Kategorie: Chalupářovy články a názory

Setkání osadníků za babího léta

Jak vylepšit osadu příští rok, co zvládli v Přibyslavi, binec na staveništi.

Schůze obyvatel osady Radkyně začala 30.9.2017 po 13. hodině. Sešlo se kolem 15 lidí, děti v to nepočítaje. Starosta po akademické čtvrthodince všechny přišedší přivítal na podzimní brigádě. Úvodem všem poděkoval za pomoc v obci jak při brigádách, tak i mimo ně. Konkrétní akce a lidi však nejmenoval, jelikož "všichni víte, o koho jde; kdo pomáhá vesnici, tak ví". (viz poznámka *1)

Následovalo shrnutí roku 2017 a něco málo o roce 2018. Největší akce, která v současnosti probíhá, je podřezání, nový podlahový beton, omítky a kompletně nová elektroinstalace v budově školy. Škola je již kompletně podřezána, hotov je podkladní beton a elektrické rozvody. Čeká se na další firmu, která by měla dokončit podlahový beton a omítky.

Menší akce: technické služby nám přivezly lavičku. Máme s nimi domluveno i to, že opraví cestu, pokud bude poškozena počasím; nedávno například po průtrži mračen opravili cestu od školy dolů. Na druhé straně cestu opravil pan Kraus starší, svépomocí a sám po žádosti od pana Hubáčka. Od Honzy S. vzešel požadavek na prořezání stromu pod elektrickým vedením, nahlášeno na ČEZu to bylo a už je to ořezané a zkrácené o dva metry. Nahoře už strom byl ožehnutý. Další požadavek byl prořezání stromů u cesty kolem cihelny, to se též povedlo. (viz poznámka *2)

Požadavky na rok 2018 by starosta raději slyšel od osadníků. Osadní výbor bude brzy jednat s radnicí o investicích na další rok. Musíme se rozhodnout, za co se "budeme bít" pro příští rok, abychom nezůstali stranou. Něco se povede, něco ne, ale rozhodně musíme navrhnout, čemu bychom dali přednost. Jakmile to probereme, bude následovat brigáda. Kdo bude na brigádě, je zván na posezení po brigádě se salámovým občerstvením a pivem zdarma.

První námět byl na další vylepšování a opravy kapličky. Bavili jsme se o tom už loni, přednost pro letošek dostala škola, další na řadě měla být kaplička. Je to jediná památka či historická pamětihodnost ve vsi, která by si zasloužila, aby se na její opravu schrastily nějaké peníze. Starosta vysvětlil, že se o to částečně stará Miloš K., i když to v příslušných institucích jde pomalu. Na nátěr střechy je předepsaný barevný (červenohnědý) odstín. (viz poznámka *3)

Starosta vysvětlil, že by rád viděl od města nějakou větší investici v řádu deseti- či statisíců Kč a jako "protihodnotu" bychom si přiopravili kapličku sami. Jde o investici kolem deseti tisíc. Bílou fasádní barvu máme, barevný odstín bychom namíchali a fasádu natřeli. (viz poznámka *4) Na námitku, že i vnitřek je v katastrofálním stavu starosta odvětil, že do vnitřku bychom investovali z dotace, kterou se Miloš K. snaží získat a možná uspěje. Od města bychom chtěli raději nějakou větší investici jinam.

Další námět byla instalace šikmin pro odvádění vody z cest při deštích, které by zabránily vymílání cest. Starosta se ptal, zda osadníci dávají přednost tomu, aby se všechny investice zaměřily na vylepšení cest. I přesto, že dříve jsme si říkali, že cesty se mohou dělat až poté, kdy bude instalován nový vodovod. Je to však možné dělat po částech a přednostně tam, kde vodovodní trubky nejsou. Osadníci do toho přizvukovali, že "nový vodovod stejně nikdy nebude", takže postupné budování po úsecích by dávalo smysl. Letos cestu opravili a asi za čtyři dny přišla průtrž a všechny opravy přišly vniveč. Přece nebudeme cesty chránit pomocí pokládání starých koberců, jako to dělají někteří v sousední vesnici.

Výsledek diskuse: přednost dostávají cesty, kaplička počká a částečně si ji opravíme sami. K dispozici u Technických služeb by sice byl odfrézovaný asfalt, který by na čas pomohl. Ale nemá to cenu dávat jej na svahy, kde se materiál snadno odplaví či poškodí. Smysl to má jen na vodorovné plochy, pokud se materiál řádně zaválcuje. Technické služby nám dovezou jak asfalt po frézování, tak štěrk, pokud si řekneme, ale využití těchto materiálů musí dávat smysl. Je ale třeba si uvědomit, že asfalt se vždy dává navrch a pokud se přidá další vrstva, začne zatékat do domů, protože cesta bude výš než prahy ve vchodech. Už teď tato situace někde je. Je potřeba taky někdy materiál z cest odebrat, ne jen neustále přidávat.

