Kategorie: Chalupářovy články a názory

Škola, kaplička, vodojem, prašná cesta a stará třešeň.

Průběh veřejné schůze osadního výboru 10. 10. 2015.

Dne 10. 10. 2015 se obyvatelé Radkyně sešli u hasičárny na schůzi s osadním výborem, aby se dozvěděli, co je nového a následně formou brigády zvelebili své životní prostředí před zimou. Celou schůzi vedl řečnicky již celkem zkušený starosta osady Tomáš, který se v 12:35 hodin ujal slova.

Bod 1 schůze spočíval v tom, že Tomáš všechny přivítal a poděkoval za účast na jarní a dalších sezónních brigádách v tomto roce.

Bod 2 bylo shrnutí toho, co osada přes rok dělala. Povedlo se vše. Máme dvě nové lavičky, přibyla nová nástěnka u čekárny, zjara byla přivezena souprava štěrku, na podzim se podařilo narychlo udělat novou střechu na dřevníku, zaplatilo ji město Nová Paka. Největší akce, ke které jsme se asi upínali všichni, je vodojem. Něco se již začalo dít a snad se vše povede.
Osadní výbor pravidelně jezdí do NP na schůze, asi tak 4x do roka a gratuluje k životním jubileím občanů v osadě od dosažení 60 let věku výše. Spoustu brigádnických hodin taky zabrala příprava a organizace hasičské soutěže; bylo to spíše za hasiče, ale výsledek byl pro celou vesnici.

Dalším bodem číslo 3 byl plán na rok 2016: co budeme po městu chtít pro příští rok. Jsou dva návrhy. Jeden je podřezání školy. Zde již máme cenovou nabídku od Standy, odhad je mezi 300 a 400 tisíci Kč včetně nových podlah, podřezání, omítnutí, atd. Druhá navrhovaná akce je oprava kapličky: nová střecha (asi 110 tisíc Kč), omítnutí, nabarvení a zpevnění vevnitř betonem. Další návrh je přidat jedno veřejné osvětlení pod kovárnu u nového domu; to se ale pokusíme zajistit jinou cestou. Musíme se rozhodnout, co chceme. Tomáš pravil: "já vím, že všichni řeknete asfaltku, ale nemáme opravený vodovod, tak zatím asfaltku žádat nebudeme". Co se vody týče, musíme dát městu trochu pauzu, jelikož nový vodojem bude hodně finančně náročný, takže příští rok hlasujme pro něco finančně méně náročného. Hlavní vodovodní řad mějme jako téma pro rok 2017. Osada může na každou akci trochu přispět ze svých peněz.
Většina přítomných hlasovala pro opravu školy. Kdyby se třeba na podzim podařilo sehnat peníze na opravu kapličky, budeme pokračovat v kapličce.
V roce 2016 taky dostaneme od silničního výboru fůru štěrku, pokud budeme chtít. Okamžitě začaly padať námitky shromážděných obyvatel na velkou prašnost toho, který byl použit naposledy – bude se řešit později.
Osada bude mít po Novém roce zhruba 50 000 Kč na vlastní spotřebu, našetřených z víceméně pravidelného každoročního příspěvku 20 000 Kč na provoz osady.

Bod číslo 4 se týkal vodojemu. Už to vypadá, že vše dobře dopadne. Staví jej místní štikovská firma Obis, která vyhrála výběrové řízení (ale byla jediným uchazečem). Cena je stanovena na 550 tisíc Kč bez DPH. Bude to plastová nádrž s betonem okolo, vedle vodojemu bude další místnost s rozvodem vody a uzávěry. Vše zcela nové. Areál bude srovnán tak, aby vznikla rovina včetně prostoru před hasičárnou, a vše bude oseto trávou. Konec realizace je stanoven na poslední říjnové datum. Vedle stávajícího vodojemu je již postavena rezervní nádrž. Voda tedy poteče neustále a zároveň by stále měla být pitná. Hlavní přívod do starého vodojemu bude přepojen do toho dočasného. Obyvatelé osady se však musí rozhodnout sami, zda budou vodu převařovat či jinak upravovat, případně nakupovat vodu balenou po dobu, než se naplní nový rezervoár. Starosta doporučil alespoň převařování; pro jistotu.

