Kategorie: Chalupářovy články a názory

Jarní "Akce Z" v tradičním hávu.

Zaseklá žába, neočekávaný kontejner, krvelačná liška, padlé břízy a opět bílý prach.

Jarní schůzi obyvatel osady svolal starosta jako obvykle před místní hasičárnu. Poměrně skromný počet obyvatel přivítal na schůzi a brigádě a pravil, že řeč připravenou nemá, ale že dá slovo obyvatelům osady a rád odpoví na všechny otázky, připomínky, pochvaly a přání, která by chtěli přednést … hlavně ty pochvaly. Tím se elegantně pokusil vytrhnout osadníky z obvyklé pasivity a předat slovo jim.

První dotaz se týkal pramene u žlabu, který přetékal dvířky vodojemu, a náhle se voda vrátila potrubím do dřevěného žlabu. Dělal s ním někdo něco, nebo se problém opravil sám? Jak se zdá, nikdo s tím nic nedělal a průtok se po deštích obnovil. Asi nějaké smetí, nebo zaseklá žába, už je to opravené. Opravilo se to samo.

Další dotaz se týkal vývoje letošních investic v osadě, které osadní výbor (dále jen OV) navrhoval městu po své 3. schůzi dne 6. dubna. Navrhováno bylo podřezání a odvlhčení školy a oprava kapličky. Co z toho se udělá a co ne?

Starosta podal informaci, že se OV setkal s místostarostou NP panem Pavlem Bouchnerem a panem Bc. Jiřím Zaplatílkem z investičního oddělení. MÚ by letos mohl udělat akci zhruba za 100 tisíc Kč, a to je na opravu školy zcela nedostačující, takže letos k tomu nedojde. Úřad argumentuje loňskou velkou investicí do vodojemu. Proto OV ustoupil a dohodlo se, že letos do konce roku se zpracuje podrobný projekt opravy školy. Tím se ušetří peníze a přesunou se do příštího roku, kdy by se oprava provedla včetně nové podlahy. Je třeba udělat nějaké sondy, aby se zjistilo, v jakém stavu je podlaha. Dále sondy do zdí, aby se vidělo, jaký je to materiál a jak při opravě správně postupovat. Podříznout jen část za těch 100 tisíc a pokračovat další rok bylo diskutéry vyhodnoceno jako blbost. Na papíře ale žádná smlouva není a OV se tím pádem musí spolehnout, že ústní slib místostarosty bude platit i za rok. Pokud by někdo z osadníků znal nějakého odborníka, který by stav školy uměl posoudit a odhadnout náklady na podříznutí a další nutné úpravy, MÚ by to uvítal.

S kapličkou prý MÚ zkusí, zda by to nemohla řešit církev, neboť město neví, zda jí kaplička náhodou nepatří. Mohla by si to vzít na starost farnost na Pecce. Když od kapličky církev dá ruce pryč, zůstane to na osadě a na městu, jakým způsobem se kaplička opraví.

Další dotazy nikdo nekladl, tak se starosta chopil řeči sám. Do vsi byl přistaven kontejner na biologický odpad. Starosta se omlouval, že o přistavení obyvatele neinformoval na obecní vývěsce, protože osadnímu výboru nikdo nedal o termínu vědět. Nepřišla žádná informace a najednou tu byl kontejner. NámětyPřesto se kontejner naplnil.

Pro rok 2016 má osada na účtu 50 tisíc Kč, které může podle vlastního uvážení použít pro dobro obce. Město letos žádnou investici do Radkyně neprovede, ale pokud požádáme o provedení prací zhruba za 30 tisíc Kč. MÚ NP to proplatí. Takže vlastně máme 50 + 30 = 80 tisíc Kč. Není to moc peněz, ale pro malou osadu je to poměrně dost. Nikdo ale žádné návrhy nemá, takže "máme více peněz než myšlenek". Starosta vyzval obyvatele, aby mu dali náměty na to, jak peníze využít.

Na přelomu roku byl problém s vývozem popelnic. Probíralo se to s technickými službami a od poloviny ledna už by vše mělo fungovat normálně. Marius s Pedersenem totiž měli nějaké personální problémy, svoz nefungoval a měli na to řadu výmluv. Starosta vyzval obyvatele, aby jej ihned informovali, pokud popelnice nebudou vyvezeny. Hned zjedná nápravu.