Dále padla otázka, jak je možné, že Přibyslav má asfalt pomalu v celé vsi a my nic. Starosta odpověděl, že "nic" není to nejsprávnější pozorování. Máme nový vodojem, který stál kolem miliónu Kč. Budeme mít opravenou školu a tato investice je též v řádu stotisíců. Měli bychom za to poděkovat místostarostovi Milošovi, který celou akci vyprovokoval a město na to slyšelo. Takže "nic" to tak úplně není; každý přínos pro ves má svou cenu, kterou je třeba zaplatit. Na Přibyslavi žádali o opravu silnice po řadu let, protože ta byla v hrozném stavu. Taky ta silnice je průběžná a propojuje více míst. Ne jako u nás, kde jde jen o okružní cestu vsí. Navíc tam byla hotová kanalizace. Kdyby tam nebyla, dopadlo by to asi jinak. Přesto si dnes leckdo v Přibyslavi stěžuje, že voda někde teče tam, kam nemá nebo že silnice v zimě klouže. Ale je fakt, že přibyslavští asi více lobbují nebo do toho jdou ostřeji než my, tak se jim daří takové věci zajišťovat. Na druhou stranu ale Radkyně je poslední vesnicí, kde cesty stále nejsou v dobrém stavu. No, možná ještě Podlevín.

Problém velectěné shromáždění osadníků spatřuje hlavně v tom, že v naší vsi je málo voličů. (viz poznámka *5)

Dále se probíral příšerný nepořádek kolem staveniště bývalé hospody a na obecních pozemcích, kde stavitel skladuje především šrot a další krámy. Jeho staveniště je na soukromém pozemku a osadní výbor do uspořádání či úklidu staveniště nemůže zasahovat. Ovšem binec kolem stavby se rozšiřuje a šrotoviště na obecních či soukromých pozemcích mimo parcelu staveniště vesnici skutečně hyzdí. Řada osadníků to potvrdila; nelibost se strašlivým nepořádkem kolem tohoto staveniště je většinovým názorem ve vsi. I když stavitel letos s domem pohnul, má třeba nová pěkná okna, stále se osadníci podivují, proč nechává tu díru ve střeše. Domnívají se, že asi proto, aby dům dobře větral; dům musí dýchat. Ale všichni se utěšují nadějí, že stavebník s domem už finišuje, tak bude brzy mít čas okolí domu uklidit. (viz poznámka *6)

Další připomínky nebyly. Náplní brigády bude prořezání všech větví zasahujících do cesty skrze ves, nic jiného letos nebude potřeba dělat. Nebudou se vytvářet obvyklé skupinky na jednotlivé úkoly, půjdeme všichni. Taky proto, abychom dokázali přeprat každého, kdo by proti prořezu svých dřevin protestoval a bránil je vlastním tělem. Dámy byly požádány o úklid hasičárny.

A jak řekli, tak se i stalo, viz pár momentek v galerii obrázků pod poznámkami.

Chalupářovy poznámky:

  1. Myslím si, že starosta mohl být adresnější. O hezký vzhled vsi se stará nemálo osadníků. Adresná pochvala za konkrétní činnost každého potěší a motivuje do dalšího úsilí. Takhle nevíme, koho vlastně starosta pochválil. Ale možná se jen obával, aby na někoho nezapomněl.

  2. Na Obecní vývěsce je zveřejněná výzva ČEZu k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů s přesnými požadavky, dokument je též na stránce MÚ NP. Myslím, že míst, kde porosty ohrožují vedení, je ve vsi víc, ale na soukromých pozemcích. Pokud je neodstraníme, mohou z toho vyplývat sankce. Prověřte si vlastní pozemek.
  3. Červenohnědá barva na střechu je u nás obvyklá a už nejméně jednou jsme střechu takto natírali. Ale nevidím důvod, proč bychom střechu nemohli mít natřenou barvou podle naší vlastní volby. Třeba tou krásnou modrou, kterou používají na podobné stavby v Řecku. Nebo nějakou jinou veselou barvou, která by naši jedinou pamětihodnost návštěvníkům zvýraznila.
  4. Ve většině světa jsou fasády památek tohoto typu sněhobílé. Jistě jste to na svých cestách a dovolených viděli sami. Snažně osadníky prosím: nemíchejte žádné odstíny, natřeme fasaádu kapličky na bílo. Pokud zvolíte nějakou tlumenou barvu, kaplička bude nevýrazná a přehlédnutelná. Navrhuji, že budu finančně sponzorovat nákup kvalitní bílé fasádní barvy, když mi osadní výbor slíbí, že kaplička zůstane bílá jako padlý sníh. Třeba HET Micral 100; mám s ní skvělé zkušenosti. Stačí říci a já barvu dodám v potřebném množství v historicky krátké době. Prosím, zamyslete se nad tím, milí osadníci – a podpořte můj návrh.
  5. Velikost osady má samozřejmě zásadní vliv na výši dotací, které si je osada schopna vybojovat. Navíc když půlka domů v osadě slouží jako rekreační chalupa a nemá trvalé obyvatele. To pak je volební potenciál nízký a tím pádem i měšec komunálního politika není dostatečně otevřen; o každý příspěvek se musí bojovat o to víc. Takže za to vlastně můžeme my, chalupáři. Život je pes.
  6. Myslím,že by se stavebník pracující na opravách bývalé hospody mohl alespoň jednou přijít na schůzi s obyvateli podívat, aby s ním lidé mohli pohovořit. Možná by byl překvapen, co by na schůzi slyšel. No ale vlastně asi spíš nebyl.


print Formát pro tisk

Komentáře rss

Zasílate odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).

Jméno
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

, - odpovědět
Ahoj Richarde, modrá by byla krasná a s bilou fasádou uplně nádherná. Bezva napad, Edit.
icon odpověděl(a)
Dík za podporu, Edit, obávám se, že modrou střechu nám nepovolí, ale ta bílá fasáda by určitě prošla.