Město dozajista začne tlačit, abychom začali za vodu platit. A abychom celý vodovod a vodojem převzali do vlastních rukou; město NP jej totiž nevlastní, jelikož byl vybudován během různých "akcí Z". Starosta pravil, že převzetí vody osadou se zatím bude bránit. Navrhne, aby se výběru peněz za vodu ujala NP a správcem se stalo město. Co se placení týče, asi víme, že placení se nevyhneme, ale platit budeme chtít až tehdy, kdy bude zásobování vodou úplně vyřešeno. Tedy nový řad a vše ostatní. Oprava však ještě může trvat několik let, pokud město bude naléhat na dřívější termín placení, navrhneme, aby peníze z tohoto výběru se dočasně dávaly osadě, nikoli městu. Jak se bude platit, zda paušálem, nebo vodoměry, to zatím není stanoveno, ale platit se bude.

img

Bod 5 je brigáda. Nejdříve se ale probíral bod 6 "Různé". "Kdo má připomínku, ať ji řekne."

  • Standa zmínil problém kvality štěrku na opravu cesty; s tím souhlasili úplně všichni. Chtělo by to vybrat jiný druh než tento, který strašně práší. Psal jsem o tom zde. Kdyby pršelo normálně, jako vždy, tak byl prach možná spláchnutý, ale suché léto tomu zabránilo. Rozvinula se diskuse o tom, jaký materiál na vyspravení cesty objednat, padaly různé návrhy. Starosta o problému ví a budeme jej příště řešit pozorněji. Pohovoříme o tom na jaře.
  • Další připomínku jsem vznesl sám a týkala se umístění kontejnerů na biologický a nebezpečný odpad, o kterém jsem na stránkách již taky psal. Připomínka byla účastníky schůze kladně přijata a starosta zavolá Mariuse nebo Pedersena, aby kontejner přistavovali na vhodnějším místě. (Doplněno 16.10. Starosta již domluvil s odborem životního prostředí Městského úřadu jiné umístění kontejnerů od příštího roku.)
  • Další připomínka Aleny se týkala psů. Respektive množství jejich hromádek u baráků. Na to existuje vyhláška města, jak to majitelé psů mají řešit. Je to výzva pro majitele psů.
  • Starosta vyzval obyvatele, aby všichni, kdo vysadí nějakou dřevinu u cesty, se též postarali o její průběžné zastřihování. Dřeviny mohou poškrábat auta, tak by bylo vhodné odstraňovat vše, co trčí do cesty a zabraňuje výhledu. Během dnešní brigády však budou dřeviny upraveny.
  • Další problém: třešeň vedle tenisového kurtu je křehká a je nebezpečí, že spadne na cestu. Majitelům domu "U bednářky" prý není známo, čí je pozemek s třešní. Starosta: osada se nemůže starat o úpravu soukromých pozemků, to si musí každý majitel řešit sám.

Další závažné připomínky nebyly, takže se starosta vrátil k bodu 5: dnešní brigádě.

Jsou nové těžké, betonové lavičky, dohodněme se, kam je umístit. Nakonec se dohodlo, že jedna z laviček zůstane na náměstí a druhá se dá ke žlabu. Návrh dát je k hasičárně nebyl přijat, protože pozemek je v soukromém vlastnictví a majitel si na něm nepřeje žádné trvalé instalace, které není možno rychle odstranit. Dokonce si ani nepřeje, aby na pozemek vjížděl kdokoli jiný, než osadní výbor a hasiči během příprav různých akcí v osadě. I hromada větví určených na pálení čarodějnic se musí kousek přesunout.
Bude třeba odvézt staré železo od školy do sběrny, máme tři nové srážky (příčné žlaby pro odvádění vody z cest), které můžeme umístit do cesty po vsi. O umístění srážek se rozvinula delší diskuse.
Musíme ořezat větve podél celé hlavní ulice vinoucí se Radkyní a podél asfaltové silnice. Dále zvenčí natřít novou čekárnu, protože čas už její kvalitu nahlodal a za rok stihla zestárnout. Dále by se mohla uklidit hasičárna. Natřít dřevník zvenčí bílou barvou. Rozřezat a rozštípat dřevo. Postavit přístřešek. Shrabat listí u žlabu a na náměstí. Je toho tentokrát hodně, ale starosta pravil, že to je dobře přichystané a že to určitě zvládneme.
A večer je připraveno občerstvení ve škole, sud piva je třeba vypít, takže starosta provedl bojové rozdílení a osadníci se rozešli na svá pracoviště.

