Kategorie: Chalupářovy články a názory

"Krásná brigáda a schůze"

Naděje na vybudování asfaltky, ukradené macešky a pracovní potíže osadního výboru.

Za krásného jarního dne 21.4.2018 se osadníci shromáždili před brigádou jako obvykle u hasičárny. Starosta všechny přivítal na "doufejme krásné brigádě a schůzi" pozdravem "dobrý den ahoj". Jeho řeč k obyvatelům vsi jsem volně přepsal a trochu zkrátil:

Povíme si nejdříve něco o investicích a dění v obci, dále probereme dnešní úkoly pro brigádu a případné dotazy. Než ale začnu, rád bych poděkoval všem občanům, kteří se podílejí na přetváření vesnice, účastní se brigád, jak jarních, tak podzimních. Děkuji i za zapůjčení techniky a za vytrvalost.

Než začnu hovořit o budoucnosti, vrátím se krátce do roku 2017. Největší loňskou akcí bylo podřezání místní školy. S touto akcí, její přípravou a uskutečněním nám velice pomohli hasiči. V tuto chvíli je škola podřezaná, uvnitř jsou nové betony a nová izolace, kompletně nový elektroinstalační rozvod včetně světel a vypínačů. Dále je uvnitř vše vyštukováno a vybíleno. Čekáme pouze na položení dlažby a lina. Linoleum je zaplacené a čekáme pouze na jeho dodávku, aby se mohlo za pěkného počasí položit. Pokládka nebyla možná v zimě, kdy je v místnosti velká vlhkost.

V roce 2017 se též brigádně prořezala celá obec, hodně se uklidilo kolem školy, ořezala a uklidila se lípa, upravila se celá komunikace směrem k Přibyslavi – kdo si všimnul, tak ví, že to teď vypadá více k světu. Osadní výbor, tedy minimálně jeden jeho člen, se zúčastnil všech schůzí na Městském úřadě Nová Paka. Dále navštěvujeme místní občany u příležitosti narozenin (od 60 let po každých 5 letech), to může potěšit. Za rok 2017 je to asi všechno.

Co se bude dít v roce 2018? Máme už zakoupenou a připravenou novou nástěnku na náves, stará už je chatrná. Nástěnka je na Technických službách a čeká se jen na jejich kapacitní možnosti ohledně instalace. Je to podobná nástěnka jako na otočce, jen je trochu menší. Dále jsme zdarma získali 30 čtverečních metrů zámkové dlažby. Použijeme ji podle potřeby, nebo podle vašich návrhů. Jen ji uklidíme, aby nám nehyzdila náves.

Jistě jste si všimli, že u otočky nefunguje jediný kanál, voda nemá kam odtékat. Po konzultaci s městem a vlastníky pozemků jsme se domluvili, že na jejich pozemcích zakopeme potrubí a vodu svedeme na pozemek pana Svobody pod dům. Voda někam téci musí a není dobré, když teče po cestě a vymílá ji. Pamětníci jistě vědí, že v těchto místech byl vždy vykopán příkop. Trubky jsme do dnešního data zatím nezajistili, ale budou. Až je budeme mít, uspořádáme minibrigádičku na zahrábnutí trubek, ať nám vše funguje.

Technické služby nám nabízí opět fůru štěrku. Sice to zde jejich pracovníci trošku opravili a shrábli, ale štěrk by se hodil pro neustále vznikající díry po dešti. Každý si pak může sám před domem zahladit vymletou prohlubeň. Je to jen nabídka a uvidíme, zda ji přijmeme … nejspíš ano, vše se vždy může hodit. Z naší poslední schůze pramení i další nabídka pro rok 2018: dohodli jsme se, že za obec Radkyně zadáme jednoznačně požadavek na asfaltku, tedy opravu komunikace (komentář viz chalupářova poznámka 1). Město NP původně zvažovalo opravu svépomocí, ale to u nás nejde, jelikož tu asfalt nikdy nebyl. Oprava se tedy musí kompletně naprojektovat, projektant to už má na stole. Ve kterých úsecích a v jakém rozsahu se opravu podaří uskutečnit, to zatím není známo ani nám, ani městu. Ale jsme v seznamu pro tento rok. Berme to tak, že dokud sem nepřijede finišér, nic nemáme jisté, ale nějaký úsek se snad zdaří.

