bude řešit případná rekonstrukce vodovodu, která stejně přijde dříve, nebo později. Nebude na škodu nové silnici? Starosta odpověděl, že vodovod určitě přijde na řadu, ale stav komunikace nás trápí víc a je tedy pro osadu důležitější. Rozvod však podle plánů vede většinou mimo komunikaci a tam, kde se kříží, bychom se pokusili buď vybudovat novou část potrubí, nebo alespoň průchody pod komunikací pro budoucí protažení trubek. Nejhorší situace je u domu rodin V. R. a M. R., kde potrubí vede kus cesty přímo pod silnicí a tam lze situaci řešit položením průchodů nebo průtlakem. "Víme o tom a budeme na to myslet", pravil starosta, "diskusí okolo nové komunikace bude ještě hodně".

Dokumentaci nové komunikace získala osada před několika dny a zatím nebyl čas projekt prostudovat. Až ji všichni prostudujeme, musí dát svůj souhlas všichni dotčení majitelé pozemků. Teprve poté se komunikace nechá zaměřit. Jde o to, že všechny tyto akce stojí peníze a už nyní jsou vydané náklady na celou akci dost vysoké. Proto se investice dělají postupně po krocích. Dále se postoupí vždy až po odsouhlasení daného kroku. Do přípravných prací se v osadě pustíme velice brzy. Osadní výbor buď udělá veřejnou schůzi, ale lepší se zdá postupně obejít všechny obyvatele a zeptat se na to, zda souhlasí s podmínkami vybudování komunikace a případně i s odprodejem či výměnou pozemku. "Pokud se někdo 'šprajcne' a odmítne se své části pozemku vzdát", zdůraznil starosta, "město od celého projektu pravděpodobně dá ruce pryč".

Poznamenal jsem k tomu, že by bylo dobré, aby se osadníci seznámili s dokumentací připravované stavby ještě před tím, než je osadní výbor začne postupně navštěvovat. Nabídl jsem starostovi, že pokud bude zájem, dokumentaci projektu rád oskenuji a zveřejním na internetu, aby k ní měl snadný přístup každý ve vsi. Starosta poděkoval s tím, že to zváží.

Více dotazů nebylo a starosta přikročil k organizaci brigády. Velký úkol je uklidit místní školu: hlavní místnost, půdu, kuchyňku, záchody. Přemístit zpět zařízení internetu. Přimontovat novou baterii. Další pravidelná akce je prořezání vegetace ve vsi a vyčištění dešťových srážek. Posekat trávu okolo hasičárny a shrabat listí. Vyčistit žlab a zkusit prošťouchnout přívodní trubku. Smontovat kovové regály do hasičárny. Na večer je uchystáno občerstvení, salám, chleba, a jako každý rok – bez toho to nejde – máme i pivo.

Chalupářovy poznámky:

  1. V textu nově píši jen iniciály, aby se v době zvýšené ochrany osobních dat někdo neohradil, že nechce své jméno mít zveřejněno a nežaloval na mne úřadům. Bojím se totiž, aby na mne ÚOOÚ neposlal své biřice pro porušení zásad GDPR. Snad toto opatření bude stačit. Obyvatelé osady své sousedy podle iniciál bezpečně poznají a ostatním čtenářům to v zásadě může být jedno.
  2. Sám jsem se zúčastnil montáže kovových regálů do hasičárny. Začali jsme s M. K., později se přidal M. S. a nakonec J. P. Montáž prvního regálu byla krušná a mnohokrát jsme jej zase rozebírali a skládali znovu. Když jsme však pracovali na tom třetím, šlo nám to od ruky tak, že už by náš sehraný tým mohl reprezentovat ČR v Mistrovství republiky v montáži regálů. I hasiči to dobře znají: těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Místostarosta M. R. měl z nového regálu nebývalou a neskrývanou radost, to byla hezká odměna za naši práci.
  3. Příšerně se těšíme na novou asfaltku v osadě, fakt! Snad to nikdo nepokazí.

img
Nový kovový regál v hasičárně.

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

, schuze odpovědět
Ahoj Richarde, rada jsem si přečetla, co je v Radkyni nového a co se chysta, dekuju.Ta cesta musí klapnout, myslim, že to chtějí všichni.