Z pléna padl dotaz na to, zda by se něco mohlo dělat s tím strašidelným nepořádkem kolem bývalé hospody. Návštěvníci osady spatří vedle hlavní cesty ruinu a hromady krámů v bahně okolo. To hezké, co ves má, pak již vidět není a návštěvník zděšen rychle prchá ze vsi pryč. Majitel dotčené nemovitosti se na schůzi nedostavil, takže to nebylo možno probrat přímo s ním. OV si problém s nepořádkem uvědomuje, ale vzhledem k tomu, že jde o soukromý pozemek a majetek, existuje jen málo možností, jak to ovlivnit.

Krvelačná liškaPak přišel dotaz, zda někdo též nemá problém s liškou. Jiný odpověděl, že ani tolik ne s liškou, jako spíš se slepicemi. Liška je velká, pěkná, skoro všichni ji viděli, zvíře se vůbec nebojí lidí. Ale slepice ubývají a každou chvíli se někde najde zahrabaná slepičí hlava. Liška nejspíš "bydlí" u Havlů ve dříví. Zda se, že domluvit jí, aby nechala slepice na pokoji, by se nesetkalo s úspěchem a střílet se ve vsi nemůže. Starosta pravil, že to snad je záležitost pro nimroda z Valdova, ale zároveň obyvatele vyzval, aby přišli sami s nápady, jak to řešit. Mělo by to jít přes MÚ. Pokud by se jako výsledek dnešní schůze vznesla na MÚ oficiální žádost o nápravu situace, kdy obyvatelům vzniká hmotná škoda, třeba by se řešení našlo. Dobré by bylo vyčíslit a dokumentovat škody. Starosta slíbil, že se o tuto záležitost postará.

Dále se dlouze probíralo pokácení zdravých a krásných bříz podél cesty na Přibyslav. Zápis s názorem odboru životního prostředí NP je vyvěšen na autobusové otočce. Je nad slunce jasné, že břízy se kácet neměly a pochybili všichni jedinci zúčastnění na této akci. Břízy jsou nenávratně pryč dokonce na pozemcích více majitelů a nikdo je nevrátí, nicméně žádnou pokutu nikdo nakonec neplatil. Podle vyvěšeného zápisu totiž za pokácení nikdo nemůže. Starosta obyvatele vyzval, aby si z toho vzali ponaučení. Stromy se od určitých rozměrů nesmějí podle zákona kácet ani na soukromém pozemku, pokud mají ve výšce 120-130 cm od země obvod 80 cm nebo více. Jediné povolení kácení vzrostlých stromů pro Radkyni vydává pan ing. Miroslav Pyciak na MÚ. Nikdo jiný.

Starosta ještě jednou apeloval na obyvatele, aby podali své návrhy, na co zaměřit investice na tento rok. OV nechce rozhodovat o všem sám a uvítal by náměty obyvatel.

Poslední informace se týkaly brigády. Je třeba rozvézt štěrk po cestě vsí. Fůra stojí cca 10 tisíc a jde z rozpočtu silničního výboru MÚ. Letos se osada pokusila objednat jiný materiál; pokud bude opět prášit, objedná se další rok materiál jiný. Dále jsou zde žlabovnice na odvedení vody z cesty, které je třeba na vybraných místech zakopat do cesty. Ženy byly požádány, aby osadily květináče u žlabu novými rostlinami. Dále by bylo dobré trochu poklidit okolí hasičárny a školy, spíše venku. Tím schůze skončila a osadníci se pustili do práce.

➽ Pár momentek z brigády najdete ve fotogalerii.