To je z mé strany vše, nyní vás poprosím o připomínky a návrhy, ať tady nemluvím jen sám.

Do diskuse se nikdo moc nehrnul, tak starosta přidal několik dalších drobných informací. Osada Radkyně má momentálně v kase 60 tisíc Kč, z těchto peněz se hradí výroční návštěvy u obyvatel, většinou se jim kupuje nějaký balíček cca za 600-700 Kč. Výbor pomáhá hasičům financovat občerstvení, protože na akce se nakupuje spousta věcí. Stavení stromečku, hasičská výroční schůze, i zde se osadní výbor snaží o podporu. Nakupují se i drobnosti pro osadu.

"Abyste si nemysleli, že práce v obci je tak jednoduchá," pravil starosta, "přidám jednu perličku. Moje máma zakoupila macešky, děla to každý rok a já jí za to děkuji. Zasadila je nahoru u autobusové zastávky. Koupila jich šestnáct a v tuhle chvíli jich tam máme už jen dvanáct. Čtyři macešky za 12,- Kč někdo ukradl. I toto jsou věci, kterými se zabýváme." (Komentář viz chalupářova poznámka 2.)

Další kuriózní věcí, kterou se zabýváme, je vymalovat místnost. Zdá se to jako jednoduchý úkol, ale špatným vymalováním jsme se tu zabývali dva dny a byly v tom dost emoce. Ukázali jsme si ve vzorníku, jak to má ve škole vypadat a výsledek vypadal úplně jinak. Museli jsme to napravovat a někteří se tomu i přímo věnovali.

K dalším zprávám mohu sdělit, že tu byla žádost o odkup pozemku, není to nic tajného. Osadní výbor tuto žádost zamítnul z toho důvodu, že se domníváme, že volných pozemků ve vsi je už málo. Dotyčný pán, který mi volal (nemusím jmenovat), že chce pozemek užívat, měl nějaké argumenty. OK, my bychom ve finále asi byli svolní, ale pak jsme od žadatele získali "sladký" mail, ve kterém dotyčný nabízel, co vše na tom místě udělá na vlastní náklady, včetně zpevnění komunikace. Než došlo k prodeji, pozemek byl již zpevněn. Tak jen abyste věděli, jak tady fungují vztahy. Dozvím se, že něco bude zpevněno, ale ono to už zpevněno je. Touto věcí se osadní výbor zabýval též dva dny (komentář viz chalupářova poznámka 3).

Do budoucna zde bude opravena kaplička, chtěli bychom tam koupit zpátky ty pískovcové šišky, které na kapličce byly původně. Pak chceme natřít střechu a natřít fasádu. To je naše vize (komentář viz chalupářova poznámka 4). Dále u té půlky domu, ve kterém je škola, bychom přilehlý prostor chtěli nějak upravit, přidat tam lavičku, položit zámkovou dlažbu a udělat tam klidovou zónu, třeba i s odstraněním plotu. Potřebovali bychom k tomu vaši pomoc. Město oceňuje, když si některé věci řešíme svépomocí a taková naše vlastní úprava může pomoci tomu, že tu budeme mít třeba asfalt na cestě.

Dále padl návrh na opětovné umístění stolu na stolní tenis. Návrh byl umístit jej na návsi na obecním pozemku s nástěnkou a lavičkou, nebo dole u školy, kde je složené dříví. Oba pozemky jsou obecní a záleží jen na domluvě. Stůl může být i jinde. Obecních pozemků je málo, ale osadní výbor to bere v potaz a bude se tím zabývat.

Dále se krátce probíral můj návrh daru čtyř skříní a firemních hrníčků. Skříně byly odmítnuty, protože by je asi vlhkost v hasičárně nenávratně poškodila a do školy se otevřené skříně nehodí. 70 hrníčků bylo po brigádě k dispozici na návsi na lavičce a žádný nezbyl.