img

Chalupářovy poznámky:

  • Tento rok jsem bohužel na brigádě příliš nepomohl, jelikož jsem se zničil pátečním skládáním uhlí a celou sobotu mi bylo dost nedobře, tak jsem se věnoval pouze lehčím činnostem na náměstí a večer jsem se léčil setrváním ve vodorovné poloze na loži. Příště se plánuji snažit více; snad mi to vyjde.
  • Bývalo by se mi víc zamlouvalo, kdyby sousedé hlasovali pro přednostní opravu kapličky. Její zoufalý stav mne totiž dlouhodobě trápí a líbilo by se mi, kdyby byla opravená a krásně bělostná jako padlý sníh, jak jsme zvyklí takové kapličky vídat po světě. Jenže je mi jasné, že škola, kde se pořádají schůze a zábavy a dokonce i volby, prostě musí mít přednost. Tak jsem nakonec pro opravu školy zdvihnul ruku taky. Doporučuji ale zjistit víc o dotacích na drobné sakrální památky, viz můj předchozí článek.
  • Díval jsem se do katastrální mapy na to, čí je pozemek s přestárlou třešní. Obrázek je dole pod textem; pokud se ve schematickém nákresu neorientujete, objekt 11 je Standa, objekt 30 je Vláďa a objekt 32/2 je Milošova chaloupka na kuří nožce. Podle mapy se zdá, že pozemek "U bednářky" (celý vyznačený modře, číslo 12) patří majitelům domu, podívejte se na mapu. Čili jejich je i třešeň a mohou ji pokácet, nebo se dohodnout s osadním výborem, že se strom pokácí během nějaké další brigády, pokud s tím budou souhlasit. Ale třešeň je krásná, jestli ještě nějaký čas vydrží, přimlouvám se za to, abyste ji nekáceli.

img

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Zasílate odpověď ke stávajícímu příspěvku (zrušit).

Jméno
Kontrola captcha
Text
b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

, Vodojem odpovědět
Dobrý den, četl jsem článek o vodojemu. Bohužel nemohu uvěřit co se děje, dověděl jsem se to pozdě, nevím, kde se dozvím o jednání, kde se to bude rozebírat, ideální by bylo, kdyby to chodilo emailem.
Nebydlím zde, ale hodlám.
Nechápu jak někdo může dát zakázku firmě-nevím kdo to vybírá, která dělá výběrové řízení a zároveň realizuje zakázku? Nabízel jsem tyto služby, kontrolu rozpočtu zdarma..bez odezvy. Cena je samozřejmě dramaticky vysoká, na první pohled, veškeré rozpočty je nutné umísťovat na internet, aby to bylo průhledné.

Dávat vodovod do správy města Nové Paky, tedy VOS Jičín je KRÁTKODOBÉ a zcestné, voda je to základní co může obci zůstat do budoucna ne na pár let, ale navždy, v obcích, které si vodu nechali to funguje naprosto bez závad a je to levnější pro občany.

Poznámka:vodovod vede napříč přes moji zahradu, kde vyloženě podél potrubí tratí voda a zamokřuje zahradu, jsou tam obrovské ztráty, vedou přes ní neevidované přípojky k dalším domům, nikdo neřeší, nemám to s kým řešit, nabízím obci, že si provedu si výkop sám, pouze v případě, že vodovod nespadne do správy Nové Paky tedy Jičína, a zůstane v obci, stačí, když se někdo ozve, dodá trubky a práci a můžeme provést, potřeboval bych to letos. Potřebuji stavět na pozemku nějaké objekty, a nemůžu čekat než se něco rozhodne.

Rozhodnutí samozřejmě nechávám na Vás, jsem jen pozorovatel. 10
Pokud někdo chce poradit, nebo např. zkontrolovat rozpočet není problém.

Děkuji za pozornost a přeji hezké dny všem.
icon odpověděl(a)
Pane Sedláku, odpověď máte v mailu, prosím obraťte se s tímto problémem na starostu osady. Jistě se s ním dohodnete.

Zdraví Vás, -- Richard Kubát