Kategorie: Chalupářovy články a názory

Jak (ne)opravit naši kapličku

Karlina dotace, nedostatek věřících, šibeniční termín.

Možná jste si všimli v denním tisku, že Ministerstvo pro místní rozvoj ústy své ministryně Karly Šlechtové vydalo výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Přidělení peněz pro tento rok je celkem 50 milionů korun.

"Obnova památek je dlouhodobě diskutované téma. Tímto dotačním titulem můžeme přispět k obnově drobných sakrálních památek ve venkovských obcích, které nejsou ve vlastnictví církve. Jedná se o kaple a kapličky, boží muka nebo kříže," uvedla v tiskové zprávě ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Žádosti o dotace je možné předkládat od 22. května do 25. června 2015. Žadatelem o dotace mohou být obce do tří tisíc obyvatel. Více informací o výzvě naleznete zde.

U nás v Radkyni jednu takovou drobnou sakrální stavbu máme. Je to kaplička na našem "náměstí". Dala by se považovat za stavbu, která jistým způsobem charakterizuje naši osadu; jinou místní architektonickou zvláštností se tu bohužel pyšnit nemůžeme. Proto se kaplička často v médiích objevuje jako jakýsi symbol a znak osady.

Kaplička je v majetku města a splňuje tedy podmínku uvedenou v "Zásadách podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 ve znění dodatku, jehož obsahem je dotační titul č. 4".

Naše kaplička je v katastrofálním stavu už mnoho let. Dveře jsou oprýskané a bez zámku, zbytky dřevěného oltáře jsou rozvalené, strop opadává, drobné ozdoby na střeše, tedy takové ty stylizované chmelové šištice či co to vlastně je, již vzal čas a zmizely, fasáda je nenatřená, stěny uvnitř špinavé, vlhké a počmárané vandaly. Střechu místní dobrovolníci před časem natřeli, ale zub času již i ten nátěr ohlodal. Alespoň ty původní dřevěné sošky z oltáře snad má někdo ze vsi v bezpečné úschově. Však se podívejte na vnitřek kapličky na fotografii, pořízené objektivem typu "rybí oko" někdy kolem roku 2010.

img

Obyvatelé se snaží kapličku udržovat podle svých možností, ale když nejsou peníze na údržbu a navíc je to majetek města, těžko se s tím dá dělat něco víc, než na pravidelných brigádách kapličku zamést, vyhnat pavouky a stonožky, umýt okna a posekat okolní trávník. Nejsem si ale vědom toho, že by do tohoto svého majetku za uplynulých 30 let investoval nějakou zásadnější částku jeho majitel, tedy město Nová Paka; opravte mne, prosím, jestli se mýlím. Kaplička se nám doslova rozpadá před očima. Věřících, kteří by na kapličku nejspíše hleděli poněkud jinýma očima, v naší osadě asi mnoho není, nebo už nemají sílu. A církev, která by se asi postarat chtěla a mohla, kapličku buď nechce, nebo jí kapličku nikdo nenabídnul; kdo ví, jak to v restitucích bylo.

Ale co kdyby šlo na opravu naší kapličky využít právě těchto dotací Ministerstva pro místní rozvoj? Město by to moc nestálo, kaplička by mohla být opravena a oko obyvatel i návštěvníků by se potěšilo. Jenže by to chtělo, aby se tomu někdo chvíli věnoval a dotaci se pokusil zajistit. Čas na to je pouze do 25.6.2015, jak to tak vypadá, a to je termín vpravdě šibeniční.

Náš život se nesestává pouze z práce a věcí praktických. Člověk taky přece potřebuje nějakou radost, potěšení, či jen život v hezkém a upraveném místě. Vzpomeňte si, jak si podobných památek váží v okolních státech a v jakém stavu se tam takové stavby obvykle nacházejí. Nějak se ti lidé na rozdíl od nás veřejnému prostoru více věnují, asi proto, že je pro ně důležitější. Neměli bychom poněkud zpytovat svá svědomí, co myslíte?

Ptám se tedy: co vy na to, osadní výbore, rado města, zastupitelé, Hynku, Viléme, Jarmilo … Tomáši, Miloši, Pavle, Josefe, dokázali byste se alespoň pokusit s tím něco udělat? Pokud by se to zdařilo, i obyvatelé vsi by přiložili ruku k dílu, tím jsem si naprosto jist!


Dodatek ze dne 31.5.2015: Aktuální stav interiéru kapličky v Radkyni v roce 2015:

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.