Chalupářovy ponejvíce paličské připomínky:

 • K tomu chválení starosty: ne, že by starosta pochvalu nezasloužil, ale nikdo mu ji v průběhu schůze bohužel neudělil. Zpytujte své svědomí, osadníci!
 • AteistaKaplička podle informace, kterou jsem si vyžádal před několika lety, je v majetku města. Myslím, že pokusy o zjišťování, komu kaplička patří, je nejspíš jen zdržovací taktika MÚ. O dostupných dotacích na drobné sakrální památky jsem psal v článku "Jak (ne)opravit naši kapličku", jenže sám dotace zařizovat nemohu. Je to úkolem pro Městský úřad, který se na to však vybodnul, nebo to nedokázal zařídit, případně to nepokládal za důležité. Nicméně i kdyby se nakonec zjistilo, že kaplička patří farnosti na Pecce, pochybuji, že by církev chtěla investovat do místa, kde snad není jediný věřící; je to u nás samý heretik nebo ateista.
 • Informace o přistavení kontejneru na biologický odpad byla s velkým předstihem asi šesti týdnů vyvěšena na stránce "Obecní vývěska" tohoto webu, takže si ji každý mohl přečíst. Dostávám totiž všechny novinky a informace z MÚ NP e-mailem. Pokud se informace týká Radkyně nebo zájmů obyvatel vsi, ihned ji na stránce Obecní vývěska radkyňského webu zveřejním. Stačí se tam občas podívat.
  Kupodivu i náplavy mohou být občas osadě užitečné, ač se tak některým nezdá.
 • Bývalý hostinec je smutnou vizitkou vsi. Ale doporučil bych se podívat na stavební zákon, zda neurčuje i zásady pro uspořádání staveniště. Minimálně z hlediska bezpečnosti práce by se jistě problémy najít daly. No a další možnost je petice obyvatel podaná na MÚ. Myslím, že by ji podepsali všichni do jednoho; úspěch však není zaručen.
 • Chytit lišku ve vsi nebude jednoduché, je to mazané zviřátko. Možná by pomohla rada, kterou mi dával můj děda, když jsem se ho jako kluk ptal, jak bych mohl lapit vrabce. Pravil, že je mu třeba nejdřív posolit ocásek a pak už je to jednoduché. Třeba to půjde i s liškou, když to jinak zařídit nesvede ani MÚ. Připravte si slánky.
 • Další smutnou skutečností je, jak málo si vážíme přírody. Každý pokácený strom ubírá na kráse krajiny a čistotě vzduchu. Nerozumím tomu, proč jsou lidé tak posedlí jejich kácením a čemu břízy vadily. Pokácených bříz je mi líto a škoda je nenapravitelná. I kdyby se vysadily nové stromy, bude to trvat minimálně 20-30 let, než dorostou do podoby těch pokácených. Ale toho se my asi nedožijeme.
 • Štěrk na opravu silnice práší úplně stejně, jako ten loňský a nemá smysl doma moc uklízet či mýt okna. Je to zbytečné. Bílý prach pronikne do domu každou štěrbinou, a jestli zase bude stejné sucho jako loni, bude i stejně prachu. Hromada sice vypadala, jako by šlo o hrubší štěrk bez prachu, ale toho byla jen tenká slupka na povrchu, pod kterou se skrýval stejně mizerný bílý prašný materiál, jaký byl dodán v loňském roce. Dodavatel štěrku vesnici dost doběhnul; vojáci základní služby na to mají trochu vulgární, avšak o dost přesnější termín "vyjebat".
 • Chlapi, až přijdou vaše manželky na to, jakým materiálem byla cesta opět opravena, tak si jejich reakci nepřejte; raději zdrhněte do hospody. Nebo budete od rána do večera doma uklízet sami. Doporučuji na jaře věnovat výběru materiálu lepší péči a nenechat se uchlácholit, že příští rok bude možná materiál lepší. Když si to neohlídáte a nebudete trvat na svém, nebude, na to vezměte jed.
 • Tahanice kolem parkování a souvisejících "truc-květináčů" u žlabu mi připomínají známou hru "Naši furianti". Žádná ze stran vleklého sporu nechce ustoupit ze svého stanoviska. Máme-li však společně ve vsi žít, měli bychom být navzájem tolerantnější a nemyslet jen na sebe. Všichni. Ať jde o žlab, o břízy, nebo o jiný pohled na svět a jiné názory. Na světě by tak bylo mnohem lépe.

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Jméno
Předmět
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nebyly přidány žádné komentáře.