Tím připomínky skončily. Následovat bude brigáda. V plánu je zavedení vody do hasičárny, od majitelů pozemku k tomu máme povolení, materiál místostarosta nakoupil. Dostupnost vody je důležitá pro úklid a společenské akce v okolí hasičárny. Další úkol, který bude složitější, ale kterému se nevyhneme, je položení dlažby ve škole pod kamna. Jsou to sice jen tři metry, ale na to budeme potřebovat někoho trošku šikovnějšího. Pak je třeba uklidit u žlabu po zimě, shrabat listí a odvézt jej pryč, kára je k dispozici. Dále úklid kolem školy, kde je složená suť a úklid zámkové dlažby složené na návsi. A dlažbu taky musíme trošku schovat, aby se nám neuklidila sama. Úklid kolem zdroje vody je hotov.

Starosta ještě jednou poděkoval za účast na minulých i na dnešní brigádě, vyzval shromážděné, aby se pustili do práce. Odměnou jim večer bude posezení s pohoštěním.

Chalupářovy poznámky:

  1. Vybudování asfaltové silnice by pro naši vísku znamenalo zásadní zlepšení životních podmínek v osadě. Celá léta jsem o tom psal v řadě svých článků na těchto stránkách. Raději to teď ani nebudu komentovat, abych to náhodou nezakřiknul.

  2. Vždy v minulosti jsem se domníval, že se v naší vsi nekrade. Můj milovaný táta tomu stoprocentně věřil a říkával mi často "tady v Radkyni jsou jiní, lepší lidé". Bohužel, doba je zlá a zloději se pomalu přiblížili i do místa, kde žijeme. Dokazují to krádeže lavičky a drobných předmětů u kovárny, vloupání do domu č.p. 25, krádeže materiálu na staveništi bývalého hostince a teď dokonce odcizení macešek na autobusové otočce. Macešky jsou sice prkotina za pár korun, ale stále je to krádež. Pevně věřím, že krádeže nepáchají místní obyvatelé. Budeme se ale novým skutečnostem muset přizpůsobit a jsem věru rád, že v chalupě máme alarm a hlídá nám ji bezpečnostní služba.

  3. Celé prapodivné "aféře" s pokusem o nákup pozemku vůbec nerozumím. Starosta neřekl obyvatelům žádné podrobnosti, prý "víme všichni, o koho jde". Já to tedy nevím, ale starosta byl tajemný jako hrad v Karpatech, tak jsem se ani neodvážil zeptat. Osadní výbor by s prodejem prý "byl svolný", ale nakonec odprodej pozemku zamítnul. Důvod odmítnutí prodeje mi přišel nejasný a poznámka o "špatných vztazích ve vsi" pro mě nebyla srozumitelná, ale možná nám starosta nesdělil další důležitá fakta. Myslím si, že pokud se takový případ veřejně oznamuje obyvatelům, vysvětlení by mělo být jasnější a přesvědčivější, se všemi fakty. Jinak si z toho lidé odnesou zmatené informace, jak se bohužel stalo i mně.

  4. Záměr opravit kapličku vítám a rád se brigády na její obnovu a údržbu zúčastním, pokud to bude možné. K opravě kapličky opakuji ještě jednou to, co už jsem na těchto stránkách napsal: rád koupím, dovezu a osadě věnuji ten nejlepší a nejkvalitnější venkovní fasádový nátěrový materiál na kapličku, třeba HET Mikral, v dostatečném množství. Ale jen pokud se osada rozhodne, že kaplička bude svépomocí z vnějšku natřená barvou bělostnou jako padlý sníh tak, jak je to zvykem u všech podobných sakrálních staveb v Evropě. Ale má naděje, že se tak stane, je jen malinká. Obávám se, že bude opět zvolena barva tlumená, pastelová či jinak nevýrazná, kaplička nadále zůstane "šedivou myší" a nestane se výrazným krajinným prvkem. Vsaďte se.

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

, schuze odpovědět
Ahoj Richarde,dekuji za zaslání informaci z poslední brigády.Vše jsem si přečetla s radostí.S poznámkou č.3uplne souhlasim,nerozumim tomu ani trochu. Tak dik Edita